Tasglann den

Thàinig am fàileadh a nall


Sgrìobhte le Graisg

An dè bha am Probhaist ris a chuid pàidhicheanThàinig am fàileadhGam tàladh‘S a chuir nam chuimhneNuair a dh’ ithe mi beathaichean
Tha am Probhaist daonnan ann an deagh shunndAch tha mòran a’ càine…

Oidhche Challainn


Sgrìobhte le Eilidh

Bliadhna Mhath Ùr do na Gaidheil, na fileanta agus na luchd-ionnsaidh. Dè tha dol an-diugh?

oidhche challainn :-)


Sgrìobhte le mona

tha mi an dòchas gum bi oidhche snog agaibh (le deoch gu leòr no na thogras sibh…) agus gun toisich bliadhna mhath ùr dhuibh! :-)
cha bhi mi-fhìn trang an-diugh, tha dùil agam rudan beaga a dhèanamh an-siud ‘s an-seo ‘san taigh (tha sinn fhath…

NAIDHEACHD DO-CHREIDSINNEACH


Sgrìobhte le Steafan MacRisnidh
Tha criomag de naidheachd air tighinn am bàrr mu dheidhinn rudeigin mì-àbhaisteach a dh`èirich do chroitear (gun ainm) air a` Ghàidhealtachd. Cha bhi e fiù `s a` gabhail brodag-fhàis (growth hormones) sa chumantas (ach a-mhàin aon turas o chionn fhada). Leughaidh sinn mar a thachair dha anns na briathran aige fhèin.

NB: Tha am fear seo gun ainm, oir gheibheadh e magadh uabhasach ann am Bàr a`

Bidh am biadh deiseil ann an 20 mionaid


Sgrìobhte le Graisg

Bidh am biadh deiseil ann an 20 mionaid
Thuirt an duine gealSan taigh-biadh InnseanachGhabh sinn an cothrom den ùine ghoiridAgus rinn sin air sràidean Baile nan IasgaireanA’ coimhead air solais NollaigeTaobh a-muigh taigheanA’ dèanamh coim…

Turas gu Sydney


Sgrìobhte le Seonaidh

Chaidh sinn le itealan gu Sydney air son laithean saora Nollaige am bliadhna. Bha sinn a’ fuireach anns an fho-bhaile Ultimo direach faisg air Baile Sineach agus na Féiltean aig Padruig. Bha torr taigh-bidhean ri laimh agus bha móran ann ri fh…

mill a h-uile blog >:-|


Sgrìobhte le mona

gaaah, sgoinneil. dh’ fheuch mi rudeigin ùr leis an template, agus chan eil e ag obrachadh. ma thigear do theachdaireachd air choreigin an-seo mar eisimpleir bho thir nam blog, chithear ceangail leis na faclan “sgrìobh do bheachd” agus “air ais dhan…

Chan eil dad ceàrr le Mandarin ach…


Sgrìobhte le Graisg

An t-seachdain seo chaidh sa Ghaidhealtachd thàinig Comhairliche Donnchadh Allan a-mach leis a’ bheachd aige gum bu chòir na sgoiltean sguir den teagaisg Gàidhlig agus a bhith teagaisg Mandarin na h-àite. Tha e den bheachd gum bi Mandarin a’…

ceart ma-tha…


Sgrìobhte le mona

tha sgeulachdan gu leòr agam ri innse ;) dè tha sibh ag iarraidh an toiseach? aithris bho na saor-laithean ann am wien? sgeul na nollaige? sgeul eile mu channabis? ;) chì sinn…
tha laithean saora agam a-nis agus tha mi an dòchas nach bi mi ro lei…

An t-Seapan no Iapan? Nollaig Chridheil co-dhiù!


Sgrìobhte le Steafan MacRisnidh

Leis gu bheil mi a-mach air a` chuspair seo agus a` fuireach san dùthaich fhèin – mura h-eil fios agad mar-thà, tha dà thaghadh agad ann an Gàidhlig a thaobh ainm na dùthcha seo.
`S ann a tha mi-fhèin nas dèidheile air “An t-Seapan” mar …