Monthly Archives: July 2008

Telebhisean Iapanach a’ toirt sùil air cànan na Breatainne Bige.

Bidh prògraman ionnsachaidh cànain a’ craobh-sgaoileadh air telebhisean Iapain a h-uile seachdain. Tha Frangais, Spàinntis, Sìonais, Arabais, is iomadh cànan eile a’ nochdadh. ‘S e am prògram ionnsachaidh air Frangais as motha a bhios mise … Continue reading

Posted in Telebhisean Iapain Breatnais A' Bhreatann Bheag | Comments Off on Telebhisean Iapanach a’ toirt sùil air cànan na Breatainne Bige.

Tha sinn gar teannachadh

http://www.nasa.gov/centers/jpl/news/earthquake-051905.html
Cha robh an crith-thalmhainn bhos an seo an-diugh cho laidir, ag innse an fhirinn. Ach ‘s iongnadh nach bi tuilleadh dhiubh ann.

Tha taghadh de bhideoan an seo:
http://www.latimes.com/video/?slug=la-me-earthquake30-2008jul30-ap

‘S e seo an rud as inntinniche dhomh:
http://www.shakemovie.caltech.edu/ Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Tha sinn gar teannachadh

Eilean Chathair Amain – Eilean nam Punc

Uill, cha Hebridean Celtic Festival e ach bidh e tachairt ann an eilean co-dhiù. De th’ann ach ‘Eilean Phunc 2008’. Tha e gabhail àite a’ bhliadhna-sa air Eilean Chathair Amain, no Cramond Island sa chànan eile air Disathairne 16mh Lùnastal… Continue reading

Comments Off on Eilean Chathair Amain – Eilean nam Punc

Dè nam b’urrainn dhut…

Nam bithinn a’ dol a dhèanamh dìnnear do chòignear agus gum faodainn duine sam bith a thoirt ann seo an fheadhainn a bu toil leam faicinn a’ suidhe aig bòrd còmhla, gus am biodh deagh chòmhradh ann. Cò a bhithinn fiathachadh a thoirt?Thugain… Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Dè nam b’urrainn dhut…

ceithir cèistean

7/25/2008 Bha mi ag èisteadh ri an radio an dè – ri agallamh le dà sgriobhadair leabhar. Ars iad gur e ceathrar cèistean a’ th’ann am faodaidh duine faighneach mu dheidhinn adbhar dhuine ‘s a dhoigh anns an t-saoghal. ‘S e a’ chiad c… Continue reading

Comments Off on ceithir cèistean

Luchd-saidheans air laigse aig HIV lorg

Naidheachdan Pinc:

“Tha luchd-rannsachaidh ag obair aig Sgoil Slàinte Oilthigh Teagsas (Texas?) ag ràdh gu bheil iad air laigse aig HIV (Bhioras Dìon-slàinte Daonna) lorg.”

http://cristean-macmhicheil.co.uk/naidheachdanpinc/index.php/2008/07/luchd-saidheans-air-laigse-aig-hiv-lorg/ Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Luchd-saidheans air laigse aig HIV lorg

Carthanas AIDS airson clann ionnsachadh mu dheidhinn feise co-sheòrsach sna sgoiltean

Naidheachdan Pinc:

“Tha an t-Urras Nàiseanta AIDS (NAT) a-nis ag ràdh gum bu chòir do chlann ionnsachadh mu feise agus càirdeis co-sheòrsach sna sgoiltean.”

http://cristean-macmhicheil.co.uk/naidheachdanpinc/index.php/2008/07/carthanas-aids-airson-clann-ionnsachadh-mu-dheidhinn-feise-co-sheorsach-sna-sgoiltean/ Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Carthanas AIDS airson clann ionnsachadh mu dheidhinn feise co-sheòrsach sna sgoiltean

‘S’ann le orainn againnsa a tha sinn an lagh a’ bristeadh…

Mo ghràid … An diugh tha mi air a leughadh anns an nobhail le A.P. Caimbeul, Là a’ Dèanamh Sgèil Do Là. ‘S e sgeulachd glè inntinneach a’ th’ann. Cha robh mi ga chriochnachadh, ach tha mi aig an àite far a bheil an daoine a’ tha an… Continue reading

Comments Off on ‘S’ann le orainn againnsa a tha sinn an lagh a’ bristeadh…

ayeFòn

Chan eil mi ag iarraidh ach iPhone beag. Carson nach eil iPhonaichean gu leòr anns na bùitean? Tha mi a’ fuirich anns an tìr Apple fhèin ach chan urrainn dhomh iPhone a lorg idir idir idir. Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on ayeFòn

Ballerina Inbhir Narann – Taigh-dhealbh nan aisling le Tilda Swinton

Cha do sgrìobh mi dad ann a sheo airson greiseag ged a tha mi air a bhith dripeil trang leis mo bhlog bheurla Gurn from Nurn. Dhomhsa chan eil e furasta gus eadar-theangachadh gu Gàidhlig a dhèanamh a h-uile turas a sgrìobhas mi rudeigin air mo bh… Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Ballerina Inbhir Narann – Taigh-dhealbh nan aisling le Tilda Swinton