Category Archives: smo

Tog do Ghuth ann am Pàrlamaid na h-Alba – tachartas aig Sabhal Mòr Ostaig #gaidhlig @SabhalMorOstaig

A bheil thu ag iarraidh do ghuth a thogail ann am Pàrlmaid na h-Alba – tro mheadhan na Gàidhlig? A bheil thu airson coinneachadh ri Oifigear Riaghlaidh na Pàrlamaid, Ken Mac an Tòisich BPA agus ceistean a chur air? Thig dhan choinneimh againn! Bidh sinn a’ cumail coinneamh ann an Sabhal Mòr Ostaig Diaoine 27/09/2019 … Leugh an corr de Tog do Ghuth ann am Pàrlamaid na h-Alba – tachartas aig Sabhal Mòr Ostaig #gaidhlig @SabhalMorOstaig Continue reading

Posted in An t-Eilean Sgitheanach, cànan, Gàidhlig, Sabhal Mòr Ostaig, Skye, smo, Tachartasan is taisbeanaidhean | Comments Off on Tog do Ghuth ann am Pàrlamaid na h-Alba – tachartas aig Sabhal Mòr Ostaig #gaidhlig @SabhalMorOstaig

Is fhada o nach fhaca mi sibh

Is fhada o nach fhaca mi sibh, nach e?Ach ged nach eil mi air a bhith a’ sgrìobhadh an seo tha mi air a bhith gu math trang ag obair air Naidheachdan Pinc, an làrach-lìn aig mi fhìn agus Eli Dhomhnallach far a bheil sinn a’ foillseachadh naidheachd… Continue reading

Posted in Alba Nuadh, Antigonish, Èirinn, Baile Ath Cliath, Canada, Ceum BA (le Urram), deuchainnean, Gàidhlig 's Leasachadh, IACS, Iomall a' Chuain Siar, Maynooth, measaidhean, oilthigh, Oilthigh Ceap Breatainn, Oilthigh Nàiseanta na h-Èireann, Oilthigh St Francis Xavier, Pearsnanta/Teaghlach, Sabhal Mòr Ostaig, smo, Sydney | Comments Off on Is fhada o nach fhaca mi sibh

Is fhada o nach fhaca mi sibh

Is fhada o nach fhaca mi sibh, nach e?
Ach ged nach eil mi air a bhith a’ sgrìobhadh an seo tha mi air a bhith gu math trang ag obair air Naidheachdan Pinc, an làrach-lìn aig mi fhìn agus Eli Dhomhnallach far a bheil sinn a’ foillseachadh naidheachdan LGBT anns a’ Ghàidhlig.
‘S e àm nam […] Continue reading

Posted in Alba Nuadh, Antigonish, Èirinn, Baile Ath Cliath, Canada, Ceum BA (le Urram), deuchainnean, Gàidhlig 's Leasachadh, IACS, Iomall a' Chuain Siar, Maynooth, measaidhean, oilthigh, Oilthigh Ceap Breatainn, Oilthigh Nàiseanta na h-Èireann, Oilthigh St Francis Xavier, Pearsnanta/Teaghlach, Sabhal Mòr Ostaig, smo, Sydney | Comments Off on Is fhada o nach fhaca mi sibh

Air ais dhan t-sabhal…

Bidh mi a’ gluasad air ais dhan t-Sabhal a-maireach airson an dàrna teirm. Rinn mi dà dheuchainn Eaconomachd Phoileataigeach agus Leasachadh air a’ Ghàidhealtachd)  agus rinn mi tagradh airson Sgilean Rannsachaidh ro Nollaig agus tha mi gu math toilichte ri chluinntinn gun d’fhuair mi ‘B’ ann an Sgileann Rannsachaidh ach cha chuala mi dad mu […] Continue reading

Posted in abair thusa, àrd-sgoil, deuchainn, Eaconomachd Phoileataigeach, feallsanachd eòrpach, foghlam na gàidhlig, leasachadh air a' Ghàidhealtachd, leasachaidhean ùra, Mi fhìn/Teaghlach, nàiseantachd & fèin aithne, Sabhal Mòr Ostaig, sgilean rannsachaidh, Sgudal, smo, tionnsgnadh rannsachaidh | Comments Off on Air ais dhan t-sabhal…