Monthly Archives: May 2007

Blòg mu dheireadh

Fhuair mi a-steach dhan a’ bhlòg seo mu dheireadh thall. Bha trioblaid agam a-thaobh bandwidth agus leis a’ chompanaidh. Bidh mi a’ dùnadh a’ bhlòg seo an-dràtsa air sgàth ‘s seo. Mar a tha fios aig cuid dhiubh tha blòg ùr agam aig http://ruighean.blogspot.com/. Cuideachd tha mi air a bhith ag obair air mo làrach-lìn a-rithist agus tha barrachd ceòl ‘s naichdeachd ùr air a-nis.


 


tìoraidh,


Crìstean.

Continue reading

Posted in Main Page | Comments Off on Blòg mu dheireadh

a’ chiad phairt

An-diugh thòisich sinn air obair air na chiad pàirtean den dealbh-chluich.Is iad pìosan beaga fiosrachaidh mu bheatha muinntir Hiort. Bidh na cleasaichean ag innse don luchd-amharc mar a bha na Hiortaich a’ sealg, dè na h-eun a thadhladh air an eil… Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on a’ chiad phairt

Cuairt an earraich

Tha mi air a bhith gu math trang aig an ofis sna laithean sa. Ach dihaoine, fhuair mi latha dheth. ‘S e latha grianach breagha a bh’ann ‘s dhùisg mi rudeigin tràth is chaidh mi air cuairt air slighe taobh an iar na h-eighr-shruth. ‘S e a bh’ann a… Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Cuairt an earraich

Gu Mullach Beinne Roberts

Tha carbad-crochte eadar meadhan a’bhaile Juneau ‘s mullach beinne Roberts. Tha e tòrr mìle troigh a dh’àirde. The iad ag amas gu h-àraidh air na luchd-turais a thig gu pailt aig an àm seo dhen bhliadhna. Gu h-àbhaisteach tha iad ag iarraidh $… Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Gu Mullach Beinne Roberts

Sgeulachdan inntinneach ri fhaighinn air utube!

Posted in Uncategorized | Comments Off on Sgeulachdan inntinneach ri fhaighinn air utube!

Larach-Lin na h-Opra sa Ghaidhlig

Bho a-mach an-diugh tha eadar-theangachadh làraich-lìn mun opra Hiort gu Gàidhlig againn. Taing do dh’ eadar-theangaiche profaiseanta, Mìcheal Bauer, tha e a’ coimhead gu math snasail agus tha dòchas ann gun còrd e don leughadair am fiosrachadh s… Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Larach-Lin na h-Opra sa Ghaidhlig

An Libretto

Leugh sinn a-rithist an libretto an-diugh. cha robh sin furasda idir oir is e pròiseact ioma-chuspaireach a tha anns an opra seo.Tòiseach-tòiseachaidh bidh am film ann. Chaidh a dhèanamh mar-thà ann an Hiort fhèin as t-samhradh. Chìthear na “ext… Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on An Libretto

Tha an obair air toiseachadh

Nise, an-raoir thòisich an obair air an opra seo. Uill, Dhomh-sa co-dhiubh. Tha na stiùirichean anns a’ Ghearmailt, Frank Schultz agus Annette Bieker air obair gus a h-uile sion ullachadh do na seinneadairean, na cleasaichean, don chòisir (fichead d… Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Tha an obair air toiseachadh

Naidheachd as Ùire

Uill bha mi ag obair air na duilleagan ceòl a th’ agam air mo làrach-lìn. Chuir mi beagan air mu dheidhinn Runrig agus Là Luain. Thòiseach mo dheuchainnean an-diugh ‘s mar sin cha bhi mi ag obair an an làrach an seachdain sa ach bidh mo shaor-lÃ… Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Naidheachd as Ùire

A` Bhideo a b`fheàrr a chunnaic mi riamh!

A` Bhideo a b`fheàrr a chunnaic mi riamh! http://www.youtube.com/watch?v=LT-284TagXI&mode=related&search= Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on A` Bhideo a b`fheàrr a chunnaic mi riamh!