Category Archives: Seaboard News Gaelic archive

2017 An t-Sultain: Chì mi na Mòr-bheanna / Sep: Mist-covered Mountains of Home

Chì mi na Mòr-bheanna / Mist-covered Mountains Am bliadhna bha cothroman gu leòr agam beanntan àlainn is drùidhteach na Gàidhealtachd fhaicinn ri linn na h-obrach agam no còmhla ri luchd-tadhail, agus chuir sin nam chuimhne an t-òran ainmeil Chì mi na Mòr-bheanna. Mar às àbhaist thòisich mi ri rannsachadh. ‘S e Iain Camshron a sgrìobh […] Continue reading

Posted in Seaboard News Gaelic archive | Comments Off on 2017 An t-Sultain: Chì mi na Mòr-bheanna / Sep: Mist-covered Mountains of Home

2017 An Dàmhair: Taigh-Tasgaidh Gheàrrloch / Oct. Gairloch Museum

Taigh-tasgaidh Gheàrrloch Leis gun robh luchd-tadhail gun chrìoch agam am bliadhna, bha mi air an rathad còmhla riutha gu math tric, a‘ sealltainn dhaibh na Gàidhealtachd – beanntan is muir, bailtean iasgaich is croitearachd, caistealan agus taighean-tasgaidh. ‘S fhad o nach fhaca mi fhìn uiread den sgìre, agus lorg mi rud no dhà air nach […] Continue reading

Posted in Seaboard News Gaelic archive | Comments Off on 2017 An Dàmhair: Taigh-Tasgaidh Gheàrrloch / Oct. Gairloch Museum

2017 an t-Iuchair / July: Cullen Skink

Cullen Skink Tha mi uabhasach measail air adag smocte agus fortanach gu leòr gum bi Lachaidh, fear-èisg à Bucaidh, a’ tighinn gach seachdain thugainn agus adag aige am pailteas – fileadan ùra is smocte, Finnan haddies agus fiù ’s Arbroath smokies. Ged is toil leam gu mòr adag air a praidhigeadh air dòigh thraidiseanta, le […] Continue reading

Posted in Seaboard News Gaelic archive | Comments Off on 2017 an t-Iuchair / July: Cullen Skink

2017 an t-Ògmhios: Conasg / June: Whins

 Conasg As t-samhradh bidh mi ag obair mar neach-iùil luchd-turais, a‘ mhòr-chuid dhiubh às a’ Ghearmailt. Nuair a bhios sinn air a’ bhus aig an àm seo den bhliadhna, air an t-slighe bhon loidhnear ann an Inbhir Ghòrdain gu ceann-ùidhe turasachd air choreigin, leithid Loch Nis, bidh iad uile a’ cur an aon cheist – […] Continue reading

Posted in Seaboard News Gaelic archive | Comments Off on 2017 an t-Ògmhios: Conasg / June: Whins

2017 An Cèitean / May: South Georgia

South Georgia Bha mi riamh uabhasach measail air  ’S truagh nach do dh’fhuirich mi tioram air tìr,  òran a sgrìobh Gàidheal a bha air fhasgadh air bàta-muc, ag obair a-mach à South Georgia. Bha an t-airgead math, ach bha a’ bheatha cruaidh, fada air falbh bho chàirdean, bhon Ghàidhealtachd agus bho shìobhaltachd fad mòran mhìosan. […] Continue reading

Posted in Seaboard News Gaelic archive | Comments Off on 2017 An Cèitean / May: South Georgia

2017 An Giblean / April

An Giblean Cha b’ àbhaist dha na Gàidheil ainmean nam mìosan a chleachdadh dìreach mar a bhios sinne gan cleachdadh san latha an-diugh. Chunnaic iad na mìosan gu ìre mar ràithean, gun fhad suidhichte. Bruidhnidh sinn fhìn mu “a long winter” no “a short summer” – ‘s ann caran mar sin a bha e leis […] Continue reading

Posted in Seaboard News Gaelic archive | Comments Off on 2017 An Giblean / April

2017 Am Màrt: Tyneham, Baile Fàs / Mar. Tyneham, Deserted Village

Tyneham, Baile Fàs An seo air a‘ Ghàidhealtachd tha clachain agus bailtean-fearainn fàs gu leòr againn, a’ mhòrchuid ri linn nam Fuaidaichean, is iad gu tric nan tobhtaichean a-nis. O chionn ghoirid bha mi beagan làithean ann an Dorset air cèilidh air caraid dhomh, agus chaidh sinn do bhaile beag a tha fàs air adhbhar […] Continue reading

Posted in Seaboard News Gaelic archive | Comments Off on 2017 Am Màrt: Tyneham, Baile Fàs / Mar. Tyneham, Deserted Village

2017 an Gearran: Cille Mhìcheil an-diugh / Feb. Kirkmichael today

Eaglais Chille Mhìcheil fo Chruth-Atharrachadh Cha mhòr còig bliadhna air ais, sa Ghiblean 2012, sgrìobh mi pìos an seo mu Eaglais Chille Mhìcheil san Eilean Dubh, an seann eaglais ud le cladh ri taobh Bhàgh Uadal. Leis nach deach càil a dhèanamh rithe thar nam bliadhnaichean,  bha i ann am fìor dhroch stàit.  Ann an […] Continue reading

Posted in Seaboard News Gaelic archive | Comments Off on 2017 an Gearran: Cille Mhìcheil an-diugh / Feb. Kirkmichael today

2016 an t-Samhain: Gràdh Geal mo Chrìdh’, Eriskay Love Lilt + am Mòd / Nov. 2016

Gràdh geal mo Chrìdh‘, the Eriskay Love Lilt, agus am Mòd Tha mi a’ sgrìobhadh seo aig àm a’ Mhòid Nàiseanta, a tha ann an Steòrnabhagh an turas seo, tachartas mòr na bliadhna Gàidhlig. ‘S e gràinne-mullaich na bliadhna dha na ceudan a bhios a’ gabhail pàirt sna farpaisean aon-neach no còisire, agus dha na […] Continue reading

Posted in Seaboard News Gaelic archive | Comments Off on 2016 an t-Samhain: Gràdh Geal mo Chrìdh’, Eriskay Love Lilt + am Mòd / Nov. 2016

2016 An Dàmhair: Cèic Fhlùr Coirce Milis Siotrus / Oct: Citrus Cornmeal Cake

Cèic Fhlùr Coirce Milis Siotrais Mòran taing do mo charaidean Gàidhlig aig a’ Chomunn Ghàidhealach Ameireaganach, agus do Kerrie Cheanadach, airson an reasabaidh seo, a nochd ann an iris an t-Sultain 2016 na Naidheachd Againne, ràitheachan a’ Chomuinn. Tha a’ chèic ceart cho blasda ma bhios sibh nur luchd-vegan no nach bi. Mhol mo charaid […] Continue reading

Posted in Seaboard News Gaelic archive | Comments Off on 2016 An Dàmhair: Cèic Fhlùr Coirce Milis Siotrus / Oct: Citrus Cornmeal Cake