Monthly Archives: May 2007

Roc ceilteis le Alan Stivell

Bha mise a’ toirt sùil air an làrach aig Dailymotion agus thachair mi air a’ bhideo seo.Tha Alan Stivell a’ seinn ann am Breatnais agus an uair sin san Fhraingis.Alan Stivell Gouel KaraezUploaded by Videaoueg Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Roc ceilteis le Alan Stivell

Cuairt gu campa

Theid mo nighean as sìne dhan champa chrìostach san Ogmhios ‘s diluain sa chaidh chuir sinn roimhinn dhol ann. Tha an campa suidhichte ri thaobh na mara tòrr ‘s dhà mhìle gu leth bhon cheann rathaid. B’fheudar sinn coiseachd ann. Cha robh an t… Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Cuairt gu campa

Tokyo tlachdmhor ri Tokyo grànda!

Tha Tokyo a` tòiseachadh air còrdadh rium mu dheireadh thall nuair a bhios mi a` tadhal air! Roimhe, bha mi riamh am barail nach robh am baile ana-mhòr seo dol a chòrdadh rium rim bheò, a thaobh `s cho dòmhail, fuaimneach `s a tha e, agus bho chi… Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Tokyo tlachdmhor ri Tokyo grànda!

Cosgais chogaidh Iarac dha na SA (JavaScript Error) A-rèir an làrach seo co-dhiù. inc_totals_at_rate(1000); Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on

Feasgar Di-Haoine chunnaic mi an t-àite far am bi …

Feasgar Di-Haoine chunnaic mi an t-àite far am bi an opra a’ tachairt. Cha bhi ann an taigh-opra àbahisteach ach ann an cuairt togalach oifisean ann am port Dhüsseldorf. Togalach ùr a th’ ann le gu bhith 10 làr timcheall air cuairt le ballachan gl… Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Feasgar Di-Haoine chunnaic mi an t-àite far am bi …

Iomairt airson taic a thoirt do Tul Bahadur Pun VC.

Bha mi a-mach air a’ chuspair seo an-dè. Gu fortanach chan eil moran daoine ag aontachadh le beachd riaghaltas Lunnainn. Seo far am faigh thu naidheachd mu dheidhinn iomairt airson taic a thoirt dhan ghaisgeach Gurkha an Dara Cogadh Mòr Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Iomairt airson taic a thoirt do Tul Bahadur Pun VC.

Chaidh a dhiùltadh

Tha an duine san dhealbh seo a’ dol ris an canar Tul Bahadur Pun agus ‘s e Gurkha a th’ann an Mgr Pun. Bha e feuchainn ri fhaighinn a-steach den dhùthaich (Breatainn) air sgath ‘s nach eil e a’ cumail gu math agus tha e den bheachd gum biod… Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Chaidh a dhiùltadh

Beagan dràma sa bhaile.

Bha beagan dràma sa bhaile madainn an-dè nuair a chunnaic cuideigin geòla-bheag air a’ Chaolas Chrombaidh gun daoine sam bith oirre.Chaidh a’ mhòr-cladaich, am feachd-adhair, bàta-teasairginn agus sgioba-lorg sònraichte gairmeachadh agus bha iad … Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Beagan dràma sa bhaile.

Dean cinnteach gu Leugh thu an sanas aig an Oilthigh

Feumaidh tu a bhith faiceallach a bhith a’leughadh nan sanasan aig an Oilthigh Alàsga ann an Anchorage. Bha mi aig co-làbhairt na FAA a ghabh àite aig an Oilthigh. Bha mi fhìn ‘s dithis eile a’gabhail fois taobh a-muigh an toglaich nuair a mhoth… Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Dean cinnteach gu Leugh thu an sanas aig an Oilthigh

Niall Iain Dòmhnallach

Chunnaic mi seo sa phaipear bheag an-diugh:Search goes on for radio presenterA popular Gaelic radio presenter has gone missing, sparking a police search.Niall Iain MacDonald (33) has not been in touch since last Thursday, but was seen on the Storwnoway… Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Niall Iain Dòmhnallach