Monthly Archives: February 2005

anmoch ’s mi ’g èirigh

Mu dheireadh thall, tha mi (faisg air) deiseil ri tilleadh dhan bhlog. Cha robh ùidh agam air rudan poilitigeach an dèidh a’ thaghaidh an uiridh – cha robh mi ag èisdeachd ris a’ rèidio neo a’ leughadh na pàipearean-naidheachd. Nise, ged a… Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on anmoch ’s mi ’g èirigh