Monthly Archives: January 2008

Làrach-lìn do dhaoine an cunnart làmh a chur nam beatha

Làrch-lìn ùr a’ toirt taic do dhaoine ann an sgìrean iomallach a tha an cunnart làmh a chuir nam beatha fhèin Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Làrach-lìn do dhaoine an cunnart làmh a chur nam beatha

Iarrtas cleachdaidh son làrach-lìn do phàrantan

Ghabhadh barrachd feum a dhèanamh de làrach-lìn a chumas taic do phàrantan le obair-dachaidh Gàidhlig. Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Iarrtas cleachdaidh son làrach-lìn do phàrantan

An Aimsir

An t-Sìde san sgìre agad fhèin, air Ghàidhealtachd is air Ghalltachd, gach là. Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on An Aimsir

Àrd-sgoil Inbhir Pheofharain (dealbhan as ùire)

Chaidh na dealbhan seo a thogail air an 23mh là dhen Fhaoilleach. Bidh an sgoil deiseil air an 12na là dhen Mhàrt aig 9:00m.

Continue reading

Posted in academy, àrd, àrd-sgoil, àrdsgoil, Àrd-sgoil Inbhir Pheofharain, dealbhan, dingwall, high, inbhir, inbhir pheofharain, Naidheachdan, pheofharain, pictures, school, secondary, sgoil | Comments Off on Àrd-sgoil Inbhir Pheofharain (dealbhan as ùire)

Tuathanas-gaoithe Beinn an Eig

Mar a bha sinn an dùil, chaidh foirm-iarrtais a chur a-steach dhan a’ chomhairle Diluain le Falck Renewables Ltd airson cead dealbhaidh fhaiginn gus tuathas-gaoithe a thogail air Beinn an Eig.
Tha iad airson còig muilnean a thògail a bhios 400 troigh a dh’àirde agus 4km taobh a-muigh Baile an Todhair. Bidh na muilnean a’ cosg […] Continue reading

Posted in Baile, Baile an Todhair, Balintore, beinn, beinn 'n eig, Beinn an Eig, dealain, eig, electricity, energy, falck, gaoithe, gaoth, Naidheachdan, nigg, Renewable, tuathanas, tuathanas-gaoithe, wind | Comments Off on Tuathanas-gaoithe Beinn an Eig

Làmh an uachdair aig John McCain

Tha làmh an uachdair aig John McCain a-nis gu bhith na sheasamh airson nam Poblachdach as deidh a bhuaidh ann am Florida diMàirt. Gu ruige seo, ‘s ann air sgàth bhòtadh nan neo-eismealach a bha a bhuaidh. Ach an turas seo, cha robh còir aig na n… Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Làmh an uachdair aig John McCain

Cumhachd na Gaoithe a’ cur dragh orra

Tha aon rud a faodadh tu a bhith cinnteach às, far a bheil planaichean airson Muillean Gaoithe, ‘s ann an sin a bhith cuideigin a’ togail fianais mu an deidhinn. Thuirt Crìsdean gu bheil bhuidheann eile ann ris an canar Buidheann-mothachaidh Nigg air… Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Cumhachd na Gaoithe a’ cur dragh orra

Turas Roc nan Cànan Cèilteach 2008

Nach bochd nach tachradh rudan mar seo na bu trice! Ach tha tri comhlanan ciùil a tha Cèilteach gu cul an impis turas beag ann an Alba a gabhail os laimh. Siad Oi Polloi, Na Gathan agus nas inntinniche buileach ‘s docha, Les Ramoneurs de Menhirs as a… Continue reading

Posted in ceol ur, dùn èideann, na gathan, Oi Polloi | Comments Off on Turas Roc nan Cànan Cèilteach 2008

Mu dheireadh thall…

Leugh mi an-dè gun tèid am BBC an sàs anns an t-Seirbheis Dhidseataich Ghàidhlig. Thèid fhaotainn air saideil, càbal agus air a’ bhann leathainn. Ach cha tèid air Freeview, aig an toiseach co-dhiù. Ach tha mi a’ smaoineacheadh gur e mearachd m… Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Mu dheireadh thall…

Leabhar a leugh mi

Tha mi air a bhith leughadh La Peste le Albert Camus. B’ ann air sgàth ‘s gun robh mi a’ toirt sùil air eadar-theangachadh gu beurla a thog m’ùidh san leabhar seo. A-rèir coltais ’s ann an leabhar seo aon de na deich leabhraichean frangach … Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Leabhar a leugh mi