Monthly Archives: September 2005

Alba 1 – 1 An Eadailt

Bha mi-fhìn agus caraid, Scott, à Dùn Dèagh fortanach o chionn beagan seachdainn tiocaidean fhaighinn dhan ghèama an aghaidh An Eadailt aig Pàirce Hampden air 3mh An t-Sultain. Fhuair sinn tiocaid air sgàth is gu bheil caraid eile Ailean Be… Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Alba 1 – 1 An Eadailt

dealbhan

‘s e dà chù bhon ceithir a th’agam an-seo ‘s e”seann thaigh” a th’agam Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on dealbhan

Abair spòrs!

Bha mi a’ceannach taigh ùr an t’seachdain a chaidh. Bha sin doirbh a faighinn airgead bhon bhanca. ‘s e taigh air leith a th’ann. Cha b’urrainn do bhanca luach a’fhaighin a-mach agus bu choir iad thoir an iasad idir… an dèidh ceithir seachdain fu… Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Abair spòrs!

Fuaranan teth ann an Iapan/ 日本の温泉について (スコットランドのゲール語で)

Tha mi a’ falbh a-rithist. Tha mi a’ dol a-null thairis gu Tìr Eirigh na Grèine; agus air sgàth sin bha mi am beachd rudeigin a shealltainn dhuibh bhon àm mu dheireadh san robh mi ann. Tha mi a’ coimhead air aghaidh gu mòr ri feuchainn am bla… Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Fuaranan teth ann an Iapan/ 日本の温泉について (スコットランドのゲール語で)

Fàilte an-seo a h-uile duine!

Fàilte chun an leabhair lìn agam! Seo an t-àite far am bi mi a’sgrìobhadh rudeigin ann an Gàidhlig, bho àm gu àm. Thòisich mi Gàidhlig ionnsachadh o chionn cha mhòr dà bhliadhna. Tha mi ag ionnsachadh dìreach leam fhìn agus chan eil Gà… Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Fàilte an-seo a h-uile duine!

Deagh Chac!

Bidh fios aig daoine gun gabh ‘cac’ a chleachdadh ‘sa Bheural airson a radh gu bheil rudeigin math, mar eisimpleir, “sin an dearbh chac”, no “‘s e cac math a tha siud”. An gabh an aon rud a dheanamh ann an teanga nan Gaidheal? ‘S cintteach gun gabh,… Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Deagh Chac!

Teas

‘ S e latha anabarrach math a bh’ ann an diugh, bha a’ chala ‘s na tràighean meadhanach trang fiù ‘s seachad air sia uairean feasgar

Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Teas

Andrew Murray

Tha e air tòiseachadh mar-thà! Anndra Moireibh, an cluicheadair-teanas òg à Dùn Bhlàthain, Siorramachd Sruighlea, a bha a’ dèanamh cho math bho chionn ghoirid, a’ faighinn càineadh de sheorsa air choireigin ann an aonan dhen pàipearan-nai… Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Andrew Murray

Abair latha!

Uill, ‘s e an t-Sultain an th’innte a-nis, ach tha i caran ro theth dhomh fhathast. Ach abair latha a bh’ann an dé — bha an teochachd 28°C nuair a bha mi a’ coiseachd dhan bhaile feasgar. Bha agam ri dhol dhan oifis a’ phuist airson parsail oir cha … Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Abair latha!