Category Archives: Ùr-sgeul

Naidheachdan mun Leabhraichean-d Ghàidhlig

Fhuair mi teachdaireachd bho Clàr a-raoir a thaobh leabhraichean-d Ghàidhlig! ‘S e deagh naidheachd a th’ann – nam bheachdsa. Thuirt Clàr mar freagairt air mo bhlog gum bi iad a’ sgrìobhadh do ùghdarran a bha an sàs san sgèama Ùr-Sgeul airson cead nan leabraichean a reic air loidhne mar leabhraichean-d. ‘S e foillsichear Gàidhlig a […] Continue reading

Posted in Ùr-sgeul, Clàr, Gaelic, Gàidhlig, iGaidhlig, leabhraichean-d, Meadhanan na Gàidhlig, Meadhanan Sòisealta | Comments Off on Naidheachdan mun Leabhraichean-d Ghàidhlig

Brookmyre sa Chas Chaolas agus Saidh-faidh na Gàidhlig

Thòisich an t-seachdainn le Christopher Brookmyre – sgrìobhadair de nobhailean ‘eucoir’ – a’ tighinn gu Leabharlann a’ Chas Chaolais. S gann gum b’urrainn dhomh a chreidsinn nuair a chaidh innse dhomh le caraid gun nochdadh Brookmyre sa sgire. Nach e… Continue reading

Posted in Ùr-sgeul, Cas Chaolas, dùn èideann, leabhraichean, Oi Polloi, Punk | Comments Off on Brookmyre sa Chas Chaolas agus Saidh-faidh na Gàidhlig

Gàidhlig aig na Fèisean is aig amadain Think Scotland

Tha Dùn Eideann na bhoil an-dràsta is iomadh fèis air dòigh. Ged a tha e coltach gu bheil blasan Sasannach nan mòr-chuid am measg beòil na sràide, tha am brochan de chànanan a tha rin cluinntinn na thoileachas dhan chluas.Air Disathairne 10mh L… Continue reading

Posted in Ùr-sgeul, dùn èideann, fèis, leabhraichean, neo-eisimeileachd, smuain na maidne, uisge-beatha | Comments Off on Gàidhlig aig na Fèisean is aig amadain Think Scotland

Soitheach fànais

Nach e tha math nuair a tha tachartas inntinneach san amharc san sgìre agad. Agus leis an-sin, chan eil mi a’ ciallachadh àite air beulaibh bogs’ an amadain a’ coimhead air tuilleadh ceòl dùthchail air a chluich air beulaibh bodaich is cailleachan … Continue reading

Posted in Ùr-sgeul, ceol ur, dùn èideann, leabhraichean, Lìte, na gathan, Oi Polloi | Comments Off on Soitheach fànais

Stad an Saoghal! Tha cuideigin gun Ghàidhlig ann.

Chaidh mi gu tachartas a-nochd, tachartas ‘cuir-air-bhog’ leabhraichean. Agus nach ann a bha fèill air an tachartas seo aig an fheadhainn a tha ag obair ann an dreuchdan a tha a’ cur feum air a’ Ghàidhlig . Cuir air bhog nan leabhraichean aig Maoilio… Continue reading

Posted in Ùr-sgeul, Beurla, fear-an-taighe, Gàidhlig, Maoilios Caimbeul, Màiri E NicLeòid, tachartas | Comments Off on Stad an Saoghal! Tha cuideigin gun Ghàidhlig ann.

Leabhar ur is ceol roc na Gàidhlig

Nach math gu bheil UrSgeul a’ dol bho neart gu neart? Nach math cuideachd gu bheil cuid a Ghaidheil dana gu leor rudeigin ùr fheuchainn?Mar sin dheth, ma bhios tu faisg air Obar Dheathainn air 15mh Ceitein, gabh a-steach dhan tachartas seo aig an fhè… Continue reading

Posted in Ùr-sgeul, ceol ur, leabhraichean, na gathan | Comments Off on Leabhar ur is ceol roc na Gàidhlig