Tasglann den

Làrach-lìn do dhaoine an cunnart làmh a chur nam beatha


Sgrìobhte le http://www.bbc.co.uk/scotland/alba/

Làrch-lìn ùr a’ toirt taic do dhaoine ann an sgìrean iomallach a tha an cunnart làmh a chuir nam beatha fhèin

Iarrtas cleachdaidh son làrach-lìn do phàrantan


Sgrìobhte le http://www.bbc.co.uk/scotland/alba/

Ghabhadh barrachd feum a dhèanamh de làrach-lìn a chumas taic do phàrantan le obair-dachaidh Gàidhlig.

An Aimsir


Sgrìobhte le http://www.bbc.co.uk/scotland/alba/

An t-Sìde san sgìre agad fhèin, air Ghàidhealtachd is air Ghalltachd, gach là.

Àrd-sgoil Inbhir Pheofharain (dealbhan as ùire)


Sgrìobhte le Crìstean MacMhìcheil

Chaidh na dealbhan seo a thogail air an 23mh là dhen Fhaoilleach. Bidh an sgoil deiseil air an 12na là dhen Mhàrt aig 9:00m.

Tuathanas-gaoithe Beinn an Eig


Sgrìobhte le Crìstean MacMhìcheil

Mar a bha sinn an dùil, chaidh foirm-iarrtais a chur a-steach dhan a’ chomhairle Diluain le Falck Renewables Ltd airson cead dealbhaidh fhaiginn gus tuathas-gaoithe a thogail air Beinn an Eig.
Tha iad airson còig muilnean a thògail a bhios 400 troigh a dh’àirde agus 4km taobh a-muigh Baile an Todhair. Bidh na muilnean a’ cosg [...]

Làmh an uachdair aig John McCain


Sgrìobhte le tearlach61

Tha làmh an uachdair aig John McCain a-nis gu bhith na sheasamh airson nam Poblachdach as deidh a bhuaidh ann am Florida diMàirt. Gu ruige seo, ‘s ann air sgàth bhòtadh nan neo-eismealach a bha a bhuaidh. Ach an turas seo, cha robh còir aig na n…

Cumhachd na Gaoithe a’ cur dragh orra


Sgrìobhte le Graisg

Tha aon rud a faodadh tu a bhith cinnteach às, far a bheil planaichean airson Muillean Gaoithe, ‘s ann an sin a bhith cuideigin a’ togail fianais mu an deidhinn. Thuirt Crìsdean gu bheil bhuidheann eile ann ris an canar Buidheann-mothachaidh Nigg air…

Turas Roc nan Cànan Cèilteach 2008


Sgrìobhte le Mac an t-Srònaich

Nach bochd nach tachradh rudan mar seo na bu trice! Ach tha tri comhlanan ciùil a tha Cèilteach gu cul an impis turas beag ann an Alba a gabhail os laimh. Siad Oi Polloi, Na Gathan agus nas inntinniche buileach ‘s docha, Les Ramoneurs de Menhirs as a…

Mu dheireadh thall…


Sgrìobhte le Fear Gallta

Leugh mi an-dè gun tèid am BBC an sàs anns an t-Seirbheis Dhidseataich Ghàidhlig. Thèid fhaotainn air saideil, càbal agus air a’ bhann leathainn. Ach cha tèid air Freeview, aig an toiseach co-dhiù. Ach tha mi a’ smaoineacheadh gur e mearachd m…

Leabhar a leugh mi


Sgrìobhte le Graisg

Tha mi air a bhith leughadh La Peste le Albert Camus. B’ ann air sgàth ‘s gun robh mi a’ toirt sùil air eadar-theangachadh gu beurla a thog m’ùidh san leabhar seo. A-rèir coltais ’s ann an leabhar seo aon de na deich leabhraichean frangach …