Monthly Archives: January 1970

Cuairt Chanada – Chiad Latha

Tha sinn air cuairt-càir tro sgìrean uaigneach sa cheann an iar-thuath Canada. ‘S e seo ar ceithreamh latha a-mach ‘s tha sinn a-nis a’ dlùthachadh a Edmonton ag amas a Chalgary.Nì mi turasgeul de na rinn sinn gu ruige seo a’ tòiseachadh leis a’ … Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Cuairt Chanada – Chiad Latha