Monthly Archives: March 2006

càr ùr

Tha càr ùr agam agus tha mo cho pròiseil :-)Cheannaich mi e ann an Cumbria oir tha caraid agam a’ reic chàraichean agus fhuair mi deagh bhargain. ‘s e Ford KA a th’ann agus chan eil e ach 3 bliadhna a dh’aois. Tha e dubh-ghorm, an dath as fheàrr … Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on càr ùr

Tilleadh agus craoladh

Is dòcha gun robh sibh a’ smaoineachadh gun do leig mi dhiom an leabhar-latha seo cheana… ach cha do leig! ’S ann a bha mi air falbh bhon taigh fad cola-deug is cha robh deagh cheangal eadar-lìn far an robh mi, mar sin cha do sgrìobh mi dad. … Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Tilleadh agus craoladh

An Fhraing ann an staing

Bha a h-uile càil air bhoil air sràidean Pairois an-dè. Tha an riaghaltas gu mòr airson coireachan a thoirt do companaidhean airson cuidhteas fhaighinn air duine sam bith fo aois 26 aig àm sam bith sa chiad dà bhliadhna den chùmhnantan ac… Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on An Fhraing ann an staing

Hìortach: blog astràilianach eile

Chunnaic mi Hìortach an diugh ‘s e blog astràilianach a th’ann agus tha e air leth inntinneach. Tha e air a sgrìobhadh le fear ris an canar Raghnall. Chuir mi fios thuige mu dheidhinn www.tirnamblog.com agus s’ dòcha bi a chuid sgrìobhaid… Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Hìortach: blog astràilianach eile

A’ mhios seo, tha mi ag eisteachd ri….

Croft No Five – Dà phort ùr. “Crash” agus “Out of Line”. Gheibhear an-seo iad

http://www.myspace.com/croftnofive

Prionnsa -3121 Clàr Ùr, air ais air dòigh ‘s a’ togail air Musicology mar bun-steidh.
An Cò – “Baba Ui Rialla… Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on A’ mhios seo, tha mi ag eisteachd ri….

Oops!

Sanas aig a’ chidhe-aiseig anns an Oban.
Bu chòir dhaibh a bhith air An Dearbhair ùr ùisneachadh!

Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Oops!

Cothrom airson fhaidhleachan fuaim air Tìr nam Blòg?

Bha mi a’ leughadh blog gaelige agus èist mi ri seòrsa podcast. Lean mi ceangal gu an làrach seo agus sa bhad rinn mi seòrsa clàradh cuideachd. Chan eil mi cinnteach ciamar a tha a h-uile càil ag obrachadh gu ceart ach saoilidh mi gum bi e f… Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Cothrom airson fhaidhleachan fuaim air Tìr nam Blòg?

Charleston, Maine

Uill, chaidh mi gu Charleston an-dè. Dh’iarr mo mhathar a dhol dhan phàrtaidh an-sin, ach cha do dh’iarr i a dhol ann na h-aonar.
Bha thìde gu leòr agam a dh’ionnashachad na Gàidhlig! Chan robh ach aon duine an-sin: mi-fhìn! B’e meall-leanaibh a… Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Charleston, Maine

Litrichean a tha a’ cur sìos air Gàidhlig.

Bidh fhos agaibh air a leithid, tha iad a nochdadh gu tric san làithean seo bho dhaoine a tha a’ lorg leisgeil sam bith airson a chur sìos air a’ chanain. Tha sinn air a bhith deasbaid a leithid air ‘Fòram na Gàidhlig’
Uill, tha mi air a… Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Litrichean a tha a’ cur sìos air Gàidhlig.

Tha mi fo bhuaidh…

‘S e geam a th’ann an seo: www.blockfrenzy.com Tha e gle fheumail, nuair a tha thu ag obair agus chan eil thu ag iarraidh obair….
Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Tha mi fo bhuaidh…