Category Archives: Seaboard News Gaelic archive

2018 an t-Iuchair: Risotto Adaig Smocte / July: Smoked Haddie Risotto

Risotto Adaig Smocte Gritheidean (6 pòrsanan) 500 gr fileadan adaig smocte 750 gr bainne 1 uinnean 2 leigeas 150 gr peasraichean sugarsnap 300 gr rus 200 ml fìon geal 400 gr sùgh circe no glasraich 3 liomaid 2 spàin-bhùird ola-chruinn-ola piobar dubh tomàtothan is peirsill mar sgeadachadh Cuir an adag leis a’ bhainne ann am […] Continue reading

Posted in Seaboard News Gaelic archive | Comments Off on 2018 an t-Iuchair: Risotto Adaig Smocte / July: Smoked Haddie Risotto

2018 an t-Ògmhios: snaidheadh Cruithneach / Pictish carving

Obair-shnaidhidh Chruithneach – bùth-obrach le Barry Grove Bha mi air leth toilichte cothrom fhaighinn a bhith aig a‘ bhùth-obrach seo anns a’ Bhlàr Dhubh 19 den Chèitean,  is Barry am fear a shnaidh ath-riochdachadh na cloiche Cruithnich againne ann am Baile a’ Chnuic. Chaidh an tachartas a chur air dòigh le ARCH (Arc-eòlas airson Coimhearsnachdan […] Continue reading

Posted in Seaboard News Gaelic archive | Comments Off on 2018 an t-Ògmhios: snaidheadh Cruithneach / Pictish carving

2018 an Cèitean: Là Buidhe Bealltainn / May Day

‘S e Là Buidhe Bealltainn a tha air a’ chiad latha den Chèitean. ‘S e seann fhèill Cheilteach a tha anns a’ Bhealltainn agus i a’ comharrachadh toiseach an t-samhraidh, no toiseach na leth-bhliadhna blàithe soilleir, le teintean agus dìtheannan. Aig ceann eile na bliadhna bha Samhain ann, a’ comharrachadh toiseach nam mìosan fuar dorcha. […] Continue reading

Posted in Seaboard News Gaelic archive | Comments Off on 2018 an Cèitean: Là Buidhe Bealltainn / May Day

2019 An Giblean: Eòin sa Ghàrradh / Apr. Birds in the Garden

Aig an àm seo den bhliadhna – toiseach oifigeil an Earraich – còrdaidh e gu mòr rium a bhith a’ coimhead air na h-eòin bheaga sa ghàrradh, is iad trang a’ cruinneachadh stuth airson an nid a thogail, agus a’ ceilearadh sna preasan fad an latha. Ach chan eil an geamhradh seachad fhathast agus mar […] Continue reading

Posted in Seaboard News Gaelic archive | Comments Off on 2019 An Giblean: Eòin sa Ghàrradh / Apr. Birds in the Garden

2018 Am Màrt: An Eala Bhàn / Mar. Song -The Fair Swan

An Eala Bhàn Bha mi aig Celtic Connections ann an Glaschu seachdain no dhà air ais agus am measg chuirmean-ciùil eile bha mi aig oidhche mhòr san Talla Consairt Rìoghail, Òrain nan Gàidheal. Ghabh Gillebrìde Mac ‘Ille Mhaoil An Eala Bhàn, òran ainmeil air a sgrìobhadh ann an trainnsichean an Somme rè a‘ Chogaidh Mhòir.  […] Continue reading

Posted in Seaboard News Gaelic archive | Comments Off on 2018 Am Màrt: An Eala Bhàn / Mar. Song -The Fair Swan

2017 An Gearran: Sgonaichean le Pearan is Dinnsear / Feb.: Pear & Ginger Scones

Sgonaichean le Peuran is Dinnsear  Seo reasabaidh eile a fhuair mi bho Molly MacRae ann an Amèireaga, a sgrìobhas sgeulachdan-muirt. Chaidh na sgonaichean seo ithe anns an leabhar Plaid and Plagiarism – na gabhaibh dragh, chan eil puinnsean annta idir! https://anastasiapollack.blogspot.co.uk/2018/01/cooking-with-cloris-guest-author-molly.html?spref=fb Grìtheidean 2 – 3 peuran daingeann (mu 500 gr) – nach fhaod a bhith […] Continue reading

Posted in Seaboard News Gaelic archive | Comments Off on 2017 An Gearran: Sgonaichean le Pearan is Dinnsear / Feb.: Pear & Ginger Scones

24.12.17, 6.00f /6pm: Nigg Old Church Carol Service

Seann Eaglais Neig Oidhche na Nollaig, le coinnlean, cuileann, ceòl agus deagh shunnd! Nigg Old Church on Christmas Eve, with candles, holly, carols and good spirits! Continue reading

Posted in Seaboard News Gaelic archive | Comments Off on 24.12.17, 6.00f /6pm: Nigg Old Church Carol Service

2017 an Dùbhlachd: Baile Rìoghail Dhaibhaidh / Dec.: Royal David’s City

Ann Am Baile Rìoghail Dhaibhaidh /  Once in Royal David’s City Ann am baile rìoghail Dhaibhaidh, Ann am bàthaich ìosail thruaigh, Chàirich màthair chaomh a leanabh Anns a’ phrasaich, ‘s E na shuain; Moire ainm na màthar chaoimh, Iosa Crìosd’ a leanabh gaoil. Thuirling E bho Nèamh gu talamh, Ged bu Dhia nan uile E; […] Continue reading

Posted in Seaboard News Gaelic archive | Comments Off on 2017 an Dùbhlachd: Baile Rìoghail Dhaibhaidh / Dec.: Royal David’s City

2017 An t-Sultain: Chì mi na Mòr-bheanna / Sep: Mist-covered Mountains of Home

Chì mi na Mòr-bheanna / Mist-covered Mountains Am bliadhna bha cothroman gu leòr agam beanntan àlainn is drùidhteach na Gàidhealtachd fhaicinn ri linn na h-obrach agam no còmhla ri luchd-tadhail, agus chuir sin nam chuimhne an t-òran ainmeil Chì mi na Mòr-bheanna. Mar às àbhaist thòisich mi ri rannsachadh. ‘S e Iain Camshron a sgrìobh […] Continue reading

Posted in Seaboard News Gaelic archive | Comments Off on 2017 An t-Sultain: Chì mi na Mòr-bheanna / Sep: Mist-covered Mountains of Home

2017 An Dàmhair: Taigh-Tasgaidh Gheàrrloch / Oct. Gairloch Museum

Taigh-tasgaidh Gheàrrloch Leis gun robh luchd-tadhail gun chrìoch agam am bliadhna, bha mi air an rathad còmhla riutha gu math tric, a‘ sealltainn dhaibh na Gàidhealtachd – beanntan is muir, bailtean iasgaich is croitearachd, caistealan agus taighean-tasgaidh. ‘S fhad o nach fhaca mi fhìn uiread den sgìre, agus lorg mi rud no dhà air nach […] Continue reading

Posted in Seaboard News Gaelic archive | Comments Off on 2017 An Dàmhair: Taigh-Tasgaidh Gheàrrloch / Oct. Gairloch Museum