Category Archives: Ceòl

Gairm do cheòladairean Albannach : tha forfhais mhath oirbh san Iapan

Bho chionn faisg air mìos, chaidh Joy Dunlop agus Rachel Hair air turas-ciùil don Iapan airson a’ chiad uair a-riamh. Chaidh leotha gu math, agus seo agaibh aithris mu dheidhinn. Bha nòisean aig Joy — seinneadair Gàidhlig is dannsair-ceum às an Òban— a-riamh turas a ghabhail don Iapan uair no uaireigin, agus cho luath ´s a… Continue reading

Posted in Cànan & Cultar, Ceòl, ceòladairean, clàrsair, cuirm-chiùil, cultar, dannsa, dannsa-ceum. clàrsach, Joy Dunlop, Rachel Hair, seinneadair | Comments Off on Gairm do cheòladairean Albannach : tha forfhais mhath oirbh san Iapan

Cogadh agus Ceòl am Bhiet-Nam

‘S iongantach mar a thèid rud cho bòidheach ri ceòl còmhla ri rud cho oillteil ri cogadh. Nar n-inntinn tha òrain leithid ‘Long Way to Tipperary’ agus ‘Pack Up Your Troubles’ air an dlùth cheangal ris a’ Chogadh Mhòr agus tha an aon rud fìor mu chèol bho leithid Vera Lynn agus Glenn Millar agus an… Continue reading

Posted in Aimearaga, Bhiet-nam, Cànan & Cultar, Ceòl, Eachdraidh, luchd-ciùil, Naidheachdan & Poileataigs, Saigon, Vietnam | Comments Off on Cogadh agus Ceòl am Bhiet-Nam

Gaoir a’ Ghrioglachain | Màiri Anna NicUalraig

Tha Marcas a’ toirt dhuinn an dara pàirt den aiste lèirmheasach smaoineachail aige le sùil air pròiseactan ùra Màiri Anna NicUalraig. Leugh a’ chiad phàirt an-seo Às dèidh Inbhir Nis a ruigsinn, seachdain roimhid, bha mi an cuideachd na còisir a-rithist le dreuchd shònraichte eile romham, is b’ e sin clàr a dhèanamh airson cruinneachadh… Continue reading

Posted in Cànan & Cultar, Ceòl, cultar | Comments Off on Gaoir a’ Ghrioglachain | Màiri Anna NicUalraig

Gaoir a’ Ghriogalachain | WH?TE

A’ Chiad Phàirt de aiste lèirmheasach le Marcas Mac an Tuairneir Air a’ Mhegabus eadar Dùn Èideann is Inbhir Nis an latha eile fhuair mi cothrom, mu dheireadh thall, an clàr as ùire aig Alasdair MacIlleBhàin a chluinntinn. A’ dol seachad air dealbh-tìre geamhradail na Gàidhealtachd, cho lom is bàn, le craobhan fhathast ruisgte a’… Continue reading

Posted in Cànan & Cultar, Ceòl, cultar | Comments Off on Gaoir a’ Ghriogalachain | WH?TE

Mànran – An Dà Là | Lèirmheas

A bheil “An Dà Là” dhà-rìreabh air tighinn air Mànran? Chan eil buileach, ach tha iad a’ gabhail ceum mòr air adhart leis a’ chlàr ùr phoilitigeach aca. Tha Eòghan air a bhith ag èisteachd ris. Thug sinn sùil air Dotaman Mòr a’ Chiùil Dhuthchasaich an-uiridh le seinneadairean a’ tighinn is a’ falbh às na… Continue reading

Posted in Ceòl | Comments Off on Mànran – An Dà Là | Lèirmheas

Ceisteachan-Ciùil | Marcas Mac an Tuairneir

  Na h-òrain a thug buaidh air a’ bhàrd agus sgrìobhadair dràma, Marcas Mac an Tuairneir. ’S e a’ chiad òran air a bheil cuimhne agam… ‘S e a’ chiad chuimhne a th’ agam a bhith anns an t-seann-taigh a bh’ againn ann am Bishopthorpe. Cha bhithinn nas sine na dà bliadhna agus m’ athair a’… Continue reading

Posted in Cànan & Cultar, Ceòl | Comments Off on Ceisteachan-Ciùil | Marcas Mac an Tuairneir

Clàran na Bliadhna | MacConnaill

Tha sinn glè thoilichte fàilte a chur air Calum MacConnaill a-rithist agus e a’ bruidhinn air na deich clàran as fheàrr de 2016. Eadar còmhstrì san Ear Mheadhanach, suidheachadh poilitigeach nan Stàitean Aonaichte, Brexit agus staing nan in-imrichean air feadh na Roinn-Eòrpa, gun teagamh sam bith, ’s e bliadhna dhoirbh a bh’ ann an 2016.… Continue reading

Posted in Cànan & Cultar, Ceòl | Comments Off on Clàran na Bliadhna | MacConnaill

Sùil air 2016 | Dàna

Tha an sgioba deasachaidh againne – Steaphan, Alistair, Rhona agus Eòghan a’ toirt sùil air 2016 – Seo na rinn iadsan den bhliadhna. Thoir iomradh air 2016 ann an seantans? AP – Na cuir earbs ann an dùil. SR – Bliadhna san robh muinntir an t-saoghail ag obair gu socair, rèidh gun bhòstadh ʼs gun duais… Continue reading

Posted in Cànan & Cultar, Ceòl, Naidheachdan & Poileataigs | Comments Off on Sùil air 2016 | Dàna

Nollaig Chridheil a h-Uile Duine

Seann òran Nollaig sa Chuimris air a thionndadh dhan Ghàidhlig Sneachd a’ tuiteam mu mo thimcheall clann a’ cluich gabhail spòrs seo an ràith airson gaol is tuigsinn Nollaig Chridheil a h-uile duine   àm son pàrtaidh is hò-rò-gheallaidh daoine a’ dannsadh fad na h-oidhch’ àm son tiodhlaic is pògan a thoirt seachad àm son… Continue reading

Posted in adhbhachas, Cànan & Cultar, Ceòl | Comments Off on Nollaig Chridheil a h-Uile Duine

Dol Fodha a’ Chaorainn is Èirigh a’ Chiùil Dhuibh

Is aithne dha na Gàidheil cho mòr ’s a bheir dol fodha luing buaidh air coimhearsnachd – seo an sgeul aig an SS Rowan agus an Southern Syncopated Orchestra agus mar a thug iadsan a tharraing beò às an tamailt buaidh air ceòl an t-saoghail. ‘S e eachdraidh air a sgrìobhadh na litrichean mòra a… Continue reading

Posted in Cànan & Cultar, Ceòl, cultar, Eachdraidh | Comments Off on Dol Fodha a’ Chaorainn is Èirigh a’ Chiùil Dhuibh