Category Archives: Seaboard News Gaelic archive

2017 An Cèitean / May: South Georgia

South Georgia Bha mi riamh uabhasach measail air  ’S truagh nach do dh’fhuirich mi tioram air tìr,  òran a sgrìobh Gàidheal a bha air fhasgadh air bàta-muc, ag obair a-mach à South Georgia. Bha an t-airgead math, ach bha a’ bheatha cruaidh, fada air falbh bho chàirdean, bhon Ghàidhealtachd agus bho shìobhaltachd fad mòran mhìosan. […] Continue reading

Posted in Seaboard News Gaelic archive | Comments Off on 2017 An Cèitean / May: South Georgia

2017 An Giblean / April

An Giblean Cha b’ àbhaist dha na Gàidheil ainmean nam mìosan a chleachdadh dìreach mar a bhios sinne gan cleachdadh san latha an-diugh. Chunnaic iad na mìosan gu ìre mar ràithean, gun fhad suidhichte. Bruidhnidh sinn fhìn mu “a long winter” no “a short summer” – ‘s ann caran mar sin a bha e leis […] Continue reading

Posted in Seaboard News Gaelic archive | Comments Off on 2017 An Giblean / April

2017 Am Màrt: Tyneham, Baile Fàs / Mar. Tyneham, Deserted Village

Tyneham, Baile Fàs An seo air a‘ Ghàidhealtachd tha clachain agus bailtean-fearainn fàs gu leòr againn, a’ mhòrchuid ri linn nam Fuaidaichean, is iad gu tric nan tobhtaichean a-nis. O chionn ghoirid bha mi beagan làithean ann an Dorset air cèilidh air caraid dhomh, agus chaidh sinn do bhaile beag a tha fàs air adhbhar […] Continue reading

Posted in Seaboard News Gaelic archive | Comments Off on 2017 Am Màrt: Tyneham, Baile Fàs / Mar. Tyneham, Deserted Village

2017 an Gearran: Cille Mhìcheil an-diugh / Feb. Kirkmichael today

Eaglais Chille Mhìcheil fo Chruth-Atharrachadh Cha mhòr còig bliadhna air ais, sa Ghiblean 2012, sgrìobh mi pìos an seo mu Eaglais Chille Mhìcheil san Eilean Dubh, an seann eaglais ud le cladh ri taobh Bhàgh Uadal. Leis nach deach càil a dhèanamh rithe thar nam bliadhnaichean,  bha i ann am fìor dhroch stàit.  Ann an […] Continue reading

Posted in Seaboard News Gaelic archive | Comments Off on 2017 an Gearran: Cille Mhìcheil an-diugh / Feb. Kirkmichael today

2016 an t-Samhain: Gràdh Geal mo Chrìdh’, Eriskay Love Lilt + am Mòd / Nov. 2016

Gràdh geal mo Chrìdh‘, the Eriskay Love Lilt, agus am Mòd Tha mi a’ sgrìobhadh seo aig àm a’ Mhòid Nàiseanta, a tha ann an Steòrnabhagh an turas seo, tachartas mòr na bliadhna Gàidhlig. ‘S e gràinne-mullaich na bliadhna dha na ceudan a bhios a’ gabhail pàirt sna farpaisean aon-neach no còisire, agus dha na […] Continue reading

Posted in Seaboard News Gaelic archive | Comments Off on 2016 an t-Samhain: Gràdh Geal mo Chrìdh’, Eriskay Love Lilt + am Mòd / Nov. 2016

2016 An Dàmhair: Cèic Fhlùr Coirce Milis Siotrus / Oct: Citrus Cornmeal Cake

Cèic Fhlùr Coirce Milis Siotrais Mòran taing do mo charaidean Gàidhlig aig a’ Chomunn Ghàidhealach Ameireaganach, agus do Kerrie Cheanadach, airson an reasabaidh seo, a nochd ann an iris an t-Sultain 2016 na Naidheachd Againne, ràitheachan a’ Chomuinn. Tha a’ chèic ceart cho blasda ma bhios sibh nur luchd-vegan no nach bi. Mhol mo charaid […] Continue reading

Posted in Seaboard News Gaelic archive | Comments Off on 2016 An Dàmhair: Cèic Fhlùr Coirce Milis Siotrus / Oct: Citrus Cornmeal Cake

2016 an t-Sultain / Sept: BLAS Festival

Blas Festival 2016, An t-Sultain 2 – 10 September Air feadh na Gàidhealtachd – Highland-wide Nuair a thig an t-Sultain dhan Gàidhealtachd, thig còmhla rithe aon de na fèisean Albannach as fheàrr– Blas.  Sgrìobh mi roimhe mu Fhèisean nan Gàidheal agus mun obair luachmhor a bhios iad a’ dèanamh airson ceòl agus cultar na Gàidhealtachd, gu […] Continue reading

Posted in Seaboard News Gaelic archive | Comments Off on 2016 an t-Sultain / Sept: BLAS Festival

3.07.16 Seirbheis sonraichte, Seann Eaglais Neig

Seirbheis san t-Seann Eaglais gus 25 bliadhna an Urrais a chomharrachadh. “Nigg Old Trust was formed on the 22nd February 1991 to preserve the church building and the Nigg Pictish Monument. On Sunday 3rd July at 6.30pm a special evening service conducted by parish minister Rev Robert Pickles will be held to celebrate the work […] Continue reading

Posted in Seaboard News Gaelic archive | Comments Off on 3.07.16 Seirbheis sonraichte, Seann Eaglais Neig

2016 an t-Ògmhios: Am Brusach 700 / June: The Bruce 700

Am Brusach 700 Anns an Ògmhios gach bliadhna thèid Blàr Allt a’ Bhonnaich a chomharrachadh, blàr le buil na bu bhuannachdaile do dh’Alba na Blàr Chùl Lodair a thachair 450 bliadhna as a dhèidh. Tha a‘ bhliadhna 1314 loisgte san DNA gach Albannaich, mar shamhla de shaorsa as dèidh nam bliadhnaichean fada de dh’ainneart fo […] Continue reading

Posted in Seaboard News Gaelic archive | Comments Off on 2016 an t-Ògmhios: Am Brusach 700 / June: The Bruce 700

2016 an Cèitean: Brot is Sailead / May: Soup ‘n Salad

Brot is Sailead an Earraich  / Spring Soup and Salad Tha am biadh seo gu sònraichte math mar lòn no suipear air aon de na làithean earraich ud a tha  grianach ach fionnar, leis a’ bhrot bhlàth bharragach, agus an sailead fuar cruasbach. Tha an dà chuid am brot agus an sailead furasda rin ullachadh, […] Continue reading

Posted in Seaboard News Gaelic archive | Comments Off on 2016 an Cèitean: Brot is Sailead / May: Soup ‘n Salad