Monthly Archives: April 2009

Leabhar ur is ceol roc na Gàidhlig

Nach math gu bheil UrSgeul a’ dol bho neart gu neart? Nach math cuideachd gu bheil cuid a Ghaidheil dana gu leor rudeigin ùr fheuchainn?Mar sin dheth, ma bhios tu faisg air Obar Dheathainn air 15mh Ceitein, gabh a-steach dhan tachartas seo aig an fhè… Continue reading

Posted in Ùr-sgeul, ceol ur, leabhraichean, na gathan | Comments Off on Leabhar ur is ceol roc na Gàidhlig

Ruigidh each mall a’ mhuilean ach…

…an ruig carbad mall am port adhar? B’ e seo a’ cheist a bha fA near dhuinn mar a dh’ fheuch sinn ar slighe a dheanamh bho Choffman Cove an ceann a tuath Eilean Prince of Wales a Chraig far an robh sinn an dùil itealan a ghlacadh air ais a Ketchikan… Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Ruigidh each mall a’ mhuilean ach…

Craic – Twitter sa Ghàidhlig!

Tha mi air a bhith ag obair air làrach-lìn ùr Gàidhlig a tha, gu ìre, coltach ri Twitter. ‘S e Craic an t-ainm a th’ air agus faodaidh sibh sùil a thoirt air aig: /craic/.Seo agaibh dealbh dhen làrach-lìn slàn: Continue reading

Posted in Naidheachdan | Comments Off on Craic – Twitter sa Ghàidhlig!

Craic – Twitter sa Ghàidhlig!

Tha mi air a bhith ag obair air làrach-lìn ùr Gàidhlig a tha, gu ìre, coltach ri Twitter. ‘S e Craic an t-ainm a th’ air agus faodaidh sibh sùil a thoirt air aig: http://cristean-macmhicheil.co.uk/craic/. Continue reading

Posted in Naidheachdan | Comments Off on Craic – Twitter sa Ghàidhlig!

Craic – Twitter sa Ghàidhlig!

Tha mi air a bhith ag obair air làrach-lìn ùr Gàidhlig a tha, gu ìre, coltach ri Twitter. ‘S e Craic an t-ainm a th’ air agus faodaidh sibh sùil a thoirt air aig: http://cristean-macmhicheil.co.uk/craic/. Continue reading

Posted in Naidheachdan | Comments Off on Craic – Twitter sa Ghàidhlig!

Athchuinge 10 Downing Street – Brown resign

Tha athchuinge air nochdadh air-loidhne a tha a toirt cothrom do dhaoine cantainn gu bheil iad airson gun leig Gordon Brown dheth a dhreuchd mar priomh-mhinistear.

Tha an gloic seo, nach do bhuannaich taghadh sam bith, air sgrios iongantach a dheanamh air an rioghachd againn thairis air na bliadhnachan a… Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Athchuinge 10 Downing Street – Brown resign

Còmhla-Ciùil Québecois ann an Juneau

‘S e latha fada a bh’ ann dhomh Diciadain. Bha sinn ann an Ketchikan airson an latha agus bha mi air a bhith air chois bho mhoch sa mhadainn agus bha mi seachd sgìth nuair a ràinig sinn am port adhar aig deireadh an latha a thilleadh dhachaidh. Bha… Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Còmhla-Ciùil Québecois ann an Juneau

Ionnsaighean eile air cor na h-Alba

An turas seo – UNISON (stèidhte ann an Lunnainn, mar sin tha e ceart a bhith gam meas “Sasannach”.) A dh’ aindeoin ‘s gum bheil Oifisean “Sgìreil” aca no “Regional” mar a chanas iad fhèin riutha. Bhon a chunnaic mi, mar as trice, a… Continue reading

Posted in bilingual, gaelic signage, sanasan Gàidhlig, UNISON | Comments Off on Ionnsaighean eile air cor na h-Alba

Àrd-chuirt Iowa air bhòtadh gus pòsadh-gèidh a dhèanamh laghail

Tha Àrd-chuirt Iowa air bhòtadh gus pòsadh-gèidh a dhèanamh laghail anns an stàit.Mar phàirt dhen co-dhùnadh aon-ghuthach, thuirt na britheamahan: “Tha reachd Iowa a tha a’ cumail pòsadh catharra airson aonaidhean eadar boireannach agus firean… Continue reading

Posted in america, An t-Saoghal, àrd-chuirt Iowa, bun-reachd, constitution, gay, gay marriage, Iowa, Iowa Supreme Court, Lagh/Poilitigs, marriage, pòsadh, pòsadh-gèidh, pòsadh-lgbt, stata, stàit, Stàitean Aonaichte, united states, us | Comments Off on Àrd-chuirt Iowa air bhòtadh gus pòsadh-gèidh a dhèanamh laghail

Àrd-chuirt Iowa air bhòtadh gus pòsadh-gèidh a dhèanamh laghail

Tha Àrd-chuirt Iowa airs bhòtadh gus pòsadh-gèidh a dhèanamh laghail anns an stàit. Continue reading

Posted in america, An t-Saoghal, àrd-chuirt Iowa, bun-reachd, constitution, gay, gay marriage, Iowa, Iowa Supreme Court, Lagh/Poilitigs, marriage, pòsadh, pòsadh-gèidh, pòsadh-lgbt, stata, stàit, Stàitean Aonaichte, united states, us | Comments Off on Àrd-chuirt Iowa air bhòtadh gus pòsadh-gèidh a dhèanamh laghail