Monthly Archives: December 2005

Thàinig am fàileadh a nall

An dè bha am Probhaist ris a chuid pàidhicheanThàinig am fàileadhGam tàladh‘S a chuir nam chuimhneNuair a dh’ ithe mi beathaichean
Tha am Probhaist daonnan ann an deagh shunndAch tha mòran a’ càine… Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off

Oidhche Challainn

Bliadhna Mhath Ùr do na Gaidheil, na fileanta agus na luchd-ionnsaidh. Dè tha dol an-diugh?
Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off

oidhche challainn :-)

tha mi an dòchas gum bi oidhche snog agaibh (le deoch gu leòr no na thogras sibh…) agus gun toisich bliadhna mhath ùr dhuibh! :-)
cha bhi mi-fhìn trang an-diugh, tha dùil agam rudan beaga a dhèanamh an-siud ‘s an-seo ‘san taigh (tha sinn fhath… Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off

NAIDHEACHD DO-CHREIDSINNEACH

Tha criomag de naidheachd air tighinn am bàrr mu dheidhinn rudeigin mì-àbhaisteach a dh`èirich do chroitear (gun ainm) air a` Ghàidhealtachd. Cha bhi e fiù `s a` gabhail brodag-fhàis (growth hormones) sa chumantas (ach a-mhàin aon turas o chionn fhada). Leughaidh sinn mar a thachair dha anns na briathran aige fhèin.

NB: Tha am fear seo gun ainm, oir gheibheadh e magadh uabhasach ann am Bàr a`

Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off

Bidh am biadh deiseil ann an 20 mionaid

Bidh am biadh deiseil ann an 20 mionaid
Thuirt an duine gealSan taigh-biadh InnseanachGhabh sinn an cothrom den ùine ghoiridAgus rinn sin air sràidean Baile nan IasgaireanA’ coimhead air solais NollaigeTaobh a-muigh taigheanA’ dèanamh coim… Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off

Turas gu Sydney

Chaidh sinn le itealan gu Sydney air son laithean saora Nollaige am bliadhna. Bha sinn a’ fuireach anns an fho-bhaile Ultimo direach faisg air Baile Sineach agus na Féiltean aig Padruig. Bha torr taigh-bidhean ri laimh agus bha móran ann ri fh… Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off

mill a h-uile blog >:-|

gaaah, sgoinneil. dh’ fheuch mi rudeigin ùr leis an template, agus chan eil e ag obrachadh. ma thigear do theachdaireachd air choreigin an-seo mar eisimpleir bho thir nam blog, chithear ceangail leis na faclan “sgrìobh do bheachd” agus “air ais dhan… Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off

Chan eil dad ceàrr le Mandarin ach…

An t-seachdain seo chaidh sa Ghaidhealtachd thàinig Comhairliche Donnchadh Allan a-mach leis a’ bheachd aige gum bu chòir na sgoiltean sguir den teagaisg Gàidhlig agus a bhith teagaisg Mandarin na h-àite. Tha e den bheachd gum bi Mandarin a’… Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off

ceart ma-tha…

tha sgeulachdan gu leòr agam ri innse ;) dè tha sibh ag iarraidh an toiseach? aithris bho na saor-laithean ann am wien? sgeul na nollaige? sgeul eile mu channabis? ;)chì sinn…
tha laithean saora agam a-nis agus tha mi an dòchas nach bi mi ro lei… Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off

An t-Seapan no Iapan? Nollaig Chridheil co-dhiù!

Leis gu bheil mi a-mach air a` chuspair seo agus a` fuireach san dùthaich fhèin – mura h-eil fios agad mar-thà, tha dà thaghadh agad ann an Gàidhlig a thaobh ainm na dùthcha seo.
`S ann a tha mi-fhèin nas dèidheile air “An t-Seapan” mar … Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off