Monthly Archives: December 2006

Fèis dhìoghaltais

Le tachartas cho borbAn seòrsa deamocrasaidh a fhuair IaracA’ tionndadh aintighearna gu martarach?Sruth làidir gràine eileA’ neartachadh na tuile

Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Fèis dhìoghaltais

oidhcheannan ceò

fìrinn air tilleadh dhachaighchan eil solas annsa’ chuairtean liathach chì mi mi-fhìnnas soilleire a-nis
tha mi air tilleadh dothalamh ‘s uisgeagus anail a’ gheamhraidhann an adhar lom an fheasgair
mise a’ coiseachd trona coilltean, mar dhachaigh’s… Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on oidhcheannan ceò

Càite a bheil na drannd-eòin?

An latha roimhe, sheall mi air dealbhan a’ bhliadhna seo agus lorg mi dealbh a thog mi air an fhosglan againn an Fhoghar. Thog sinn suas biadhadh drannd-eòin faisg air flùraichean an toil leatha. Tha sùgh siùcarach agus ìocshlaint tarraing … Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Càite a bheil na drannd-eòin?

Binn Bhàis air Saddam Hussein

Mar a chuala sibh, tha Saddam Hussein fo bhinn bhàis. Tha ath-tagairtean air an ruith seachad agus an-diugh fhèin, chuala mi gu bheil e gu a bhinn a dh’fhulaing taobh a-staigh dà neo trì laithean.
Ged a ‘s e fìor droch dhuine a th’ann agus ged n… Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Binn Bhàis air Saddam Hussein

Nollaig Chridheil dhuibh uile!

Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Nollaig Chridheil dhuibh uile!

Nollaige chridheil agus bhliadhna mhath ùr nuair a thig e.

Halò a chàirdean, Thug e toileachas mòr dhomh fad 2006 ann a bhith leughadh ur cuid sgrìobhaidh air Tìr nam Blòg. Cumaibh oirbh ann an 2007. ‘S e làrach soirbheachail air leth a tha ann an Tìr nam Blòg gun teagamh. Taing sònraichte dhan … Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Nollaige chridheil agus bhliadhna mhath ùr nuair a thig e.

Prògram a` BhBC “Cunntas”, a` toirt orm smaointeachadh.

Am Brat-gnùise Muslamach (an Hijab)As dèidh dhomh am prògram telebhisein “Cunntas” fhaicinn air làrach na BBC, bha mi an dùil mo bharail fhèin fhoillseachadh mun bhall-aodaich sin – “am brat-gnùise muslamach”. Thug buill a` phanail beach… Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Prògram a` BhBC “Cunntas”, a` toirt orm smaointeachadh.

A-mach air a slige

Ar slìochd, a’sleamhnachadhSìos gu slaodach slèisdeanAn t-slànaigheir a’sleuchdadh‘S a’sloinneadh ar sluaigh Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on A-mach air a slige

Na dèanaibh gàire rium, rinn mi mo dhìcheall!

Seo Soraidh leis an Àit`!

powered by ODEO Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Na dèanaibh gàire rium, rinn mi mo dhìcheall!

Facal-toisich

powered by ODEO Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Facal-toisich