Monthly Archives: November 2006

Chan eil ann ach aon dòigh-beatha…agus…

ɉ۪s e sin an t̬ agad fh̬in!

Nach mìorbhaileach YouTube! A-nochd chuir iad nam chuimhne achadh shìos ann an Somerset, 1994, air feasgar ciùin san ògmhios agus deagh leann-ubhail, fad ’s a bha bharrachd air 100,000 dhaoine a’ dannsad… Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Chan eil ann ach aon dòigh-beatha…agus…

Rudeigin a leugh mi

Tha mi air a bhith a’ leughadh rudeigin a sgrìobh tè ris an canar Julia Kristeva agus tha mi an dòchas gun chuir mi deagh eadar-theangachadh air. Co-dhiù bha i a-mach air cuspair a tha gu math doirbh ach saoilidh mi gun tog i deagh phuing. Dè… Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Rudeigin a leugh mi

Anna ‘S e buaidh a th’ann Mar a thilleas Muslamai…

Anna’S e buaidh a th’annMar a thilleas Muslamaich gu SrebreniceMar a chanas cuidCha dh’iarr mi ach air bheantainn dha AnnaAon turas mu dheireadh’S e neonach a bh’annGle neonach gu dearbhLe bhith a’togail a claiginnA fionnarachd nam laimhean’S cuimhne l… Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Anna ‘S e buaidh a th’ann Mar a thilleas Muslamai…

Dihaoine Dorch!

Abair là inntinneach! Bha mi ann am Portland (am baile as motha ann am Maine) air Dihaoine Dorch.
Oir cha robh rud nas fheàrr agam ri dèanamh, smaoinich mi gun rachainn dha na bùthan a chum ‘s gun seallainn air an t-sluagh. Nach iad a bha mì-mhod… Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Dihaoine Dorch!

Scottishblogs.com ga bhiadhadh le Tìr nam Blòg

Mothaich mi gu bheil Scottish blogs.com a’ gabhail a-steach ‘biadh’ bho Thìr nam Blòg. Sin thu fhèin ScottishBlogs.com ‘s e math a rinn thu! Tha sin uabhasach fhèin math nach eil? Tha a h-uile càil a sgrìobhas sinn a’ nochdadh am measg n… Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Scottishblogs.com ga bhiadhadh le Tìr nam Blòg

Terry Jones: Barbarian lives – Na Ceiltich

An latha roimhe, chunnaic mi prògram math air an telebhisean aig “history channel” ann a bha iad a’ bruidhinn air na Ceiltich. Chan do bhruidhinn iad air Alba, bhruidhinn iad mu an t- saoghal Cheilteach nuair an d’ràinig Ròmanach an a sheo. Cha rob… Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Terry Jones: Barbarian lives – Na Ceiltich

Dòrainn san Òbain ach Lèintean Matha san Amharc

Sann a chaidh aig na Laboraich aon 500 anam truagh a tharraing dhan Ã’bain an-de gus Balonaidh Blair a chluinntinn. A-reir aithrisean, bha faisg air 90% den oraid aige a’ cur an-aghaidh an SNP. Fianais, tha e coltach, gu bheil luchd an aonaidh … Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Dòrainn san Òbain ach Lèintean Matha san Amharc

Cuairt Skii air an Loch Mendanhall

‘S e latha taingealachd a bh’ann an-dè, ‘s e latha-saor a th’ann anns na S.A. ‘S àbhaist do dhaoine a cruinneachadh còmhla ‘s a dh’ithe ‘s a dh’ithe, gun sguir ‘s gun fhois.Co-diùgh, dhùisg mi ‘s thug mi sùil air an tomhas-teas: -23C. Ach bha … Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Cuairt Skii air an Loch Mendanhall

John Allan Cameron, 1938-2006

Bhàsaich John Allan Cameron Di-Ciadain. Bha aillse air.
Mar a sgrìobh Alasdair MacLeòid sa leabhar ‘No Great Mischief’: fois do t’anam.

Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on John Allan Cameron, 1938-2006

Taigh ùr

Tha taigh ùr agam a-nis anns an Eilean Sgitheanach. Bha mi a’ fuireach aig SMO gu ruige seo ach fhuair mi taigh air mhàl anns a’ Chille Mhòir a-nis. ‘S e taigh tradaisteanta a th’ ann le teine gual. Tha e gu math fuar ach tha sinn a’ fàs cleachdte… Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Taigh ùr