Monthly Archives: April 2008

Comhairle nan Leabhraichean

Tha Comhairle nan Leabhraichean air làrach-lìn ùr a chruthachadhwww.gaelicbooks.org Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Comhairle nan Leabhraichean

Chuir salachar coin dragh air cuideigin

‘S e cuspair connspaideach a th’ann shìos ann am Baile nan Iasgairean. Chuala mi gum bi an fheadhainn aig a bheil coin gu math mì-thoilichte leis a’ phìos sgrìobhaidh seo. Nochd an soidhne seo madainn Là na Sàbaid agus a dh’aindeoin usige trom t… Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Chuir salachar coin dragh air cuideigin

Gaelic Online

Tha Rhoda Meek air Gaelic Online ath-leasachadh. ‘S e portal a th’ann an Gaelic Online, a’ cruinneachadh ceangalan a tha a’ buntainn ris a’ Ghàidhlig, a’ toirt thugad na naidheachdan as ùire, agus ag obair mar àite far an lorg tu fiosrachadh ùr agu… Continue reading

Posted in a' Ghàidhlig, air loidhne, an t-Eadar-lìon, ceangalan, Ceanglaichean, fiosrachadh, Gaelic, Gaelic air loidhne, Gaelic Online, Gàidhlig air loidhne, Naidheachdan, Online, portal, Rhoda Meek | Comments Off on Gaelic Online

Gaelic Online

Tha Rhoda Meek air Gaelic Online ath-leasachadh. ‘S e portal a th’ann an Gaelic Online, a’ cruinneachadh ceangalan a tha a’ buntainn ris a’ Ghàidhlig, a’ toirt thugad na naidheachdan as ùire, agus ag obair mar àite far an lorg tu fiosrachadh ùr agus inntinneach gu luath! Thoiribh sùil air:-
Gaelic Online
Continue reading

Posted in a' Ghàidhlig, air loidhne, an t-Eadar-lìon, ceangalan, Ceanglaichean, fiosrachadh, Gaelic, Gaelic air loidhne, Gaelic Online, Gàidhlig air loidhne, Naidheachdan, Online, portal, Rhoda Meek, Tatton & Meek | Comments Off on Gaelic Online

Suidheachadh Dealain ann an Juneau

Mar a thuirt mi an turas mu dheireadh, chaidh uairichean dealain a tha a dealaineachadh Juneau a sgrios le maoim-sneachda an t-seachdain sa chaidh. Bha 85% dhen iarradas a’ tighinn tro na uairichean sin. Tha iad a’ cleachdadh aonadan dieseil airson a… Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Suidheachadh Dealain ann an Juneau

Chomhairle na Eu Dochas

As mo chail a rithist.

Tha mi nam stri gach latha anns an aghaidh na dhaoine gun mac meanma. Tha an planners airson atharrachadh a dheanamh dham proiseact. Agus nach eil e cho beag bideag air taigh iosal tradiseanta, nuair a tha an arraineachd air fad ga mhealladh le muileinn gaoithe agus Oigreach mor taigheadheas timicheall Inbhir Nis.

Agus co bith a mhothaichadh ? Direach an luch deiligidh, b’e iad a tha gam phaigheadh air mo thide.

Caite a bheil an priomh amasan aig na chomhairle ? Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Chomhairle na Eu Dochas

Tha e fhathast na thuradh ann an Inbhir Narann

Bhiodh beagan uisge feumail dhuinn ge-tà. Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Tha e fhathast na thuradh ann an Inbhir Narann

Àrd-sgoil Inbhir Pheofharain

Seo na dealbhan as ùire bho Àrd-sgoil Inbhir Pheofharain:- [gallery] Continue reading

Posted in academy, àrd-sgoil, ùr, Àrd-sgoil Inbhir Pheofharain, building, dealbhan, dingwall, Dingwall Academy, inbhir pheofharain, Naidheachdan, pictures, school, togalach | Comments Off on Àrd-sgoil Inbhir Pheofharain

Àrd-sgoil Inbhir Pheofharain

Seo na dealbhan as ùire bho Àrd-sgoil Inbhir Pheofharain:-
 

Continue reading

Posted in academy, àrd-sgoil, ùr, Àrd-sgoil Inbhir Pheofharain, building, dealbhan, dingwall, Dingwall Academy, inbhir pheofharain, Naidheachdan, pictures, school, togalach | Comments Off on Àrd-sgoil Inbhir Pheofharain

a’ seinn ann an “drag”

O na rudan a chì sibh air YouTube! Seo tè (ahem) a’ “seinn” an òran Ba Ba Mo Leanabh (le guth a tha gu mìobhaileach coltach ris a’ ghuth aig Màiri Sìne Nic Laomainn). Tha bhideos eile aice a’ gabhail òrain eile ’sa Bheurla ’s ann a… Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on a’ seinn ann an “drag”