Category Archives: Seaboard News Gaelic archive

2017 an t-Iuchair / July: Cullen Skink

Cullen Skink Tha mi uabhasach measail air adag smocte agus fortanach gu leòr gum bi Lachaidh, fear-èisg à Bucaidh, a’ tighinn gach seachdain thugainn agus adag aige am pailteas – fileadan ùra is smocte, Finnan haddies agus fiù ’s Arbroath smokies. Ged is toil leam gu mòr adag air a praidhigeadh air dòigh thraidiseanta, le […] Continue reading

Posted in Seaboard News Gaelic archive | Comments Off on 2017 an t-Iuchair / July: Cullen Skink

2017 an t-Ògmhios: Conasg / June: Whins

 Conasg As t-samhradh bidh mi ag obair mar neach-iùil luchd-turais, a‘ mhòr-chuid dhiubh às a’ Ghearmailt. Nuair a bhios sinn air a’ bhus aig an àm seo den bhliadhna, air an t-slighe bhon loidhnear ann an Inbhir Ghòrdain gu ceann-ùidhe turasachd air choreigin, leithid Loch Nis, bidh iad uile a’ cur an aon cheist – […] Continue reading

Posted in Seaboard News Gaelic archive | Comments Off on 2017 an t-Ògmhios: Conasg / June: Whins

2017 An Cèitean / May: South Georgia

South Georgia Bha mi riamh uabhasach measail air  ’S truagh nach do dh’fhuirich mi tioram air tìr,  òran a sgrìobh Gàidheal a bha air fhasgadh air bàta-muc, ag obair a-mach à South Georgia. Bha an t-airgead math, ach bha a’ bheatha cruaidh, fada air falbh bho chàirdean, bhon Ghàidhealtachd agus bho shìobhaltachd fad mòran mhìosan. […] Continue reading

Posted in Seaboard News Gaelic archive | Comments Off on 2017 An Cèitean / May: South Georgia

2017 An Giblean / April

An Giblean Cha b’ àbhaist dha na Gàidheil ainmean nam mìosan a chleachdadh dìreach mar a bhios sinne gan cleachdadh san latha an-diugh. Chunnaic iad na mìosan gu ìre mar ràithean, gun fhad suidhichte. Bruidhnidh sinn fhìn mu “a long winter” no “a short summer” – ‘s ann caran mar sin a bha e leis […] Continue reading

Posted in Seaboard News Gaelic archive | Comments Off on 2017 An Giblean / April

2017 Am Màrt: Tyneham, Baile Fàs / Mar. Tyneham, Deserted Village

Tyneham, Baile Fàs An seo air a‘ Ghàidhealtachd tha clachain agus bailtean-fearainn fàs gu leòr againn, a’ mhòrchuid ri linn nam Fuaidaichean, is iad gu tric nan tobhtaichean a-nis. O chionn ghoirid bha mi beagan làithean ann an Dorset air cèilidh air caraid dhomh, agus chaidh sinn do bhaile beag a tha fàs air adhbhar […] Continue reading

Posted in Seaboard News Gaelic archive | Comments Off on 2017 Am Màrt: Tyneham, Baile Fàs / Mar. Tyneham, Deserted Village

2017 an Gearran: Cille Mhìcheil an-diugh / Feb. Kirkmichael today

Eaglais Chille Mhìcheil fo Chruth-Atharrachadh Cha mhòr còig bliadhna air ais, sa Ghiblean 2012, sgrìobh mi pìos an seo mu Eaglais Chille Mhìcheil san Eilean Dubh, an seann eaglais ud le cladh ri taobh Bhàgh Uadal. Leis nach deach càil a dhèanamh rithe thar nam bliadhnaichean,  bha i ann am fìor dhroch stàit.  Ann an […] Continue reading

Posted in Seaboard News Gaelic archive | Comments Off on 2017 an Gearran: Cille Mhìcheil an-diugh / Feb. Kirkmichael today

2016 an t-Samhain: Gràdh Geal mo Chrìdh’, Eriskay Love Lilt + am Mòd / Nov. 2016

Gràdh geal mo Chrìdh‘, the Eriskay Love Lilt, agus am Mòd Tha mi a’ sgrìobhadh seo aig àm a’ Mhòid Nàiseanta, a tha ann an Steòrnabhagh an turas seo, tachartas mòr na bliadhna Gàidhlig. ‘S e gràinne-mullaich na bliadhna dha na ceudan a bhios a’ gabhail pàirt sna farpaisean aon-neach no còisire, agus dha na […] Continue reading

Posted in Seaboard News Gaelic archive | Comments Off on 2016 an t-Samhain: Gràdh Geal mo Chrìdh’, Eriskay Love Lilt + am Mòd / Nov. 2016

2016 An Dàmhair: Cèic Fhlùr Coirce Milis Siotrus / Oct: Citrus Cornmeal Cake

Cèic Fhlùr Coirce Milis Siotrais Mòran taing do mo charaidean Gàidhlig aig a’ Chomunn Ghàidhealach Ameireaganach, agus do Kerrie Cheanadach, airson an reasabaidh seo, a nochd ann an iris an t-Sultain 2016 na Naidheachd Againne, ràitheachan a’ Chomuinn. Tha a’ chèic ceart cho blasda ma bhios sibh nur luchd-vegan no nach bi. Mhol mo charaid […] Continue reading

Posted in Seaboard News Gaelic archive | Comments Off on 2016 An Dàmhair: Cèic Fhlùr Coirce Milis Siotrus / Oct: Citrus Cornmeal Cake

2016 an t-Sultain / Sept: BLAS Festival

Blas Festival 2016, An t-Sultain 2 – 10 September Air feadh na Gàidhealtachd – Highland-wide Nuair a thig an t-Sultain dhan Gàidhealtachd, thig còmhla rithe aon de na fèisean Albannach as fheàrr– Blas.  Sgrìobh mi roimhe mu Fhèisean nan Gàidheal agus mun obair luachmhor a bhios iad a’ dèanamh airson ceòl agus cultar na Gàidhealtachd, gu […] Continue reading

Posted in Seaboard News Gaelic archive | Comments Off on 2016 an t-Sultain / Sept: BLAS Festival

3.07.16 Seirbheis sonraichte, Seann Eaglais Neig

Seirbheis san t-Seann Eaglais gus 25 bliadhna an Urrais a chomharrachadh. “Nigg Old Trust was formed on the 22nd February 1991 to preserve the church building and the Nigg Pictish Monument. On Sunday 3rd July at 6.30pm a special evening service conducted by parish minister Rev Robert Pickles will be held to celebrate the work […] Continue reading

Posted in Seaboard News Gaelic archive | Comments Off on 3.07.16 Seirbheis sonraichte, Seann Eaglais Neig