Category Archives: Sabhal Mòr Ostaig

Tog do Ghuth ann am Pàrlamaid na h-Alba – tachartas aig Sabhal Mòr Ostaig #gaidhlig @SabhalMorOstaig

A bheil thu ag iarraidh do ghuth a thogail ann am Pàrlmaid na h-Alba – tro mheadhan na Gàidhlig? A bheil thu airson coinneachadh ri Oifigear Riaghlaidh na Pàrlamaid, Ken Mac an Tòisich BPA agus ceistean a chur air? Thig dhan choinneimh againn! Bidh sinn a’ cumail coinneamh ann an Sabhal Mòr Ostaig Diaoine 27/09/2019 … Leugh an corr de Tog do Ghuth ann am Pàrlamaid na h-Alba – tachartas aig Sabhal Mòr Ostaig #gaidhlig @SabhalMorOstaig Continue reading

Posted in An t-Eilean Sgitheanach, cànan, Gàidhlig, Sabhal Mòr Ostaig, Skye, smo, Tachartasan is taisbeanaidhean | Comments Off on Tog do Ghuth ann am Pàrlamaid na h-Alba – tachartas aig Sabhal Mòr Ostaig #gaidhlig @SabhalMorOstaig

Air Cuan Dubh Drilseach (2013) le Tim Armstrong

Air Cuan Dubh Drisleach (2013) le Tim Armstrong Tha an leabhar seo air geàrr-liosta Duais Ciad-Leabhair na Bliadhna aig Comann Crann na h-Alba. Thèid a bhreithneachadh an ceann ghoirid. Mar phàirt den bhreithneachadh seo, tha mi a’ cuideachadh bana-oileanach eile, … Continue reading Continue reading

Posted in Gaelic, Gaelic literature, Lèirmheasan, Publishing, Sabhal Mòr Ostaig, Scottish Gaelic | Comments Off on Air Cuan Dubh Drilseach (2013) le Tim Armstrong

Sàr Sgilean Rèidio – Latha a h-aon

Tha mi a’ gabhail pàirt ann an cùrsa goirid aig Fàs, Sabhal Mòr Ostaig an deireadh sheachdain seo a dh’ ionnsachadh sgìlean rèidio. Bha an-diugh a’ chiad latha, agus chòrd e rium gu leòr.Bha dusanar eile an seo còmhla rium. Thoisich an latha l… Continue reading

Posted in cleasachd, Meadhanan na Gàidhlig, rèidio, Sabhal Mòr Ostaig | Comments Off on Sàr Sgilean Rèidio – Latha a h-aon

Co-labhairt: "Ath bheothachadh Choimhearsnachd tro Chultair"

Talla Stafainn – Diardaoin, 15mh an t-Samhain 2012 – 9.30m to 4.00fBha mi ann an Stafainn airson co-labhairt air cultar mar so-mhaoin na Coimhearsnachd (ath-bheòthachadh Coimhearsnachd tro Chultar) far an robh mòran dhaoine a’ brui… Continue reading

Posted in Co-labhairt, coimhearsnachdan, Facebook, Sabhal Mòr Ostaig, Stafainn, Urras an Taobh Sear | Comments Off on Co-labhairt: "Ath bheothachadh Choimhearsnachd tro Chultair"

Caraidean à Sabhal Mòr Ostaig a’ cèilidh oirnn! #gaidhlig #gaelic

Thàinig Gillian Rothach, Eilidh NicGumaraid agus Gabhan Mac a’ Ghobhainn à Sabhal Mòr Ostaig air chèilidh air a’ Phàrlamaid gus Ceistean don Phrìomh Mhinistear fhaicinn an-diugh. Tha iad air aontachadh beagan a sgrìobhadh don bhlog seo mun t… Continue reading

Posted in Gabhail pàirt, Gàidhlig, Sabhal Mòr Ostaig | Comments Off on Caraidean à Sabhal Mòr Ostaig a’ cèilidh oirnn! #gaidhlig #gaelic

Còmhdhail-cheangailte san Eilean?

