Monthly Archives: November 2005

Fhathast fiadhaich

Saoilidh mi nach eil an sneachd fada a-mach bhuainn, tha mi a’ dol dhachaigh a-nis airson cupa tì agus sgrìob air loidhne.

Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Fhathast fiadhaich

Fèill mhòr air taighean sa Ghaidhealtachd.

Tha prìosan thaighean sìor dol an aìrde mu thimcheall Inbhir Narann agus sa Ghaidhealtachd san fharsaingeachd. Mar sin tha mòran làraichean ri fhaicinn far a bheil taighean ùra air an togail. Chuir an droch aimsir began bacaidh air cuis… Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Fèill mhòr air taighean sa Ghaidhealtachd.

FAA gu m’obair.

:-pUill… tha mi air bith air saor-laithean an t-seachdain seo. Feumaidh mi a-maireach a dhol air ais gu m’obair. :-(
Chan eil e glè dhona, dìreach tha an latha fada. Bidh mi ag obair bho leth-uair an-dèidh seachd ‘sa mhadainn gu ceithir ‘san fhea… Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on FAA gu m’obair.

Mo chuid bhardachd

Air do shocair orm, ‘s e neach-ionnsachadh a th’ annam-sa! Co-dhiù seo

Mo chuid bhardachd

Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Mo chuid bhardachd

Tha an teine gad ionndrainn

Dh’ fhàs i na b’fhainne gu math luathAr caraid o sia bliadhna deug.A bheil e amaideachd a bhith cho dlùthair peataichean?uaireannan seach air a’ ghnè fhèin,air na creutaireannach eil buailteach a bhith leam-leatair na caractaran nan là… Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Tha an teine gad ionndrainn

Gathan nan trì-ficheadan

Gathan a’ lùbadh air an slighe

tro na botail liomaineud

A’ glacadh na dathan diofraichte nam broinn

Gathan fhathast a’ siubhal

mus do laigh iad air an leabaidh

Samhradh taobh-a-muigh a’ toirt ionnsaigh air an rùm

Teas ‘s fuaimean ì… Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Gathan nan trì-ficheadan

A’ bruidhinn riut

Tha taibhse còmhraidh

O samhradh eile a’ priobadh orm

‘S a’ tarraing m’ aire chun na h-oisne

Far an d’ rinn mi conaltradh

Mus do shuidh mi air an trèan oidhche

Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on A’ bruidhinn riut

Bha cogais na fìor chruaidh britheamh

Sheall mi air

Do fhalt fada dubh

Ri taobh an lochan

Gu-obann dh’ fhoillsich sionnach e-fhèin

Gealach shunndach os a chion

‘S an uair sin

Thill sinn dhan bhaile mhòr

Thusa a’ gluasad nad àrd-aoibhneas

Ri solas coinnle

‘S mise ga… Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Bha cogais na fìor chruaidh britheamh

A bheil car snog agad?

Bha agam a’ dol airson tiopsAch bha e a’ dòrtadhLorg mi am facal Gàidhlig airson ‘Apocalypse’Tha an cruinne air blàthachadh‘S bha fhathast agam a’ dol airson tiopsAch dh’ fhuireach mi mionaid air a shonA’ coimhead air tachartasan â… Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on A bheil car snog agad?

Teaghlaichean Dà-Chànanach (3)

Tha cùisean air a bhith gu math trang am mìos sa chaidh seachad. Co-dhiugh tha mi airson beagan a bharrachd sgrìobhadh mu teaghlaichean dà-chànanach.
Sa chiad a dhol-a-mach, dh’iarr Mona orm dè tha mo bhean a smaoineachadh air a sin. Uill, nuair… Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Teaghlaichean Dà-Chànanach (3)