Category Archives: Earra-Ghàidheal

Jet Set Alasdair! Turas dhan Òban #gàidhlig

Gach turas a bhios mi air loidhne na Gàidhealtachd an Iar, bidh mi a’ smaoineachadh air ais do na 1980an nuair a bha mi nam bhalach. An àite a bhith nam shuidhe air trèana air a’ Ghàidhealtachd ann an 2019, … Cum ort a leughadh Continue reading

Posted in a' Ghàidhealtachd, An t-Òban, Chuckie Egg, Earra-Ghàidheal, Gary Moore, Gàidhlig, Hungry Horace, It Bites, Jet Set Willy, Loidhne na Gaidhealtachd an iar, Manic Miner, Oban, rathaidean-iarainn, Retro gaming, The Hooters, The Skids, West Highland Line, ZX spectrum | Comments Off on Jet Set Alasdair! Turas dhan Òban #gàidhlig

A-null, ’s a-nall… agus a-nunn?

Mar neach-ionnsachaidh na Gàidhlig, a thog i bho chaochladh dhaoine, ann an caochladh sgìrean na h-Alba, tha mi air caochladh dhual-chainntean a chluinntinn thar nam bliadhnaichean (7, ma bhios sinn a’ cunntadh). Agus rud a tha air bualadh orm bho chionn ghoirid ’s mi a’ fuireach an Uibhist, ’s e cleachdadh nan rudan ris an… Continue reading

Posted in argyll, Cànain, Cànan & Cultar, dana, dànamag, Dwelly's, Earra-Ghàidheal | Comments Off on A-null, ’s a-nall… agus a-nunn?

AN TÀILLEAR AGUS TAIBHSE CHILL AN IUBHAIR

    O chionn fhada bha mòran a’ creidsinn gun robh cuid de na seann chladhan le làraichean sheann eaglaisean annta air an tathaich le taibhsean agus le bòcain gun àireamh. An dèidh tuiteam na h-oidhche, bu tearc iad le ‘m b’àill dol seachad air aon dhiubh, gu sònraichte ma bha e fad air falbh […] Continue reading

Posted in Cill an Iubhair, Earra-Ghàidheal, Fionnchuirn, Loch Obha, Sùil air sgeulachdan, taibhse, tàillear | Comments Off on AN TÀILLEAR AGUS TAIBHSE CHILL AN IUBHAIR

Gàidhlig an Earra-Ghàidheal: vibrant and forward-looking?

Bha Gilleasbuig shìos an Earra-Ghàidheal airson treiseag, air ceann a chosnaidh.

Bha e air a bheò-ghlacadh leis na chunnaic e dh’ ainmean Gàidhlig sa h-uile sgìre dhan rachadh e:

‘S ann mar sin a bhitheas an t-Eilean Sgitheanach an ceann fichead bliadhna; na h-ainmean Gàidhlig, ach "Gaelic was never really spoken here, of course".

Nach math gu bheil obair an ath-bheòthachaidh a’ Continue reading

Posted in Earra-Ghàidheal, obair an ath-bheòthachaidh, vibrant forward-looking Gaelic | Comments Off on Gàidhlig an Earra-Ghàidheal: vibrant and forward-looking?

Earra-Ghàidheal ~ Innse Gall

‘S e fìor sheann ainm a th’ ann an Earra-Ghàidheal. Air ainmeachadh sa Mheadhan Ghàidhlig mar Airer Gáidel (SG Airer nGoídel), thathas den bheachd gur h-e ‘oirthir Ghàidheal’ as ciall dha, ged nach deach a mhìneachadh fhathast ciamar a chaidh ai… Continue reading

Posted in Earra-Ghàidheal, Gall, Gàidheal, ginideach, Innse Gall, iolra, sèimheachadh | Comments Off on Earra-Ghàidheal ~ Innse Gall