Monthly Archives: April 2008

Fosgladh Pride Glaschu

Bu tòigh leam Pride Glaschu fàilte a chur air a h-uile duine a bhios airson tighinn ris am fosgladh aca.
7f 30mh den Ghiblean
An t-Ionad LGBT
84 Bell Street
Glaschu
G1 1LQ.
Ma tha sibh airson a dhol cuiribh fios ro-làimhe le bhith a’ clàradh aig www.prideglasgow.co.uk/register.
pride@prideglasgow.co.uk
0141 416 2300

Continue reading

Posted in fosgladh, glaschu, Glasgow, LGBT, Naidheachdan, pride, Pride Glaschu, Pride Glasgow, Pride Scotia, Tachartasan | Comments Off on Fosgladh Pride Glaschu

Tha mi air ais

Tha mi ann. Uaireannan. Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Tha mi air ais

Bliadhna eile

Jakers! Bidh mi a’ tionndadh fichead ‘s h-aon bliadhna a dh’aois a-maireach. Nach eil e iongantach cho luath ‘s a tha tìde a’ dol seachad. Continue reading

Posted in 21, bliadhna, co-là-breith, eile, fichead 's a h-aon, iongantach, Pearsnanta/Teaghlach, seachad, tìde, tionndadh | Comments Off on Bliadhna eile

Saoghal goireasach

Cha b’ urrainn dhomh toirt a chreidsinn air mo chompanach an latha roimhe nach eil an leithid de bhùithtean-goireas againn ann an Alba. Tha na bailtean mòra cho goireasach agus ‘s i Iapan, ‘prìomh dhùthaich a’ ghoiris’ mar gum biodh. Tha … Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Saoghal goireasach

Bliadhna eile

Jakers! Bidh mi a’ tionndadh fichead ’s h-aon bliadhna a dh’aois a-maireach. Nach eil e iongantach cho luath ’s a tha tìde a’ dol seachad.
Continue reading

Posted in 21, bliadhna, co-là-breith, eile, fichead 's a h-aon, iongantach, Pearsnanta/Teaghlach, seachad, tìde, tionndadh | Comments Off on Bliadhna eile

Podcasting boosts language learning – report

Podcasting boosts language learning – reporthttp://www.apple.com/uk/education/profiles/egham/Fo-sgrìobh: Sgrìobhte anns a’ Bheurla Continue reading

Posted in Naidheachdan | Comments Off on Podcasting boosts language learning – report

Podcasting boosts language learning – report

Podcasting boosts language learning – report
http://www.apple.com/uk/education/profiles/egham/
Fo-sgrìobh: Sgrìobhte anns a’ Bheurla
Continue reading

Posted in Naidheachdan | Comments Off on Podcasting boosts language learning – report

Sealladh sònraichte den dà phrògram ùr aig Seasaidh Lexy

Iochd! Seasaidh Lexy!Tha Seasaidh Lexy a toirt cuireadh dhuibh a thighinn comhla rithe gu sealladh sònraichte de’n dà phrògram ùr aice (leth uair am fear) Le Calum MacFhionghuinn mar Seasaidh Lexy agus cuideachd Kathleen NicAonghais is Daibhidh M… Continue reading

Posted in ùr, Calum, Daibhidh, Kathleen, lexy, Mac an Fhuchadair, MacFhionghuinn, Naidheachdan, NicAonghais, prògram, seasaidh | Comments Off on Sealladh sònraichte den dà phrògram ùr aig Seasaidh Lexy

Sealladh sònraichte den dà phrògram ùr aig Seasaidh Lexy

Iochd! Seasaidh Lexy!
Tha Seasaidh Lexy a toirt cuireadh dhuibh a thighinn comhla rithe gu sealladh sònraichte de’n dà phrògram ùr aice (leth uair am fear)
Le Calum MacFhionghuinn mar Seasaidh Lexy agus cuideachd Kathleen NicAonghais is Daibhidh Mac an Fhucadair
7:00f Disathairne 12mh den Ghiblean
Andrew Stewart Cinema
Gilmorehill Theatre
9 University Avenue
Glaschu
G12 8QQ
Gheibhear deoch an asgaidh […] Continue reading

Posted in ùr, Calum, Daibhidh, Kathleen, lexy, Mac an Fhuchadair, MacFhionghuinn, Naidheachdan, NicAonghais, prògram, seasaidh | Comments Off on Sealladh sònraichte den dà phrògram ùr aig Seasaidh Lexy

Is fhada o nach fhaca mi sibh

Is fhada o nach fhaca mi sibh, nach e?Ach ged nach eil mi air a bhith a’ sgrìobhadh an seo tha mi air a bhith gu math trang ag obair air Naidheachdan Pinc, an làrach-lìn aig mi fhìn agus Eli Dhomhnallach far a bheil sinn a’ foillseachadh naidheachd… Continue reading

Posted in Alba Nuadh, Antigonish, Èirinn, Baile Ath Cliath, Canada, Ceum BA (le Urram), deuchainnean, Gàidhlig 's Leasachadh, IACS, Iomall a' Chuain Siar, Maynooth, measaidhean, oilthigh, Oilthigh Ceap Breatainn, Oilthigh Nàiseanta na h-Èireann, Oilthigh St Francis Xavier, Pearsnanta/Teaghlach, Sabhal Mòr Ostaig, smo, Sydney | Comments Off on Is fhada o nach fhaca mi sibh