Monthly Archives: November 2009

Sgeulachd ri taobh a’ ghealbhain

Tha sinn aig Gaelcast gu math dèidheil air sgeulachdan, agus tha sinn a’ creidsinn gu bheil naidheachdan agus beul-aithris anabarrach cudthromach ann an cultar nan Gàidheal, agus culturan eile. Seo sgeul a chaidh a chlàradh ri taobh a’ ghealbhain ann an taigh Liam. We at Gaelcast are very fond of traditional stories and storytelling, and […] Continue reading

Posted in podcasts | Comments Off on Sgeulachd ri taobh a’ ghealbhain

Gaelcast ann an Ottawa aig Mòd Canada

Chaidh sgioba Gaelcast gu Ottawa, prìomh-bhaile Canada, airson a’ chiad mhòd naiseanta riamh a chaidh a stèidheachadh anns an dùthaich. Abair gun do chòrd a h-uile sian rinn – bhruidhinn sinn mu dheidhinn a’ mhòid anns a’ bhideo seo, agus tha dealbhan ri fhaotainn air Facebook. Thig podcraoladh a-mach ann an ùine ghoirid. The Gaelcast […] Continue reading

Posted in podcasts | Comments Off on Gaelcast ann an Ottawa aig Mòd Canada

Ainmean Chloinne na h-Alba…

Ann an Alba tha tòrr ainmean snoga Gàidhlig mu thimcheall oirnn mar Alasdair, Ruaraidh, Seonag is Mairead. Cuideachd, tha ainmean snoga Beurla againn cuideachd mar Rachel, Melanie, Simon and Charlie. Ach, gu mì-fhortanach (dha na clann!) uaireannan … Continue reading

Comments Off on Ainmean Chloinne na h-Alba…

A’ togail fianais agus ag ionnsachadh

Tha Glaschu ag ionnsachadh dhomh leasanan eadar-dhealaichte fad na h-ùine.  Tha mi ag ionnsachadh bhon teagasg a tha mi a’ dèanamh air greis-obrach ann am bunsgoil an-dràsta, a’ feuchainn prògraman ann an litireachd sgrùdach agus eachdraidh i… Continue reading

Comments Off on A’ togail fianais agus ag ionnsachadh

Cuairt Lagha Khalid Sheik Mohammed

An t-seachdainn-sa, chuala sinn gun tèid Khalid Sheik Mohammed cuide ri ceithrear eile thoirt gu cuirt shìobhalta ann an New York airson na h-ionnsaigh a thachair ann an New York ann an 2001. Dhomh-sa, chan e rud ro ghlic a th’ann idir. Tha fhios g… Continue reading

Comments Off on Cuairt Lagha Khalid Sheik Mohammed

Aonad Gàidhlig ùr agus soidhneachan Còrnais?

An t-seachdain seo chuir Comhairle a’ Chòirn plana cànain ann ag ràdh gum b’ urrainn dha Còrnais is Beurla a bhith air na soighneachan sràid agus air togalaichean is làrach-lìon na Comhairle. Ged a tha dìreach mu 300 daoine ga bruidhinn (a-mach… Continue reading

Comments Off on Aonad Gàidhlig ùr agus soidhneachan Còrnais?

Artaigealan Ùra na Seachdain 13/11/09

Hallo a’ Chàirdean,

Seo agaibh na h-artaigealan ùra a tha a’ nochdadh air SGLEOG an t-seachdain-sa

Oidhche nam Filmichean Eagalach le RPP

Na ShadyContinue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Artaigealan Ùra na Seachdain 13/11/09

Ag Ionnsachadh Gàidhlig – comhairle mhath do phàrantan.

Tha Fionnlagh MacLeòid, a thòisich CNSA agus Taic, a’ tighinn a-mach le comhairle mhath do phàrantan – ionnsaichibh Gàidhlig mus tòisich sibh teaghlach. Tha goireasan aige cuideachd a tha e a’ tabhainn airson sin a thoirt gu buil. Airson barrachd fiosrachaidh, cuiribh post-dealain thuca:Duilleag-dhachaidh Taic Gheibh sibh an rud a sgrìobh Fionnlagh agus D. Farber, […] Continue reading

Posted in podcasts | Comments Off on Ag Ionnsachadh Gàidhlig – comhairle mhath do phàrantan.

Cat Ùr Againn – agus obair dhoirbh

Uill, ghabh iad rinn ‘s fhuair sin cat fhuair. Rinn iad an rannsachadh mu ar deidhinn ‘s rinn sinn an gnothach. Chuir caraid fòn dhomh. Bha mi air ainm a thoirt dhan bhuidhinn aig an robh an cat. Chuir iad fòn thuige ‘s as deidh dha deagh bheachd… Continue reading

Comments Off on Cat Ùr Againn – agus obair dhoirbh

Rannsachadh ar beatha – Airson Cat fhaighinn

Bhàsaich an cat againn as t-samhradh. B’e seo gu math duilich feumaidh mi ràdh. Dh’fheuch mi uair aithris a dheanamh mu dheidhinn ach cha b’urrainn dhomh. Bha tinneas-àirne oirre. Mhionaich mi ri mo nighean mar a bha cùisean ‘s bha i deònach … Continue reading

Comments Off on Rannsachadh ar beatha – Airson Cat fhaighinn