Monthly Archives: January 2006

a’ chiad chòmhradh

 Beathag: Uill… aig toiseach gnothaich, saoilidh mi gum b’fhiach dhuinn bhruidhinn mu dheidhinn a’ bhlog seo. Tha mi den bheachd gum bi e nas fheumaile dhomsa! Tha deagh Ghàidhlig agaibhse a cheana. Tha mise coltach ris a’ bhalaiste ann… Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on a’ chiad chòmhradh

Fèill mheadhan a’ Chargais

Bidh na pàistean a’ cruinneachadh a h-uile sgillinn faisg air làimh agus gu dearbh bidh iad a’ cunntadh an airgid fad ‘s a bha iad a’ cur planaichean air dòigh. Chan eil am Màrt fada a-mach a-nis. Thig na làraidhean feasgar la na Sab… Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Fèill mheadhan a’ Chargais

dealbhan àlainn

Chunnaic mi làrach-lìn le dealbhan camara àlainn à Alba an-diugh: http://walks.theboyhope.com/ Is coltach gum bi an duine seo a’ siubhal air feadh Alba gu tric, uisge ann no às, as t-samhradh, ‘sa gheamhradh, ‘sa cheò, ‘sa ghrèin… agus chìth… Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on dealbhan àlainn

Oir ’s urrainn dhomh

Chunnaic mi rudeigin inntinneach mu blogaichean aig an fòram Schottisch-Gaelisch an-diugh (tapadh leibh, a Ghràisg):
Carson a sgrìobh duine mu rudan gu math priabhaideach aca anns an eadar-lìon(?)
Uill, chan eil ach aon adhbhar: oir ’s urrainn dhomh.
Da-rìreadh, ’s e sin an adhbhar agam. An-seo ’s urrainn dhomh a’ cuir an cèill mo smuain fhèin, mo […] Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Oir ’s urrainn dhomh

naidheachdan

Tha mòran a’ tachairt ann an coimhearsnachd Gàidhlig eadar-nàiseanta air an lìon na laithean seo. Tha am fòrum aig savegaelic.org dùinte, agus chì sinn cò paigheas $1500 airson làrach-lìon falamh le lèintean-t grod is naidheachdan aosda is d… Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on naidheachdan

Càirdeas

Seo rudeigin a sgrìobh mi air Fòram na Gàidhlig an diugh.

‘S math a rinn CF gu dearbh nuair a chuir e an t-àite seo air loidhne. Thàinig e beò gu math luath agus dhomh-sa tha sin ri linn a’ chàirdeas a tha ead… Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Càirdeas

Beinn Augustine agus cuairt a dh’òtrach

B’fheudar dhuinn dhol a dh’òtrach (dump, facal ceart?). ‘S latha grianach a bh’ann ‘s air an t-slighe, bha sinn a’coimhead gu tuath ‘s chunnaic sinn seòrsa ceò àrd a bha car buidhe-donn-ruadh: luaithre beinne Augustine a bha a’tighinn oirnn. Bha… Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Beinn Augustine agus cuairt a dh’òtrach

Tìr nan Tongva

Is e na Tongva na muinntir dùthasach Los Angeles. Is e Innseanach Gabrielino ainm eile orra. Creididh eachdraichean gun do ràinig na Tongva an roinn Los Angeles eadar a’ chiad linn agus an còigeamh linn AD. Fuirichidh an sliochd anns an roinn fhathast. B’e luchd-cruinneachaidh-sealgaireachd a bh’annda bho thus. Bha iad […] Continue reading

Posted in Tìr nan Tongva | Comments Off on Tìr nan Tongva

Cò Beathag?

Tapadh leibh, a-huile duine, airson na fàilte bhlàth do shaoghal nam blogaichean Gàidhlig! Tha sibh eòlach air Ru-ra agus Cam a-cheana. ‘S mise Beathag, agus ‘s e an turas agam an-dràsda.
Tha mi air a bhith ag ionnsachadh na Gàidhlig o chionn … Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Cò Beathag?

Seòmar na Gàidhlig

Bha mi air a ràdh gun robh mi a’ smaoineachadh mu dheidhinn seòmair còmhraidh airson Gàidhlig. Cha dèan mi sin. Tha mi air a faighinn tè aig groups.msn.com/gaidhlig. Ma tha thu a’ coimhead airson seòmair còmhraidh Gàidhlig, bu chòir dhut a d… Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Seòmar na Gàidhlig