Monthly Archives: December 2008

Latha-luain Woolies

Bidh feadhainn dhibh eòlach air prìomh sràid Inbhir Narann agus bidh fhios agaibh gu robh Woolies mu choinneamh an Taigh-chùirt aig teas mheadhan a h-uile càil. Uill tha beàrn ann a nis. Saoilidh mi gur e bacadh nach beag a th’ ann don bhaile…. Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Latha-luain Woolies

Iongnadh mòr air California às deidh baraile bho Attorney General

19mh den Dùbhlachd – Chuir Attorney General Edmund G. “Jerry” Brown, Jr., iongnadh air a h-uile duine ann an California nuair thug e bharail laghail do Àrd-Chuirt California an aghaidh Proposition 8. Bidh dleastanas abhaisteach aig an Attorney General an lagh a’ dìon. Thuirt Attorney General Brown, a b’abhaist a bhith na riaghaladair e fhèin […] Continue reading

Posted in ameireaga, An t-Saoghal, Àrd-chùirt, California, Creideamh, Lagh/Poilitigs, Na Stàutean Aonaichte, pòsadh, pòsadh-gèidh, pòsadh-lgbt, Prop 8, Proposition 8 | Comments Off on Iongnadh mòr air California às deidh baraile bho Attorney General

Coimhearsnacdh Ghàidlig ùr?

Gheibhear deasbad air a’ churspair seo air Fòram na Gàidhlig agus Abair Thusa an-dràsta.Seo pàirt dheth a sgrìobh Tearlach61:’Aon rud a tha fìor mu dheidhinn Fhionnladh còir, ‘s e gu bheil e gu math daighean airson a bheachdan. ‘S chan eil dad c… Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Coimhearsnacdh Ghàidlig ùr?

Sgàilean agus agallamh math fhèin

Nach eil e math nuair cluinneas sibh guth càirdeil air Radio nan Gàidheal? Tha an t-ollamh Lillis O Laoire na aoigh air Sgàilean am mìos seo. ‘S e sàr-sheinneadair a th’ann an Lillis ‘s mar sin tha comas aige bruidhinn air feallsanachd a’ chiùil ‘s an sean nos agus ghabh e amhran neo dhà tlachdmhor cuideachd. Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Sgàilean agus agallamh math fhèin

Cuspairean cudthromach

Mar as trice, ‘s fheàrr leam bruidhinn air cùisean cultarach Iapanach, ach tha uiread de chuspairean cudthromach a’ nochdadh an-dràsta anns na naidheachdan a tha a’ cur uallach orm, mo bheachdan fhèin orra fhoillseachadh an seo!Còmhdhail air… Continue reading

Posted in còmhdhail, Gàidhealtachd, leasachadh | Comments Off on Cuspairean cudthromach

Tha bhidio ùr air nochdadh an aghaidh Tairgse 8 California

Chaidh bhidio ùr a chur air làrach-lìn FunnyOrDie.com, a tha a’ togail fianais an aghaidh Tairgse 8 California, a rèir an AP. B’ e cruthachadh Marc Shaiman a bh’ ann, a sgrìobh ceòl fiolm ‘South Park: Bigger, Longer & Uncut’ agus dhealbh-chluich cheòlmhor ‘Hairspray’. Tha Tairgse 8 air a h-aontachadh le luchd-bhòtadh ann an California […] Continue reading

Posted in Amerieaga, An t-Saoghal, Àrd-chuairt, bhidio, bun-reachd, California, còraichean, co-ionannachd, Creideamh, Fèisteas, FunnyOrDie, Jack Black, John C Reilly, Lagh/Poilitigs, LGBT, Marc Shaiman, Margaret Cho, Na Stàitean Aonaichte, Neil Patrick Harris, pòsadh, pòsadh-gèidh, pòsadh-lgbt, Prop 8, Proposition 8, South Park | Comments Off on Tha bhidio ùr air nochdadh an aghaidh Tairgse 8 California

An dàrna beatha agus e-foghlam /

Saoil am bi cothrom ann gus beagan e-foghlam fhaighinn tron darna-bheatha air loidhne aig an t-Sabhal Mhòr ‘mas fhìor’ san àm ri teachd? Tha grunn oilthigh a’ gabhail ùidh sa ghoireas seo. Gu ruige seo tha ‘second life’ air a bhith nochd… Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on An dàrna beatha agus e-foghlam /

‘nuair a bha feum agaibh ann do cìochan a chumail am falach le do ghàirdean’

‘Cha robh i air a bhith gu mòr an sàs san iomairt an aghaidh cumhachd niuclasach bhon uair sin ge-tà, chaidh i gu feadhainn de na choinneamhan ach bu bheag oirre an seòrsa gnìomhan a bha os cionn na h-iomairt. Chuir e dragh oirre dìreach cho mach… Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on ‘nuair a bha feum agaibh ann do cìochan a chumail am falach le do ghàirdean’