Monthly Archives: April 2007

Àrd-sgoil Inbhir Pheofharain

Tha iad fhathast ag obair gu cruaidh air an àrd-sgoil ùr ann an Inbhir Pheofharain. Seo beagan dealbhan ùr a’ sealltainn ciamar a tha e a’ tighinn air adhart:- Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Àrd-sgoil Inbhir Pheofharain

Seirbheis na Fala

Bidh Seirbheis na Fala a’ togail fala anns a’ bhun-sgoil ann an Drochaid Sguideil 17mh latha dhen Chèitean eadar 17:30 agus 20:00. Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Seirbheis na Fala

BEACHDACHADH AIR SEIRBHIS DHIGITEACH NA GÀIDHLIG

Cha do sgrìobh mi air mo bhlòg mu dheireadh bho chionn mìosan air sgàth ‘s gun robh mi ro trang le colaiste agus cuideachd leis an làrach-lìn agam agus an uair sin fhuair mi a-mach gun robh a’ bhlòg eile làn co-dhiù. Tha mi an dòchas gum bi … Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on BEACHDACHADH AIR SEIRBHIS DHIGITEACH NA GÀIDHLIG

A’ sgrìobhadh an seo

Uill… Tha e cho doirbh a bhith a’ sgrìobhadh anns a’ bhlog… Chan e sin air sgàth ‘s gu bheil e doirbh a bhith a’ sgrìobhadh sa Ghàidhlig, chan eil idir. Uill… ‘S e sin air sgàth ‘s nach eil rud sam bith inntinneach agam ri ràdh. Chan eil ru… Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on A’ sgrìobhadh an seo

Mar chuimhneachan: Gernika 70 bliadhna

Dh’fheuch aon duine an dùthaich a chumail ‘aonaichte’. Dh’fheuch e dictatorship Faiseastach Chrìostaidh a chruthach. Dh’fheuch e na beàrtaich a dhìon an-aghaidh nan acrach. Is shoirbhich leis. Le cumhachd is beannachd na h-eaglaise, na… Continue reading

Comments Off on Mar chuimhneachan: Gernika 70 bliadhna

Farpais mhaise Fhrangach – Cuairt dheireannach

Chan eil ach Sarkozy (Sarko) agus Ségolène Royal air fhàgail a-nis. Thuit an deichnear eile a-mach à shealladh air sgath ‘s chan eil ach an dithis leis a bhòt as motha a tha ceadaichte a ‘dol a-steach dhan cuairt dheireannach. Uill a sin ri r… Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Farpais mhaise Fhrangach – Cuairt dheireannach

TURAS EARRAICH air na frith-rathaidean gaineimh e…

TURAS EARRAICHair na frith-rathaidean gaineimheadar lochan is abhainna’ ruith air fad a’ ghàradh bruaichmar gum b’ e leinn-se a tha esìos do na cluaintean torrachfreumhan nan craobh a’ cagar a-niosagus tarsainn na h-aibhneanns na tuinn, am bàta ìos… Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on TURAS EARRAICH air na frith-rathaidean gaineimh e…

Sùil air cuid air taobh an Aonaidh

Tha inneal nam breug aig Labor a’ cur thairis an ceartair is na Nàiseantaich fhathast air thoiseach air càch san iomairt airson Pàrlamaid na h-Alba. A bharrachd air Iorag, airgead airson urraman is cosgais de £20 billean no barrachd air urchairea… Continue reading

Posted in anti-fascist, luchd an Aonaidh | Comments Off on Sùil air cuid air taobh an Aonaidh

Bhòtadh ann an taghadh na h-Alba.

Ueill, bha mi an dùil bhòt a chur thuca tron phost airson nan taghaidhean do Phàrlamaid na h-Alba, ach a-rèir na leugh mi air an làrach aboutmyvote.co.uk , chan fhaod mi sin a dhèanamh bho thall thairis.Faodaidh mi bhòt a chur airson nan taghaid… Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Bhòtadh ann an taghadh na h-Alba.

Ã’lach ait no fear cunnartach?

powered by ODEO Bha fear neònach a` cur stad air a h-uile aineol a bha a` gabhail seachad air ann an Stèisean Omiya Diciadain. Bha e na Sheapannach, mu 40~50 bliadhna a dh`aois, gun choltas cunnartach air (sa chiad dol a-mach), ach a dh`aindeoin sin… Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Ã’lach ait no fear cunnartach?