Tasglann den

Telebhisean Iapanach a’ toirt sùil air cànan na Breatainne Bige.


Sgrìobhte le Steafan MacRisnidh

Bidh prògraman ionnsachaidh cànain a’ craobh-sgaoileadh air telebhisean Iapain a h-uile seachdain. Tha Frangais, Spàinntis, Sìonais, Arabais, is iomadh cànan eile a’ nochdadh. ‘S e am prògram ionnsachaidh air Frangais as motha a bhios mise …

Tha sinn gar teannachadh


Sgrìobhte le Alasdair Fitheach

http://www.nasa.gov/centers/jpl/news/earthquake-051905.html
Cha robh an crith-thalmhainn bhos an seo an-diugh cho laidir, ag innse an fhirinn. Ach ‘s iongnadh nach bi tuilleadh dhiubh ann.

Tha taghadh de bhideoan an seo:
http://www.latimes.com/video/?slug=la-me-earthquake30-2008jul30-ap

‘S e seo an rud as inntinniche dhomh:
http://www.shakemovie.caltech.edu/

Eilean Chathair Amain – Eilean nam Punc


Sgrìobhte le Mac an t-Srònaich

Uill, cha Hebridean Celtic Festival e ach bidh e tachairt ann an eilean co-dhiù. De th’ann ach ‘Eilean Phunc 2008’. Tha e gabhail àite a’ bhliadhna-sa air Eilean Chathair Amain, no Cramond Island sa chànan eile air Disathairne 16mh Lùnastal…

Dè nam b’urrainn dhut…


Sgrìobhte le Eilidh

Nam bithinn a’ dol a dhèanamh dìnnear do chòignear agus gum faodainn duine sam bith a thoirt ann seo an fheadhainn a bu toil leam faicinn a’ suidhe aig bòrd còmhla, gus am biodh deagh chòmhradh ann. Cò a bhithinn fiathachadh a thoirt?Thugain…

ceithir cèistean


Sgrìobhte le micheal dubh

7/25/2008 Bha mi ag èisteadh ri an radio an dè – ri agallamh le dà sgriobhadair leabhar. Ars iad gur e ceathrar cèistean a’ th’ann am faodaidh duine faighneach mu dheidhinn adbhar dhuine ‘s a dhoigh anns an t-saoghal. ‘S e a’ chiad c…

Luchd-saidheans air laigse aig HIV lorg


Sgrìobhte le Crìstean MacMhìcheil

Naidheachdan Pinc:

“Tha luchd-rannsachaidh ag obair aig Sgoil Slàinte Oilthigh Teagsas (Texas?) ag ràdh gu bheil iad air laigse aig HIV (Bhioras Dìon-slàinte Daonna) lorg.”

http://cristean-macmhicheil.co.uk/naidheachdanpinc/index.php/2008/07/luchd-saidheans-air-laigse-aig-hiv-lorg/

Carthanas AIDS airson clann ionnsachadh mu dheidhinn feise co-sheòrsach sna sgoiltean


Sgrìobhte le Crìstean MacMhìcheil

Naidheachdan Pinc:

“Tha an t-Urras Nàiseanta AIDS (NAT) a-nis ag ràdh gum bu chòir do chlann ionnsachadh mu feise agus càirdeis co-sheòrsach sna sgoiltean.”

http://cristean-macmhicheil.co.uk/naidheachdanpinc/index.php/2008/07/carthanas-aids-airson-clann-ionnsachadh-mu-dheidhinn-feise-co-sheorsach-sna-sgoiltean/

‘S’ann le orainn againnsa a tha sinn an lagh a’ bristeadh…


Sgrìobhte le micheal dubh

Mo ghràid … An diugh tha mi air a leughadh anns an nobhail le A.P. Caimbeul, Là a’ Dèanamh Sgèil Do Là. ‘S e sgeulachd glè inntinneach a’ th’ann. Cha robh mi ga chriochnachadh, ach tha mi aig an àite far a bheil an daoine a’ tha an…

ayeFòn


Sgrìobhte le Alasdair Fitheach

Chan eil mi ag iarraidh ach iPhone beag. Carson nach eil iPhonaichean gu leòr anns na bùitean? Tha mi a’ fuirich anns an tìr Apple fhèin ach chan urrainn dhomh iPhone a lorg idir idir idir.

Ballerina Inbhir Narann – Taigh-dhealbh nan aisling le Tilda Swinton


Sgrìobhte le Graisg

Cha do sgrìobh mi dad ann a sheo airson greiseag ged a tha mi air a bhith dripeil trang leis mo bhlog bheurla Gurn from Nurn. Dhomhsa chan eil e furasta gus eadar-theangachadh gu Gàidhlig a dhèanamh a h-uile turas a sgrìobhas mi rudeigin air mo bh…