Monthly Archives: August 2006

Gàidhlig Na Lasair

Seo agad e Roddy Atom! Sanas beag airson an CD agad. Feumar aideachadh gu bheil e math dhà rìribh, nas fheàrr na’n clàr ‘Gàidhlig mar Sgian’. Tha Mill a h-Uile Rud air ghleus an-seo – ‘Crath do Thòn’, abair classic! Atomgevitter… Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Gàidhlig Na Lasair

Cramond: Eilean nam Punc

Thàinig mi beò as deidh na bha siud de cheòl is onghail agus gun cheann goirt is aithreachas. Thàinig na puncaich – mu 300 dhiubh -agus beagan Ghaidheal nam measg dhan eilean seo a shuidheas sa Linne Duibh faisg air Dùn Eideann. Faodar coi… Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Cramond: Eilean nam Punc

Chan eil feum sam bith ann a bhith a’gearain…

sa Gearran, seach ma se lunastal a th’ann. Cha mòr nach do stad an t-uisge idir bho thoiseach an Lunastal. Aig amannan, ‘s e aotrom a th’ann ‘s aig amannan eile, ‘s e uisge trom a th’ann. Ach feumaidh mi a bhith onarach. Didomhnaich sa chaich cha d… Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Chan eil feum sam bith ann a bhith a’gearain…

Mallachd ar comainn… Dr. Laura choir….

Gu sealladh an donais orm! Chaidh aithris fad is farsaing an-diugh ‘s gun deach Artur Boruc, cùl-raonaidh Celtic Ghlaschu, a rabhadh mu chuid ghniomhan aig geama an aghaidh nan Hun san t-seasain a dh’fhalbh. Sann a rinn e samhla na croise air be… Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Mallachd ar comainn… Dr. Laura choir….

Uill, sin agad e, tha na geamaichean seachad.

Tha an samhradh a’ crìonadh gu slaodach agus cha bhi bacadh air sin, gu h-àraidh ann an Inbhir Narann. Carson? Uill Disathairne seo chaidh bha na geamaichean gaidhealach a‘ gabhail àite agus a h-uile bliadhna chluinnear an abairt, ‘Uill,… Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Uill, sin agad e, tha na geamaichean seachad.

Chemical Alaidh: “Cha d’rinn e càil idir”

Chemical Alaidh: “Cha d’rinn e càil idir”

Chaidh leigeil fhaicinn an-diugh fhèin gun nochd an neach-polataigs ‘Chemical’ Alasdair Moireasdan ann an cuirt uaireigin an ath bhliadhna. Thathar a’ saoilsinn gun nochd e ann an ‘c… Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Chemical Alaidh: “Cha d’rinn e càil idir”

Mosgo (Moscow)

Uill, chuir mi seachad dà sheachdain ann am Mosgo. Nise, tha mi air ais ann an Almaty, agus tha mi a’ dol a sgrìobhadh rudeigin anns a’ bhlog a-rithist. Rudeigin mu dheidhinn Mhosgo, ’s dòcha 😉 …….Tha mo luchd-dàimh a’ fuireach ann a… Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Mosgo (Moscow)

Fàg aige na choisinn e.

Fàg aige na choisinn e.

Se tha gam fhàgail car diumbach ach an upraid a tha air èirigh, gu h-àraid sa Ghearmailt, mu’n sgrìobhadair Gunter Grass. Aideachaidh mi an-dràst nach mòr gu bheil air cluinntinn mu dheidhinn agus nach do leugh m… Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Fàg aige na choisinn e.

Seoc an Aonaidh

Seo agad toileachas dhan t-sùil. Gill’ an uilc bhon chomhlan phunc Oi Polloi ri spòrs le lasaran. Mar a thuirt cuideign à Leòdhas, Union Jack – Thall is cac.Feuch seo airson an tuilleadh fiosrachaidh:
www.myspace.com/oipolloialba

Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Seoc an Aonaidh

Cac Sabbath…

A good name for a band, no? Gus an teachdaireachd a thoirt dha na dolas diadhaidh air feadh na h-Alba, is nas fhaide fhathast.
Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Cac Sabbath…