Monthly Archives: September 2009

Mathan air an t-sligh a dh’obair

Madainn Haoine sa chaidh, bha mi air mo bhaighsagail air mo shlighe dhan obair mar as àbhaist, a’ dol tro raoin-sgoile a cheangaileas dà rathad nuair a chunnaic mi à oir mo shùla mathan nach robh ach trì neo ceithir troigh bhuam, dìreach ri mo th… Continue reading

Comments Off on Mathan air an t-sligh a dh’obair

Artaigealan Ùra na Seachdain 11/09/09

Hallo a’ Chàirdean,

Seo agaibh na h-artaigealan ùra a tha a’ nochdadh air SGLEOG an t-seachdain-sa

Inglourious Basterds Le Cailean Collier

Joni Mitchell – Ladies ofContinue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Artaigealan Ùra na Seachdain 11/09/09

Gàidhlig sa Choille

Ann an Dùn Eideann, tha àite air a’ bheil A’ Choille no The Forest ann an cànan nan Sasannach. Ionad inntinneach a th’ann mar mheasgachadh eadar Starbucks airson hiopaidhean agus taigh-cruinneachaidh airson nan ealan.Chan ann tric a chluinneas tu gu… Continue reading

Comments Off on Gàidhlig sa Choille

Artaigealan Ùra na Seachdain

Hallo a’ Chàirdean,

Seo agaibh na h-artaigealan ùra a tha a’ nochdadh air SGLEOG an t-seachdain-sa

Leirmheis air 10 Minute Solution – Dance off Belly Fat le Janni Diez

Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Artaigealan Ùra na Seachdain