Monthly Archives: November 2007

A’ dol gu tuath no gu deas?

Thuirt mo cheile gum faca i gòbhlan-gaoithe shìos aig an traigh an-diugh. Gur math a thèid leis ge b’e dè an rathad a ghabhas e, A bheil Samhradh beag na Fèill Mìcheil fhathast a’ cumail a’ dol? Tha eagal orm gu bheil cùisean fada fada ceÅ Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on A’ dol gu tuath no gu deas?

Ciurm-dhealbh 1945

Bha mi aig cuirm-dhealbh 1945 ann an talla a’ bhaile bhig an t-seachdain seo chaidh. Bha e math fhèin. Choimhead sinn air dà dealbhan-àbhachdais bho 1945, film-naidheachd bho 1945 agus “I know where I’m Going” – film mòr, dèante ann am Mu… Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Ciurm-dhealbh 1945

An ath-rud?

A bheil feum air rudeigin ùr san t-saoghal ghaidhlig ‘mas-fhìor’? A bheil feum air lìon sòilseata gu tùr sa Ghàidhlig? Am bi daoine ga chleachdadh ? Uill a-nis tha ‘Abair thusa’ ann. ‘S e làrach a chur Crìstean Macmhicheil air bhog ag… Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on An ath-rud?

An dearg amadan na thràillealachd do dh’aineolas gu sìorraidh bràth

The Scottish Funday Times: just the thing for your fresh fries?Tha mi duillich chan eil an teacsa soilleir gu leòr ach ag innse na fìrinn chan eil e airidh air leughadh. Tha esan a’ togail turasdail às, nach eil? Mìcheal, ‘s e truaghan a th’annad … Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on An dearg amadan na thràillealachd do dh’aineolas gu sìorraidh bràth

So, sgrìobh mi leabhar…

Sgrìobh, rinn mi e. Ri taobh stuth eile, tha agam ri dèanamh, sgrìobh mi leabhar. Cha do sgrìobh… tha mi ga sgrìobhadh fhathast. Sgrìobhadh agus sgrìobadh a-rithist agus a-rithist… dàn sgrìobhadair.‘S e sgeulachdan eile a th’ anns mo c… Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on So, sgrìobh mi leabhar…

Bruadar na spealgan airson farpais eile.

B’ e oidhirp ghasta ghaisgeil a bh’ ann, ach an dèidh sin agus na dhèidh, ‘s iad na h-Eadailtich, curaidhean an t-saoghail, a thug a-mach a’ bhuaidh.Bha Alba air bhioran aig toiseach a’ gheama, ‘s mar sin dheth, thug iad seachad cothro… Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Bruadar na spealgan airson farpais eile.

Runrig leis an Arm an Tartain

Chlàr Runrig tionndadh ùr le Loch Laomainn leis an Arm an Tartain. Bidh a h-uile cosnadh a’ dol gu BBC Clann ann an Èis. Chluich iad beò aig an TBh an-raoir. Seo ceangal UTube dhuibh.Chaidh mi a-mach airson biadh a cheannachd ‘sa mhadainn an-diugh…. Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Runrig leis an Arm an Tartain

Neòinean ‘s buidheag an t-Samhraidh

‘S ann as t-Earrach no as t-Samhradh gach bliadhna a chi sinn flùraichean a’ fas mar as trice. Ach chunnaic mi neòinean beag ‘s buidheag an t-Samhraidh a’ fas ‘sa gharradh a’ bhòn-dè. Feumaidh nach robh fhios aca gu bheil am foghar oirnn a-nis. Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Neòinean ‘s buidheag an t-Samhraidh

Priobadh cridhe do luchd-leantainn na h-Alba.

Tha mi smaointinn gun cuir ath-sgriobhadh eachdraidh na h-Eòrpa seo gàire oirbh! Alba ris na h-Eadailt, Diasathairne 17 Samhain, 2007aig Pàirc Hampden, Glaschu. Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Priobadh cridhe do luchd-leantainn na h-Alba.

Ouch!

Leòn mi mo chas no feumaidh mi ràdh gun do leòn mi m’ òrdag mhòr. Chan robh cuimhne agam ciamar a thachairt e. Cha robh an deoch orm!Oidhche Luain, chluich mi le mo chù. Rinn sinn ‘agility’ agus tha e còrdadh rinn glan a bhith a ruith agus a… Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Ouch!