Monthly Archives: September 2007

Ur-sgeul didisteach

Clàraidhean air loidhne le teacsa, bhideos agus cothrom gus CD fhaighinn saor an asgaidh. ‘S e sin ùr-sgeul didisteach agus ‘s e làrach air leth a th’ ann agus ma tha thu airson ceangail a dhèanamh bhon bhlòg agad rinn mi putan a bhios fregarrach … Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Ur-sgeul didisteach

èirigh na grèine

Dh’eirich mi moch mhadainn Earraich anns a’ Ghiblean agus thog mi an dealbh seo bhon ghàrradh agam. Ma bhios sibh a’ toirt sùil gheur air an dealbh seo chi sibh eun air a’ phost-lampa. Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on èirigh na grèine

Prosbaig: a’ chiad Bhideo pop Gàidhlig

…còmhla ris an oran a’ chiad bhideo pop Gàidhlig…Thog mi am bhideo seo bhon làraich aig Uistman59 thall aig youtube. Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Prosbaig: a’ chiad Bhideo pop Gàidhlig

Àrd-sgoil Inbhir Pheofharain

Tha iad ag ràdh gum bi an àrd-sgoil ùr dèiseil air an 12mh là dhen Chèitean 2008. Seo na dealbhan as ùire:- Continue reading

Posted in àrd-sgoil, inbhir pheofharain | Comments Off on Àrd-sgoil Inbhir Pheofharain

Seirbhis na Fala

Bidh Seirbheis na Fala a’ togail fala anns an Ionad-slàinte Averon ann an Alanais 9mh latha dhen Dàmhain eadar 16:00 agus 20:00.Cuideachd bidh iad a’ togail fala anns a’ bhun-sgoil ann an Drochaid Sguideil 24mh latha dhen Dàmhain eadar 17:30 agus 20… Continue reading

Posted in fala, Seirbheis na Fala | Comments Off on Seirbhis na Fala

“Adopt-a-street” – Sgeama ùr sa bhaile.

Tha Comhairle na Gàidhealtachad airson duine ann an Inbhir Pheofharain sràid ag uchd-mhachadh mar phàirt dhen sgeama ùr sa bhaile airson sgùdal a thogail.Thuirt a’ choimhairle seachdain sa chaidh gum bidh na planaichean a’ dol air adhart far a bhi… Continue reading

Posted in adopt, adopt-a-street, Comhairle na Gàidhealtachd, sgùdal, uchd-mhachadh | Comments Off on “Adopt-a-street” – Sgeama ùr sa bhaile.

Mo bhlog ùr

Uill, chan eil mi làn-chinnteach carson a tha mi a’ toiseachadh air a’ bhlog seo idir. ‘S dòcha gum bi an adhbhar as coltaiche airson sin gu bheil mi airson mo chuid Ghàidhlig a thoirt am feabhas. Co-dhiù, Ge bith dè an t-adhbhar tha mi ‘n dòchas… Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Mo bhlog ùr

“The Highland Seer”

Bidh Barbara Meiklejohn-Free (The Highland Seer) ann an Inbhir Pheofharain a-maireach, an 26mh là dhen t-Sultain. Bidh i a’ soigneachadh an leabhar ùr aice, Heart of All Knowing anns a’ bhùth Beyond the Waterfall (26 An t-Sràid Àrd) eadar 2f agu… Continue reading

Posted in Barabara, Beyond the Waterfall, Feachd Bhreatainn, Heart of all Knowing, leabhar ùr, Meiklejohn-Free, The Highland Seer | Comments Off on “The Highland Seer”

A’dol do Steòrnabhagh

Seo dealbh a thog mi anns an t-Sultain 2007. Bha mi a’dol à Ullapool do Steòrnabhagh. Faic a’ mhuir, am beanntan Albannaich. Àlainn, nach eil ? Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on A’dol do Steòrnabhagh

Gàidhlig… carson ?

‘S e a chiad teachdaireachd a tha ann. Le ceist inntinneach na broinn : Gàidhlig, carson ? Seo mo fhreagairt : chan eil fhios agam. No…An toiseach, chunnaic mi am film Braveheart. Amaideach, nach eil ? Obh obh, an e dùthaich ro àlainn a tha ann an… Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Gàidhlig… carson ?