Tasglann den

Co-fharpais Ùr air Sgleog


Sgrìobhte le Sgleog

Hallo a’ Chàirdean,

Nochd an duais seo mar tha ach bha sibh cho measail air gun d’ fhuair sinn fear eile.

Rèidio Alarm digiteach ‘Pure Chronos idock’ le dock airson an ipod agad. `S ann geal a tha e le remote control, toll airson na headphones agus sleep timer.

Siuthad, freagair à cheist caran doirbh seo agus ‘s dòcha gum buannaich thu e.

Ach cuimhnich nach fhaod sibh ach cur a-steach dhan co-fharpais ach aon turras.

Artaigealan Ùra na Seachdain


Sgrìobhte le Sgleog

Hallo a’ Chàirdean,

Seo agaibh na h-artaigealan ùra a tha a’ nochdadh air SGLEOG an t-seachdain-sa;

Cùis neònach Caster … nighean no balach?

Smokey and the bandit – Fil

Smuaintean mu Beatha ‘s Bàs Kennedy


Sgrìobhte le tearlach61

Tòrr mòr molaidhean gan cluinntinn às deidh bàs Edward Kennedy.Uill, tha smuain neo dhà agamsa a tha caran diofraichte bhon a mhòr chuid a chuala mi gu ruige seo, sna meadhonan co-dhiù. Anns a’ chiad dol-a-mach, bha Kennedy fada fada air làimh…

Sealladh eagallach


Sgrìobhte le alasdair

http://bit.ly/JiDIb
Camara air Beinn Wilson, an t-amharc-lann ainmeil, a’ coimhead air toit nan teintean.

A’ gluasad dhan bhaile mhòr


Sgrìobhte le Beth Frieden

Cha chanainn gur ann mar bhogsa theòclaidean a tha a’ gluasad gu flat ùr anns a’ bhaile mhòr; chanainn gu bheil e nas fhaisg air bogsa Bertie Bott’s Every Flavor Beans, far a bheil fios agad gu bheil aon no dhà “cèir chluais” no “cur-…

Artaigealan Ùra na Seachdain


Sgrìobhte le Sgleog

Hallo a’ Chàirdean,

Seo agaibh na h-artaigealan ùra a tha a’ nochdadh air SGLEOG an t-seachdain-sa;

Tutti Frutti Р̪r a-mach air DVD

Robbie Willia

Latha air Huwaaly Kwasakyav


Sgrìobhte le alasdair

Chaidh mi a streap air cliathaich beinn San Gorgonio o chionn ghorid. ‘S e beinn as àirde ann an California a Deas a th’innte…

Artaigealan Ùra na Seachdain


Sgrìobhte le Sgleog

Artaigealan Ùra na Seachdain -

‘Finis Terrae’ agus ‘St Kilda’

Na Planaichean Ùra aig ‘Iberdrola’

Quizichean Ùra na Mios air Sgleog


Sgrìobhte le Sgleog

Hallo a’ Chàirdean,

Tha quizichean ùra a-nis shuas air làrach-linn Sgleog.

Gabh spòrs gam feuchainn.

quizichean

Moran taing,

Sgioba Sgleog

Sgleog air MyGaelic


Sgrìobhte le Sgleog

Abair review sgoinneil air ‘MyGaelic’! :)

http://www.mygaelic.com/contents/view/133

seo na thuirt iad;

Bidh e a’ còrdadh gu mòr rinn an seo aig mygaelic.com ma bhios Gàidhlig air a cleachdadh anns na meadhanan agus anns an t-saoghal làitheil aig a’ mhòr-shluagh. Sin dìreach a tha Sgleog air a dhèanamh, agus tha iad air a dhèanamh gu math.

Ann an ceithir earrannan; Pàipear Sgleog, Cluich, Bhideo and Co-fharpais, tha beagan ann dhan h-uile duine. Tha an làrach air leth math do dh’òigridh a tha…