Monthly Archives: June 2006

a’ ghearmailt is am ball-coise ;-)

Bha mi nam shuidhe san oifis san fheasgar an-diugh fad ‘s a bha a’ Ghearmailt a’ cluich an-aghaidh Argentina, agus leis an fhìrinn bha mi gu math coma air a h-uile rud an toiseach, ach bha e gu math èibhinn an uair sin… ‘s e taigh mòr a th’ ann a… Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on a’ ghearmailt is am ball-coise ;-)

Deireadh na Bun-Sgoile

Bha an latha mu dheireadh aig mo mhac anns a’ bhun-sgoil aige ann am Muile an dè.
Bidh e a’ dol dhan àrd-sgoil anns an Ã’ban às dèidh na làithean-saora. Chan eil ach 45 chloinne anns a’ bhun-sgoil aige, ach bidh 1200 anns an àrd-sgoil … Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Deireadh na Bun-Sgoile

Foit, foit!

`S e aimsir bhruthainneach a th`againn ann an Saitama an-dràsta, agus nach e sin a` bhruthainn! Bidh an t-sìde seo againn gu deireadh na Sultaine, `s mar sin, taing do Dhia gu bheil air conditioning anns na sgoiltean ` s na bùithtean `s nam dhachai… Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Foit, foit!

A` teagasg Beurla!

Bidh mi a` teagasg Beurla an-seo aig sgoil-cànain, ach `s e am fìrinn a th`ann gum b`fheàrr leam a bhith an sàs ann am foghlam tron Ghàidhlig, ach ged as leisg, is fheudar! Tha tuarasdal ann an-seo co-dhiù.
Tha e còrdadh rium cia-tà a bhith te… Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on A` teagasg Beurla!

Chaidh an doras a dhùnadh

Saoilidh mi gum bi sibh eòlach air Mòrag, rinn ise an cùrsa bogaidh ann an Inbhir Nis agus bha dùil aice a dhol air adhart dhan Chùrsa Chomais sa bhliadhna sgoilearachd 2006/07. Chan eil ach aon cnap-starra aice gu mì-fhortanach, fhuair Colais… Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Chaidh an doras a dhùnadh

Dealan-dè

Ghlac mi ìomhaigh an dealan-dè seo le m` fhòn-làimhe. `s mi ann am pàirc bheag làn chraobhan `s fàileadh cùbhraidh bhuapa. Bha am pàirc faisg air mo dhachaigh.
Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Dealan-dè

meadhan samhraidh

Bha mi nam shuidhe air a’ bhalcon, ag òl fìon dearg à California agus a’ faireachdainn cho toilichte is sunndach ann am blàths is samhchair ann oidhche. Nach iongantach gu bheil e cho blàth aig beul na h-oidhche? Is toigh leam oidhcheanan samhrai… Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on meadhan samhraidh

Às dèidh frasan thàinig a’ ghrian

Air La leth an t-samhraidh shìos gu deas agus cha robh a h-uile duine air am beò ghlacadh leis a’ bhall choise. Bha beagan uisge ann agus bha e caran fuar fad an h-oidhche. A rèir coltais bha 17,000 an làthair an turas seo agus bha iad h-ui… Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Às dèidh frasan thàinig a’ ghrian

An Samhradh

Uill, tha mi a’ creidsinn gur ann an-diugh a tha ciad là an t-Samhraidh. Bu chòir do an aimsir a dh’fhàs nas teotha airson greise. Ach, an-seo, tha fiughar againn ri stroirm uabhasach tàirneanaich a-nochd. Tha an t-uisge dìreach a’ tòiseachadh.
Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on An Samhradh

B dhen Bhrag

Fhuair mi camara ùr an diugh ‘s thog mi an dealbh seo nuair a bha mi a’ tighinn dhachaigh uair no dhà air ais. Bha an t-uisge ann aig an àm ‘s mar sin chan eil an dealbh uabhasach math, ach tha fhios agam a-nis gu bheil an camara ag obrachadh…

Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on B dhen Bhrag