Monthly Archives: November 2008

Uidh sa Ghàidhlig aig Oilthigh Arizona?

Chaidh buidheann ùr a chur air bhog air Facebook, Cànanachas na Gàidhlig agus sa bhad chaidh ballrachd a thoirt a mach le ceithir aig Oilthigh Arizona. Saoil dè tha dol thall an sin?Facebook Cànanachas na GàidhligBuidheann airson duine sam bith a… Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Uidh sa Ghàidhlig aig Oilthigh Arizona?

Ath-chuinge a thaobh BBC Alba

Ath-chuinge/ petition (sa chanan Laideanach)gus BBC Alba a chur air Freeview. Carson nach eile am BBC a’ toirt seachad seirbhis dhan a h-uile duine a phaigheas cis teilidh?

Cuiribh ainm ris agus sgaoil e! Feumaidh tu a dheanamh ro 5mh Dubhla… Continue reading

Comments Off on Ath-chuinge a thaobh BBC Alba

Ath-dhealbhadh

Tha mi air a bhith ag obair gu cruaidh air na làraichean-lìn agam ath-dhealbhadh agus tha mi gu bhith deiseil a dh’aithghearr. Tha mi air an aon coltas a chur air an làrach Gàidhlig, an làrach Beurla, mo bhlòg agus Naidheachdan Pinc gus am bi iad… Continue reading

Posted in an t-Eadar-lìon, Beurla, blòg, Gàidhlig, làraichean-lìn, làrach-lìn, naidheachda, naidheachdan pinc, obair, Pearsnanta/Teaghlach, Wordpress | Comments Off on Ath-dhealbhadh

Ath-dhealbhadh

Tha mi air a bhith ag obair gu cruaidh air na làraichean-lìn agam ath-dhealbhadh agus tha mi gu bhith deiseil a dh’aithghearr. Tha mi air an aon coltas a chur air an làrach Gàidhlig, an làrach Beurla, mo bhlòg agus Naidheachdan Pinc gus am bi iad… Continue reading

Posted in an t-Eadar-lìon, Beurla, blòg, Gàidhlig, làraichean-lìn, làrach-lìn, naidheachda, naidheachdan pinc, obair, Pearsnanta/Teaghlach, Wordpress | Comments Off on Ath-dhealbhadh

Oidhche Naomh Anndra!

Air oidhche Dòmhnaich seo,

bidh sinn a’ comharrachadh Oidhche Naomh Anndra ann an GRAMOFON anns a’ Bhaile Merchant, Glaschu. Bidh ceòl ‘is biadh air leth math ri lorg, cho math ri òraidean agus rudan ìnntinneach eile.

Tha an tachartas a’ toiseachadh aig:

7f (19:00)
30mh An t-Samhainn

GRAMOFON
Sraid nan Righ (King Street)
Faisg air Trongate
Baile Merchant
Glaschu

agus tha

Maeve Mackinnon
(Luchd-ciùil ùr nam bliadhna 2007)
a’ seinn

le

Marc Duff
(a bha na bhall ann an Capercaillie)
a’ cluich an fheadag

Tha òraid mu dheidhinn Beurla na Galltachd bho

Derrick McClure
(sgriobhadair ‘Why Scots Matters’)

agus biadh Albannaich sònraichte am feadh an fheasgar….

Tha ticeadean £10 agus £7.50 do oilleanaich, daoine thar air 60, ‘is luchd nam brew….

Tha an oidhche airson airgiod a thogail do phroseaict ‘An 6mh Giblean’….

Àdhamh Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Oidhche Naomh Anndra!

Clèir Èireannach air bhido ùr Boyzone a chàineadh

Tha clèir Èireannach air am bhidio-ciùil ùr aig Boyzone a chàineadh agus e ag ràdh gu bheil iad a’ sgaoileadh teachdaireachd marbhtach. Continue reading

Posted in An t-Saoghal, Breatainn, Creideamh, Fèisteas | Comments Off on Clèir Èireannach air bhido ùr Boyzone a chàineadh

Cha tèid planaichean airson Àrd-sgoil LGBT ann an Chicago air adhart

Tha luchd-foghlaim ann an Chicago air ràdh nach tèid planaichean airson àrd-sgoil LGBT fhosgladh anns a’ bhaile air adhart. Continue reading

Posted in An t-Saoghal, Creideamh, Lagh/Poilitigs | Comments Off on Cha tèid planaichean airson Àrd-sgoil LGBT ann an Chicago air adhart

Rionnagan Ameireaganach an-sas ann an iomairt an-aghaidh gràin nan co-sheòrsaich

Chaidh iomairt ùr a chur air bhog anns na Stàitean Aonaichte gus sgoilearan anns an dùthaich ionnsachadh mu dheidhinn am buaidh a tha aig cànan a tha gràineil ri luchd-LGBT.
Continue reading

Posted in An t-Saoghal, Fèisteas, Lagh/Poilitigs | Comments Off on Rionnagan Ameireaganach an-sas ann an iomairt an-aghaidh gràin nan co-sheòrsaich

E-leabhar ùr ga chur air bhog

Launch: Inbhir Narann 19.30 a-nochd, Bocsa fòn air an t-sràid mhòir Nobhail bheag leis an amadan ud Des: ‘Reul Chearbach Air Chuairt’ Fosgailte do h-uile duine. Bidh super lager augs poca tiops ri fhaighinn cuideachd. An nobhail bheag làn sgudail… Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on E-leabhar ùr ga chur air bhog

Ceatharnaich à Somailia a’ gabhail greim taingear mòr

Chuala mi aithris o chionn dà latha gun do rug ceatharnaich somaileanaich greim air taingear far costa sear Afraga. An toiseach, shaoil mi gur e seann aithris a bh’ ann a bhuineadh do thachairteas eile nuair a chaidh bàta eile a thoirt an greim ‘s m… Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Ceatharnaich à Somailia a’ gabhail greim taingear mòr