Tasglann den

Fhathast fiadhaich


Sgrìobhte le Graisg

Saoilidh mi nach eil an sneachd fada a-mach bhuainn, tha mi a’ dol dhachaigh a-nis airson cupa tì agus sgrìob air loidhne.

Fèill mhòr air taighean sa Ghaidhealtachd.


Sgrìobhte le Graisg

Tha prìosan thaighean sìor dol an aìrde mu thimcheall Inbhir Narann agus sa Ghaidhealtachd san fharsaingeachd. Mar sin tha mòran làraichean ri fhaicinn far a bheil taighean ùra air an togail. Chuir an droch aimsir began bacaidh air cuis…

FAA gu m’obair.


Sgrìobhte le ceann-feachd

:-pUill… tha mi air bith air saor-laithean an t-seachdain seo. Feumaidh mi a-maireach a dhol air ais gu m’obair. :-(
Chan eil e glè dhona, dìreach tha an latha fada. Bidh mi ag obair bho leth-uair an-dèidh seachd ‘sa mhadainn gu ceithir ‘san fhea…

Mo chuid bhardachd


Sgrìobhte le Graisg

Air do shocair orm, ‘s e neach-ionnsachadh a th’ annam-sa! Co-dhiù seo

Mo chuid bhardachd

Tha an teine gad ionndrainn


Sgrìobhte le Graisg

Dh’ fhàs i na b’fhainne gu math luathAr caraid o sia bliadhna deug.A bheil e amaideachd a bhith cho dlùthair peataichean?uaireannan seach air a’ ghnè fhèin,air na creutaireannach eil buailteach a bhith leam-leatair na caractaran nan là…

Gathan nan trì-ficheadan


Sgrìobhte le Graisg

Gathan a’ lùbadh air an slighe

tro na botail liomaineud

A’ glacadh na dathan diofraichte nam broinn

Gathan fhathast a’ siubhal

mus do laigh iad air an leabaidh

Samhradh taobh-a-muigh a’ toirt ionnsaigh air an rùm

Teas ‘s fuaimean ì…

A’ bruidhinn riut


Sgrìobhte le Graisg

Tha taibhse còmhraidh

O samhradh eile a’ priobadh orm

‘S a’ tarraing m’ aire chun na h-oisne

Far an d’ rinn mi conaltradh

Mus do shuidh mi air an trèan oidhche

Bha cogais na fìor chruaidh britheamh


Sgrìobhte le Graisg

Sheall mi air

Do fhalt fada dubh

Ri taobh an lochan

Gu-obann dh’ fhoillsich sionnach e-fhèin

Gealach shunndach os a chion

‘S an uair sin

Thill sinn dhan bhaile mhòr

Thusa a’ gluasad nad àrd-aoibhneas

Ri solas coinnle

‘S mise ga…

A bheil car snog agad?


Sgrìobhte le Graisg

Bha agam a’ dol airson tiopsAch bha e a’ dòrtadhLorg mi am facal Gàidhlig airson ‘Apocalypse’Tha an cruinne air blàthachadh‘S bha fhathast agam a’ dol airson tiopsAch dh’ fhuireach mi mionaid air a shonA’ coimhead air tachartasan â…

Teaghlaichean Dà-Chànanach (3)


Sgrìobhte le tearlach61

Tha cùisean air a bhith gu math trang am mìos sa chaidh seachad. Co-dhiugh tha mi airson beagan a bharrachd sgrìobhadh mu teaghlaichean dà-chànanach.
Sa chiad a dhol-a-mach, dh’iarr Mona orm dè tha mo bhean a smaoineachadh air a sin. Uill, nuair…