Monthly Archives: February 2006

A’ coimhead air adhart (no Inbhir Narann 6 a’ Bhruaich 0)

Rinn sinn a’ chùis air A’ Bhruaich Disathairne 6-0. Bha coltas air o chionn fada gum biodh rudeigin den leithid air fàire. Gu ruige seo bha sinn air a bhith a’ cluich gu math a h-uile turas an aghaidh na sgioban mòra ach bha e follaisea… Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on A’ coimhead air adhart (no Inbhir Narann 6 a’ Bhruaich 0)

Boireannach craicte

Uair no dhà air ais fhuair mi teacsa (text message, mar a chanas iad) bho bhoireannach chraicte. Thuirt i, Hai, tha mi duilich nach do chuir mi freagairt thugad gu ruige seo, ach tha am fòn agam briste ‘s mar sin tha mi aig an àireamh seo an dràsd… Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Boireannach craicte

Clàr ùr

Feasgar math a h-uile duine. Chunnaic mi an diuch nach do sgrìobh mi dad sam bith air a’ bhlog am mìos, ach uill, sin mar a tha e bho àm gu àm.
Co-dhiù, bha mi a’ cluich le Google an diugh agus lorg mi làrach air an robh beagan mu dheidhinn Last… Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Clàr ùr

Seann Ghrèugais

Tha mi air rud ùr a thoiseachadh:http://nikostrate.blogspot.com – seo am blog Seann Ghrèugais agam, Seann Ghrèugais tro mheadhan na Gàidhlig. Is toigh leam gu mòr an cànan seo agus bha daonnan dùil agam ionnsachadh. Cha robh e mar chùspair cea… Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Seann Ghrèugais

A` togail na Gàidhlig ann an Iapan!

Bha mi a` bruidhinn ri caraid air a bheil Yuji bho chionn ghoirid, `s sinn a` cur eòlais air a chèile ann an iomadh chuspair, agus thàinig e am bàrr, fhad `s a bha sinn a` còmhradh, gu bheil Gàidhlig agam. Bhon uair sin, dh` fhaighnich e dhìom … Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on A` togail na Gàidhlig ann an Iapan!

Seoclaid air Latha Naomh Valentino!

Tha cleachdadh ann an-seo air Latha Naomh Valentino far am bi na nìonagan a` toirt seachad seoclaid dhan bhalaich! Fhuair mi-fhìn deagh chuid de bhogsaichean seòclaid… bhon oileanaich agam.
Ach tha cleachdadh eile ann cuideachd, tha latha eil… Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Seoclaid air Latha Naomh Valentino!

Bidh an t-earrach a’ tighinn

Seadh. Tha fios ‘am. Tha i fuar taobh a-muigh is bha i a’ cur sneachd a-rithist a-raoir. Tha ceithir oirlich sneachd air an talamh an seo anns a’ ghleann is tha seachd neo ochd oirlich shuas na beanntan. Anns na pàircean chithear slaodanan an … Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Bidh an t-earrach a’ tighinn

Hallò

Ciamar a tha sibh? Chan eil mi air pòstadh o chionn fada. Tha mi duilich mu dheidhinn sin.
Tha mi air saor-làithean bho’n cholaiste an seachdain seo. Mar sin, chan eil obair sgoilese agam. Ach tha obair eile gu leòr agam. Dh’obair mi air na coimpiu… Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Hallò

caileagan nuas!

Ha ha. Mhothaich mi gu robh feadhainn à Portugal a’ tighinn gu tric dhan bhlog seo, o chionn ’s gu robh iad a’ googleadh an fhacail “nuas”. Uill fhuair mi amach bho faclair Portugais air an eadar-lìon gu bheil “nuas” a’ ciallachadh �… Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on caileagan nuas!

Cearcal-còmhraidh Gàidhlig Dùn Dè air ais!

Far nach bi mi-fhìn, `s ann a bhios a` Ghàidhlig,Far nach bi mi-fhìn, `s ann a bhios a` Ghàidhlig,Far nach bi mi-fhìn, `s ann a bhios a` Ghàidhlig.Far nach bi mi-fhìn, bidh a` Ghàidhlig ann!

Tha an cearcal-còmhraidh Gàidhlig air ath-thò… Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Cearcal-còmhraidh Gàidhlig Dùn Dè air ais!