Monthly Archives: February 2008

L’achat militant

Am biodh a leithid iomairt gu mòran feum ann an Alba? An ceannaicheadh tu stuth fhiaclan dèante ann an Alba? Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on L’achat militant

Bàs còcaire ainmeil à Leòdhas

Chaochail còcaire ainmeil ann an Columbia – Kendon Dòmhnallach Mac a’ Ghobhainn à Steòrnabhagh. Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Bàs còcaire ainmeil à Leòdhas

Tràilear air creagan Hiort ga ghluasad

Thèid an trailear a chaidh air na creagan air Hiort a ghluasad le companaidh sàbhlaidh Dùitseach. Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Tràilear air creagan Hiort ga ghluasad

Naidheachdan Phinc

Tha mi air làrach-lìn ùr a chruthachadh. ‘S e Naidheachdan Phinc an t-ainm a th’ air agus ’s e amas an làrach-lìn naidheachdan bhon t-saoghal GLBT fhoillseachadh anns a’ Ghàidhlig.
Bu toigh leam an làrach-lìn a dhèanamh ann an Gaeilge agus Gaelg cuideachd ach ma tha thu fileanta ann an Gaeilge neo Gaelg agus deònach air […] Continue reading

Posted in bi, bisexual, gaeilge, gaelg, Gaelic, gay, Gàidhlig, GLBT, irish, lesbian, manx, Mi fhìn/Teaghlach, Naidheachdan, news, phinc, pinc, queer, transgender | Comments Off on Naidheachdan Phinc

Làrach Carbon Shlèite

Oileanaich Ghearmailteach a’ tomhas làrach-coise Carbon ann a Slèite san Eilean Sgiathanach. Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Làrach Carbon Shlèite

Seann cheannard HITRANS a’ càineadh àrdachadh faraidhean

Tha seann cheannard HITRANS a’ càineadh àrdachadh air faraidhean aiseag a’ Chorrain. Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Seann cheannard HITRANS a’ càineadh àrdachadh faraidhean

Inneal ATM ga ghoid à taigh-dhealbh Inbhir Nis

Chaidh inneal airgid ATM a ghoid à taigh-dhealbh ann an Inbhir Nis air an deireadh-sheachdain. Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Inneal ATM ga ghoid à taigh-dhealbh Inbhir Nis

Deasbad mu sheirbheis nursaichean Ùig ‘s Beàrnaraigh

Coinneamhan poblach gan cumail mun atharrachadh air seirbheisean nursaichean Ùig ‘s Beàrnaraigh. Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Deasbad mu sheirbheis nursaichean Ùig ‘s Beàrnaraigh

Haut de la Garenne, Jersey

Ma dh’fhaoidte chunnaic tu iomradh air na naidheachdan air ostail òigridh ann an Jersey far an do lorg am poileas corp.An uiridh bha mi greis thall ann an Jersey, Dh’fhuirich mise san ostail òigridh ud aig ceann a thuath Jersey . Bha e follaiseac… Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Haut de la Garenne, Jersey

Tìr nam blòg no Tìr na Beeb?

Tha e math gu bheil làrach naidheachd sgrìobhte aig a’ Bheeb a-nis ach air sgàth gu bheil a h-uile naidheachd a’ nochdadh air Tìr nam Blòg, chan ann gu tric a bhios sibh a’ leughadh sgrìobhaidh bho bhlogair air a’ phrìomh dhuilleig. Dhomhsa tha … Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Tìr nam blòg no Tìr na Beeb?