Tha mi gu bhith a’ dol don t-Sabhal Mhòr airson coinneimh anns an t-Samhain. Tha mi ag iarraidh a dhol ann air an trèana ach a rèir coltais, chan eil fhios aig CalMac dè th’ ann an còmhdhail-cheangailte. Tha e … Breis Continue reading

Posted in a' Ghàidhealtachd, An Caol, an t-Eilean, An t-Eilean Sgitheanach, Caol Loch Aillse, Malaig, rathaidean-iarainn, Sabhal Mòr Ostaig | Comments Off on Còmhdhail-cheangailte san Eilean?

Is fhada o nach fhaca mi sibh

Is fhada o nach fhaca mi sibh, nach e?Ach ged nach eil mi air a bhith a’ sgrìobhadh an seo tha mi air a bhith gu math trang ag obair air Naidheachdan Pinc, an làrach-lìn aig mi fhìn agus Eli Dhomhnallach far a bheil sinn a’ foillseachadh naidheachd… Continue reading

Posted in Alba Nuadh, Antigonish, Èirinn, Baile Ath Cliath, Canada, Ceum BA (le Urram), deuchainnean, Gàidhlig 's Leasachadh, IACS, Iomall a' Chuain Siar, Maynooth, measaidhean, oilthigh, Oilthigh Ceap Breatainn, Oilthigh Nàiseanta na h-Èireann, Oilthigh St Francis Xavier, Pearsnanta/Teaghlach, Sabhal Mòr Ostaig, smo, Sydney | Comments Off on Is fhada o nach fhaca mi sibh

Is fhada o nach fhaca mi sibh

Is fhada o nach fhaca mi sibh, nach e?
Ach ged nach eil mi air a bhith a’ sgrìobhadh an seo tha mi air a bhith gu math trang ag obair air Naidheachdan Pinc, an làrach-lìn aig mi fhìn agus Eli Dhomhnallach far a bheil sinn a’ foillseachadh naidheachdan LGBT anns a’ Ghàidhlig.
‘S e àm nam […] Continue reading

Posted in Alba Nuadh, Antigonish, Èirinn, Baile Ath Cliath, Canada, Ceum BA (le Urram), deuchainnean, Gàidhlig 's Leasachadh, IACS, Iomall a' Chuain Siar, Maynooth, measaidhean, oilthigh, Oilthigh Ceap Breatainn, Oilthigh Nàiseanta na h-Èireann, Oilthigh St Francis Xavier, Pearsnanta/Teaghlach, Sabhal Mòr Ostaig, smo, Sydney | Comments Off on Is fhada o nach fhaca mi sibh

Air ais dhan t-sabhal… (cont’d)

Tha fios agam a-nis gun d’fhuair mi ‘B’ ann an Eaconomachd Phoileataigeach agus ‘B’ ann an Leasachadh air a’ Ghàidhealtachd cuideachd.
Continue reading

Posted in deuchainn, Eaconomachd Phoileataigeach, leasachadh air a' Ghàidhealtachd, Mi fhìn/Teaghlach, Sabhal Mòr Ostaig, Sgudal | Comments Off on Air ais dhan t-sabhal… (cont’d)

Air ais dhan t-sabhal…

Bidh mi a’ gluasad air ais dhan t-Sabhal a-maireach airson an dàrna teirm. Rinn mi dà dheuchainn Eaconomachd Phoileataigeach agus Leasachadh air a’ Ghàidhealtachd)  agus rinn mi tagradh airson Sgilean Rannsachaidh ro Nollaig agus tha mi gu math toilichte ri chluinntinn gun d’fhuair mi ‘B’ ann an Sgileann Rannsachaidh ach cha chuala mi dad mu […] Continue reading

Posted in abair thusa, àrd-sgoil, deuchainn, Eaconomachd Phoileataigeach, feallsanachd eòrpach, foghlam na gàidhlig, leasachadh air a' Ghàidhealtachd, leasachaidhean ùra, Mi fhìn/Teaghlach, nàiseantachd & fèin aithne, Sabhal Mòr Ostaig, sgilean rannsachaidh, Sgudal, smo, tionnsgnadh rannsachaidh | Comments Off on Air ais dhan t-sabhal…