Monthly Archives: August 2007

Sùil air an t-Seapan – Sgìre Nagano

A’ Chiad Latha. Am faca sibh an trèana-pheilear seo a bhios a’ ruith ann an Iapan? Shinkansen a chanas iad rithe. Chaidh mi fhìn air sgrìob gu Nagano bho chionn dà sheachdain, agus ghabh mi an trèana seo. Bha e a’ coimhead gu math spaideal. … Continue reading

Posted in Nagano Iapan Zenkoji Teampall Buddha Ryokan | Comments Off on Sùil air an t-Seapan – Sgìre Nagano

Blog aig Seirbhis nam meadhanan Gàidhlig far am faigh thu deasbad air loidhne

A bheil beachd agad air dè seòrsa programan a bu chòir a bhith ann nuair a thoiseachas an t-seirbheis thelebhisean Ghàidhlig? Tha iad a’ sireadh do bheachd. Seo far am faod thu do bheachd a chuir a-steach. Chan fhaigh thu ann gus rudeigin a sgrì… Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Blog aig Seirbhis nam meadhanan Gàidhlig far am faigh thu deasbad air loidhne

Seirbheis na Fala

Bidh Seirbheis na Fala a’ togail fala anns an Ionad-slàinte ann an Inbhir Pheofharain 11mh latha dhen t-Sultain eadar 14:00 agus 16:00 agus eadar 17:00 agus 20:00. Continue reading

Posted in fala, inbhir pheofharain, Seirbheis na Fala | Comments Off on Seirbheis na Fala

EclipseCrossword

Seo am program a b’fhearr leam fhin airson toimhseachain-tarsainn.   Tha e soirbh a chleachdadh agus gheibh sibh diofar seorsa toimhseachan as.
http://www.eclipsecrossword.com/
Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on EclipseCrossword

Hot Potatoes

Math comhla ri sgadan fuar  …
Cuideachd math airson eacarsaich lion-na-bearnan, cuir-ann-an-ordugh, iomadh-roghainn, tòimhseachan-tarsainn, is rudan mar sin.   Gu math soirbh a chleachdadh.
Seo far am faigh sibh e: http://hotpot.uvic.ca/
Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Hot Potatoes

An-diugh shìos aig Druim na drochaid

Tuilleadh a dh’aithghearr, Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on An-diugh shìos aig Druim na drochaid

A’ Sreap Beinn ‘Ic an Aoghnais

‘S e latha uabhasach breagha a bh’ ann an-dè ‘s fhuair mi cothrom Beinn ‘Ic an Aoghnais a shreap mu dheireadh thall. Tha i mu 4400 troigh os cionn na mara. Dh’fheuch mi sin a dhèanamh an-uiridh ach cha b’ urrainn dhuinn air sgàth dhroch aimsir. Ui… Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on A’ Sreap Beinn ‘Ic an Aoghnais

Saoghal na Gàidhlig gun chrìochan. Gàidhlig gun dìth.

Bha Gràisg gar toirt gu blog eile an t-seachdain sa chaidh, fear anns na h-Eileanan Siar a bha a’ càineadh Alasdair Ailean, BPA, airson a bhith a’ sgrìobhadh litir gu Bloomsbury, a’ laighe orra Harry Potter fhoillseachadh sa Ghàidhlig. Bha… Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Saoghal na Gàidhlig gun chrìochan. Gàidhlig gun dìth.

Ioslam agus am Pàp

Bha am Pàp a’ toirt misneachd don fheadhainn is math a bhith a’ togail fuath a-measg an t-sluaigh bho chionn trì no ceithir seachdain, ‘s e a’ càineadh mar cho “leisg” is a tha dùthchannan na h-Eòrpa a thaobh a bhith a’ toirt spèis … Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Ioslam agus am Pàp

Clàr ùr agam: Dail-Riata le Griogair Labhruidh

Dà sheachdain air ais, chuala mi òran aig Radio nan Gàidheal agus Àirde Chuain an t-ainm a bh’ air, le Griogair Labhruidh. Fhuair mi an clàr aige anns an eadar-lìn agus cheannaich mi e. Ràinig e mi an-dè. Tha mi den bheachd gur e clàr cianail … Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Clàr ùr agam: Dail-Riata le Griogair Labhruidh