Monthly Archives: March 2007

Scotland the Brave

Feumaidh mi an làrach seo a thoirt gu d`aire leis gu bheil bhideo fìor mhath ann a-staigh! Brùth air agus cluinnidh tu Scotland the Brave, ach ann an dreach eile, le faclan ùra!http://www.youscotland.com/ Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Scotland the Brave

Uamhas

Hollywood Hills Brush Fire

Originally uploaded by nailmaker.

A’ bheinn as fhearr leam ann an L.A. – Beinn Cahuenga – a’ losgadh an-diugh

Continue reading

Posted in Coitcheann | Comments Off on Uamhas

Càite bheil an t-uisge?

Latha Sgòthach

Originally uploaded by AlasdairFitheach.

‘S e a’ chiad latha dhen Earrach a bh’ann o chionn ghoirid. A bheil sibh a’ smaoineachadh gum bi a’ ghrian ann an L.A. gu brath? Cha bhi. ‘S e latha gruamach sgòthach fuar a bh’ann an-sin. ‘S docha gun robh […] Continue reading

Posted in Coitcheann | Comments Off on Càite bheil an t-uisge?

Craobh-shiris bhlàthach. (Sakura)

Seo comharradh an earraich. Tha mi an dùil dol gu picnic fo na craobhan seo ann am pàirc Didòmhnaich. Tha mi an dòchas gum bi sìde mhath ann. Mas e tìde na h-ionaid a bhios againn, bithidh. Tha a` chraobh-shiris bhlàthach seo a` cur thairis … Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Craobh-shiris bhlàthach. (Sakura)

Dealbhan ioma-dhathte na Seapaine

powered by ODEO`S e àite trang, mòr a th` ann an Kawagoe le àireamh-shluaigh aig mu 300, 000. Ach nuair a bheireas fa-near gu bheil an t-uabhas de bhailtean san dùthaich seo, anns a bheil fada a bharrachd air 300, 000 daoine, chan e rud mòr a tha … Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Dealbhan ioma-dhathte na Seapaine

Bochdainn no dìreach obair an latha?

Bha teas, tàirneanach agus dealanach ann an Roazhon an-dè. ‘S e fìor choltas samhraidh a bh’ annn. Suas aig a’ bhuth mhòr nochd treas dèirceach. ‘S te le soidhne a bh’ ann. ‘Tha dithis cloinne agam, chan urrainn dhom obair fhaighinn msaa… ‘ Cha … Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Bochdainn no dìreach obair an latha?

AN EADAILT 2 ALBA 0

G B GR C TD TR DT PNG An Fhraing 5 4 0 1 12 2 10 12 Alba 6 4 0 … Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on AN EADAILT 2 ALBA 0

Cothrom 51

Am faca sibh an iris ùr de Chothrom? Uill, chan fhaca mi fhìn i fhathast, ach chuala mi gu bheil i a-mach a-nis!!! Sgrìobh mi aiste ann mu dheidhinn Chasagstan. Tha mi an dòchas gum bi e inntinneach do luchd-leughaidh!Chuala mi gun do sgrìobh Mona… Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Cothrom 51

Earrach :-)

Tha beusan no cleachdaidhean “prìobhaiteach” againn uile. Air mo shon-sa, tòisichidh an t-earrach nuair a thèid mi a-mach gun stocainnean a’ chiad turas ‘sa bhliadhna.Bha e fuar, fuar, fuar na laithean sa chaidh, agus fliuch cuideachd. Ach an-diugh … Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Earrach :-)

Pin, pon, pan! Agus siud agad ceann goirt!

Tha mi air a bhith trang an t-seachdain gus an-dè. Chaidh mi-fhìn gu àite ainmeil anns na beanntan ri taobh na mara, Atami. Tha onsen gu leòr ann an-sin. `S e sin tobraichean tetha, `eil cuimhn` ad? (bhon bhlog agam an-uiridh, tha iad ann). S… Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Pin, pon, pan! Agus siud agad ceann goirt!