Tasglann den

Ur-sgeul didisteach


Sgrìobhte le Graisg

Clàraidhean air loidhne le teacsa, bhideos agus cothrom gus CD fhaighinn saor an asgaidh. ‘S e sin ùr-sgeul didisteach agus ‘s e làrach air leth a th’ ann agus ma tha thu airson ceangail a dhèanamh bhon bhlòg agad rinn mi putan a bhios fregarrach …

èirigh na grèine


Sgrìobhte le Fear Gallta

Dh’eirich mi moch mhadainn Earraich anns a’ Ghiblean agus thog mi an dealbh seo bhon ghàrradh agam. Ma bhios sibh a’ toirt sùil gheur air an dealbh seo chi sibh eun air a’ phost-lampa.

Prosbaig: a’ chiad Bhideo pop Gàidhlig


Sgrìobhte le Graisg

…còmhla ris an oran a’ chiad bhideo pop Gàidhlig…Thog mi am bhideo seo bhon làraich aig Uistman59 thall aig youtube.

Àrd-sgoil Inbhir Pheofharain


Sgrìobhte le ruighean

Tha iad ag ràdh gum bi an àrd-sgoil ùr dèiseil air an 12mh là dhen Chèitean 2008. Seo na dealbhan as ùire:-

Seirbhis na Fala


Sgrìobhte le ruighean

Bidh Seirbheis na Fala a’ togail fala anns an Ionad-slàinte Averon ann an Alanais 9mh latha dhen Dàmhain eadar 16:00 agus 20:00.Cuideachd bidh iad a’ togail fala anns a’ bhun-sgoil ann an Drochaid Sguideil 24mh latha dhen Dàmhain eadar 17:30 agus 20…

“Adopt-a-street” – Sgeama ùr sa bhaile.


Sgrìobhte le ruighean

Tha Comhairle na Gàidhealtachad airson duine ann an Inbhir Pheofharain sràid ag uchd-mhachadh mar phàirt dhen sgeama ùr sa bhaile airson sgùdal a thogail.Thuirt a’ choimhairle seachdain sa chaidh gum bidh na planaichean a’ dol air adhart far a bhi…

Mo bhlog ùr


Sgrìobhte le Fear Gallta

Uill, chan eil mi làn-chinnteach carson a tha mi a’ toiseachadh air a’ bhlog seo idir. ‘S dòcha gum bi an adhbhar as coltaiche airson sin gu bheil mi airson mo chuid Ghàidhlig a thoirt am feabhas. Co-dhiù, Ge bith dè an t-adhbhar tha mi ‘n dòchas…

“The Highland Seer”


Sgrìobhte le ruighean

Bidh Barbara Meiklejohn-Free (The Highland Seer) ann an Inbhir Pheofharain a-maireach, an 26mh là dhen t-Sultain. Bidh i a’ soigneachadh an leabhar ùr aice, Heart of All Knowing anns a’ bhùth Beyond the Waterfall (26 An t-Sràid Àrd) eadar 2f agu…

A’dol do Steòrnabhagh


Sgrìobhte le Miguel

Seo dealbh a thog mi anns an t-Sultain 2007. Bha mi a’dol à Ullapool do Steòrnabhagh. Faic a’ mhuir, am beanntan Albannaich. Àlainn, nach eil ?

Gàidhlig… carson ?


Sgrìobhte le Miguel

‘S e a chiad teachdaireachd a tha ann. Le ceist inntinneach na broinn : Gàidhlig, carson ? Seo mo fhreagairt : chan eil fhios agam. No…An toiseach, chunnaic mi am film Braveheart. Amaideach, nach eil ? Obh obh, an e dùthaich ro àlainn a tha ann an…