Tasglann den

Am measg na h-Ùpraid: rudeigin nas miosa


Sgrìobhte le tearlach61

Tha ùpraid gu leòr air a bhith ann mu na bonuses a fhuair cuid dhe na ceannardan do AIG an t-seachdainn-sa, ùpraid ‘s aimhreit ‘s bheireas dom aire linn Ar-a-mach nam Fraingeach nuair a dh’ èigheadh na gràisgean mòra na cinn a gheàrradh de naimh…

Ceann-suidhe Obama ag ionnsachadh a’ Ghaeilge


Sgrìobhte le Alasdair Fitheach

bho Los Angeles Times an-diugh:

Not to be outdone, Cowen later handed the bowl to Obama and said:

“There is a phrase in the Irish language — Is féidir linn — it may seem familiar. It translates as “Yes, you can,” he said of the slogan that the Obama campaign had adopted.

“Let me try that again,” Obama replied. “Is féidir linn?”

“Is féidir linn,” Cowen repeated, diplomatically.

“Is féidir linn,” Obama said with the correct intonation.

“All right. I got that,” the president said to laughter “Yes, we can. ”

@AbairThusa agus @NaidheachdanPnc air Twitter


Sgrìobhte le Crìstean MacMhìcheil

Airson faighinn a-mach na tha a’ dol thall aig AbairThusa, faodaidh sibh @AbairThusa leantainn air Twitter a-nis! A bharrachd air seo faodaidh sibh @NaidheachdanPnc leantainn airson cumail suas leis na tha a’ dol air Naidheachdan Pinc.Agus fhad ‘s a th…

@AbairThusa agus @NaidheachdanPnc air Twitter


Sgrìobhte le Crìstean MacMhìcheil

Airson faighinn a-mach na tha a’ dol thall aig AbairThusa, faodaidh sibh @AbairThusa leantainn air Twitter a-nis! A bharrachd air seo faodaidh sibh @NaidheachdanPnc leantainn airson cumail suas leis na tha a’ dol air Naidheachdan Pinc.

@AbairThusa agus @NaidheachdanPnc air Twitter


Sgrìobhte le Crìstean MacMhìcheil

Airson faighinn a-mach na tha a’ dol thall aig AbairThusa, faodaidh sibh @AbairThusa leantainn air Twitter a-nis! A bharrachd air seo faodaidh sibh @NaidheachdanPnc leantainn airson cumail suas leis na tha a’ dol air Naidheachdan Pinc.

Bile Gnè Manainneach air gluasad air adhart


Sgrìobhte le Crìstean MacMhìcheil

Tha bile ùr gus an t-Eilean Mhanainn a thoirt gu ìre an Rìoghachd Aonaichte a-thaobh poileasaidh gnè air faighinn tron a’ chiad ceum dhen Comhaire Lagha.Thèid an Gender Recognition Bill, a chaidh a chur air adhart le Eddie Lowey, a chur an gnìomh…

Bile Gnè Manainneach air gluasad air adhart


Sgrìobhte le Naidheachdan Pinc

Tha bile ùr gus an t-Eilean Mhanainn a thoirt gu ìre an Rìoghachd Aonaichte a-thaobh poileasaidh gnè air faighinn tron a’ chiad ceum dhen Comhaire Lagha.

Deasbad mu dhaoine gèidh a’ toirt seachad fala


Sgrìobhte le Naidheachdan Pinc

Thèid ath-sgrùdadh a dhèanamh air an casg a th’ air fireannaich gèidh agus dà-ghnèitheach bho bhith a’ toirt seachad fala.

BPA a’ toirt taic do lagh an-aghaidh eucoirean gràineil


Sgrìobhte le Naidheachdan Pinc

Tha lagh ùr gus brìgh eucoirean gràineil leasachadh a bhith a’ toirt a-steach gràin nan co-sheòrsaich air gluasad air adhart ann an Alba.

@ gunainm 1605 & 1625


Sgrìobhte le Graisg

A charaid choir, San dòigh a tha sibh airson mise am fiosrachadh a chuir sibh thugam a dh’fhoillseachadh chan eil mise diofar ann an dòigh sam bith bho na meadhanan eile, feumaidh mi a bhith cinnteach den fhiosrachadh ud. ‘S e sin ri ràdh, bhithinn …