Category Archives: Skype

Suas le gnìomhachas prìobhaideach na Gàidhlig!

Gniomhachas na Gaidhlig – Gus èisteachd ri seo, brùth air a’ cheangal. / To listen click the link.Bho 2009, tha mi a’ toirt leasanan Gàidhlig gu prìobhaideach air-loidhne agus bho thoiseach 2012 tha mi nam oide neo-eisimeileach na Gàidhlig ‘s… Continue reading

Posted in email, Gaelic lessons, Gàidhlig, leasan, leasanan, Online, Scottish Gaelic lessons, Skype | Comments Off on Suas le gnìomhachas prìobhaideach na Gàidhlig!

Coinneamh bhliadhnail is clas air Skype

Bha mi ag obair air taisbeanadh a-nochd airson a’ choinneamh bhliadhnail aig Meetup Gaidhlig Ghlaschu. Tha ar Coinneamh Bhliadhnail air Diluain 8mh den Lunastal aig 2f san Leanag ann am Partaig. Larach-lin: leadership.gaelicglasgow.org.ukAm feasgar bha… Continue reading

Posted in agm, coinneamh bhliadhnail, glasgow's gaelic meetup, Meetup Gaidhlig Ghlaschu, Skype | Comments Off on Coinneamh bhliadhnail is clas air Skype

Gaelcast Air Skype: Wikileaks

Tha sinn a’ craoladh programman beaga tron Skype a-nise! Sin a’ cheud còmhraidh eadar Liam agus Micheal air Skype, air a chlàradh le Call Recorder. Tha Micheal ag innse dhuinn beagan mu dheidhinn aithris a thug e dhan BhBC mu Wikileaks a… Continue reading

Posted in Gaelcast, Liam Ó Caiside, Micheal Mac Aoidh, podcasts, Skype, Wikileaks | Comments Off on Gaelcast Air Skype: Wikileaks