Tasglann den

BNP – cho tiugh ri cac is a cheart cho cailear


Sgrìobhte le Mac an t-Srònaich

Gu mi-fhortanach, tha e coltach gun dèan pàrtaidhean beaga an taobh dheis beagan adhartais san taghadh Eòrpach. Bhoill, ann an Sasann co-dhiù agus ‘s mathaid ann an Glaschu cuideachd. Tha leth-chiallaich mar a’ Bhnp agus Ukip làn chac.‘Eil s…

Casg air ministearan gèidh ùra fad dà bhliadhna


Sgrìobhte le Crìstean MacMhìcheil

Tha Eaglais na h-Alba air casg a chur air ministearan gèidh ùra fad dà bhliadhna.Chaidh an co-dhùnadh a dhèanamh dìreach dà latha as dèidh don Àrd-sheanadh bhòtadh 326-267 gus cead a thoirt ris an t-Ùrr. Scott Rennie a bhith na mhinister aig…

Casg air ministearan gèidh ùra fad dà bhliadhna


Sgrìobhte le Crìstean MacMhìcheil

Tha Eaglais na h-Alba air casg a chur air ministearan gèidh ùra fad dà bhliadhna.

Casg air ministearan gèidh ùra fad dà bhliadhna


Sgrìobhte le Naidheachdan Pinc

Tha Eaglais na h-Alba air casg a chur air ministearan gèidh ùra fad dà bhliadhna.

Àrd-chùirt Chalifornia a’ cumail ri Prop 8


Sgrìobhte le Crìstean MacMhìcheil

Tha Àrd-chùirt Chalifornia air bhòtadh gus cumail ri Proposistion 8, an iomairt a chur casg air pòsadh gèidh anns an stàit.Bhòt na britheamhan 6-1 an-aghaidh luchd-taic pòsaidhean gèidh a bha a’ gearann air sgàth ‘s gu bheil Prop 8 a’ dol an-…

Àrd-chùirt Chalifornia a’ cumail ri Prop 8


Sgrìobhte le Naidheachdan Pinc

Tha Àrd-chùirt Chalifornia air bhòtadh gus cumail ri Proposistion 8, an iomairt a chur casg air pòsadh gèidh anns an stàit.

BBC Alba: Deasbad a’ leantainn mu Mhinistearan gèidh


Sgrìobhte le Crìstean MacMhìcheil

Chaidh seo a thogail bho làrach-lìn a’ BhBC. Airson tuilleadh fiosrachaidh tadhal air Deasbad a’ leantainn mu Mhinistearan gèidh.Leanaidh an deasbad aig Àrd-Sheanadh Eaglais na h-Alba Diluain air am bu chòir do dhaoine a tha gu fosgailte ann an c?…

BBC Alba: Deasbad a’ leantainn mu Mhinistearan gèidh


Sgrìobhte le Naidheachdan Pinc

Leanaidh an deasbad aig Àrd-Sheanadh Eaglais na h-Alba Diluain air am bu chòir do dhaoine a tha gu fosgailte ann an càirdeasan gèidh a bhith ceadaichte àrd-oifisean a bhith aca san Eaglais.

Roghainn cànain ann am prìomh bhaile na Gàidhealtachd.


Sgrìobhte le Graisg

Seo againn ceist annabarrach cudromach a chàirdean, nam bheachdsa ceist a tha fada nas cudromach na seiceachan gàidhlig (cha mhòr nach deach seiceachan às an rathad co-dhiù).Gur math a thèid leis an strì a chuir am buidheann facebook air dòigh…

Nach toir sibh ur cuideachadh ris an t-Ùrr. Scott Rennie


Sgrìobhte le Crìstean MacMhìcheil

Mar a bhios fios agaibh tha an t-Ùrr Scott Rennie air a bhith a’ strì airson an dreuchd aige a shabhaladh as dèidh dhan eaglais a ràdh nach robh e ceadaichte a bhith ag obair air an son air sgàth ‘s gu bheil e gèidh.Chaidh ath-chuige a chruthacha…