Tasglann den

Sgeulachd ri taobh a’ ghealbhain


Sgrìobhte le Liam

Tha sinn aig Gaelcast gu math dèidheil air sgeulachdan, agus tha sinn a’ creidsinn gu bheil naidheachdan agus beul-aithris anabarrach cudthromach ann an cultar nan Gàidheal, agus culturan eile. Seo sgeul a chaidh a chlàradh ri taobh a’ ghealbhain ann an taigh Liam. We at Gaelcast are very fond of traditional stories and storytelling, and […]

Gaelcast ann an Ottawa aig Mòd Canada


Sgrìobhte le Liam

Chaidh sgioba Gaelcast gu Ottawa, prìomh-bhaile Canada, airson a’ chiad mhòd naiseanta riamh a chaidh a stèidheachadh anns an dùthaich. Abair gun do chòrd a h-uile sian rinn – bhruidhinn sinn mu dheidhinn a’ mhòid anns a’ bhideo seo, agus tha dealbhan ri fhaotainn air Facebook. Thig podcraoladh a-mach ann an ùine ghoirid. The Gaelcast […]

Ainmean Chloinne na h-Alba…


Sgrìobhte le Alasdair Leòdhas Crow

Ann an Alba tha tòrr ainmean snoga Gàidhlig mu thimcheall oirnn mar Alasdair, Ruaraidh, Seonag is Mairead. Cuideachd, tha ainmean snoga Beurla againn cuideachd mar Rachel, Melanie, Simon and Charlie. Ach, gu mì-fhortanach (dha na clann!) uaireannan …

A’ togail fianais agus ag ionnsachadh


Sgrìobhte le Beth Frieden

Tha Glaschu ag ionnsachadh dhomh leasanan eadar-dhealaichte fad na h-ùine.  Tha mi ag ionnsachadh bhon teagasg a tha mi a’ dèanamh air greis-obrach ann am bunsgoil an-dràsta, a’ feuchainn prògraman ann an litireachd sgrùdach agus eachdraidh i…

Cuairt Lagha Khalid Sheik Mohammed


Sgrìobhte le tearlach61

An t-seachdainn-sa, chuala sinn gun tèid Khalid Sheik Mohammed cuide ri ceithrear eile thoirt gu cuirt shìobhalta ann an New York airson na h-ionnsaigh a thachair ann an New York ann an 2001. Dhomh-sa, chan e rud ro ghlic a th’ann idir. Tha fhios g…

Aonad Gàidhlig ùr agus soidhneachan Còrnais?


Sgrìobhte le Alasdair Leòdhas Crow

An t-seachdain seo chuir Comhairle a’ Chòirn plana cànain ann ag ràdh gum b’ urrainn dha Còrnais is Beurla a bhith air na soighneachan sràid agus air togalaichean is làrach-lìon na Comhairle. Ged a tha dìreach mu 300 daoine ga bruidhinn (a-mach…

Artaigealan Ùra na Seachdain 13/11/09


Sgrìobhte le Sgleog

Hallo a’ Chàirdean,

Seo agaibh na h-artaigealan ùra a tha a’ nochdadh air SGLEOG an t-seachdain-sa

Oidhche nam Filmichean Eagalach le RPP

Na Shady

Ag Ionnsachadh Gàidhlig – comhairle mhath do phàrantan.


Sgrìobhte le micheal

Tha Fionnlagh MacLeòid, a thòisich CNSA agus Taic, a’ tighinn a-mach le comhairle mhath do phàrantan – ionnsaichibh Gàidhlig mus tòisich sibh teaghlach. Tha goireasan aige cuideachd a tha e a’ tabhainn airson sin a thoirt gu buil. Airson barrachd fiosrachaidh, cuiribh post-dealain thuca:Duilleag-dhachaidh Taic Gheibh sibh an rud a sgrìobh Fionnlagh agus D. Farber, […]

Cat Ùr Againn – agus obair dhoirbh


Sgrìobhte le tearlach61

Uill, ghabh iad rinn ‘s fhuair sin cat fhuair. Rinn iad an rannsachadh mu ar deidhinn ‘s rinn sinn an gnothach. Chuir caraid fòn dhomh. Bha mi air ainm a thoirt dhan bhuidhinn aig an robh an cat. Chuir iad fòn thuige ‘s as deidh dha deagh bheachd…

Rannsachadh ar beatha – Airson Cat fhaighinn


Sgrìobhte le tearlach61

Bhàsaich an cat againn as t-samhradh. B’e seo gu math duilich feumaidh mi ràdh. Dh’fheuch mi uair aithris a dheanamh mu dheidhinn ach cha b’urrainn dhomh. Bha tinneas-àirne oirre. Mhionaich mi ri mo nighean mar a bha cùisean ‘s bha i deònach …