Category Archives: teagasg

Obair le Duais | Teagasg Àrd-sgoile

A bheil sinn a’ dèanamh gu leòr airson na Gàidhlig? Tha Eòghan Stiùbhart air a bhith a’ beachdachadh air sin, agus esan den bheachd nach fhaighear dreuchd nas fheàrr na teagasg san àrd-sgoil. Is urrainn do dhaoine tighinn gu foghlam aig aois sam bith. Tha sin cinnteach. Bidh mi a’ smaoineachadh air caraid m’ athar, Jock,… Continue reading

Posted in Cànain, Cànan & Cultar, eòghan stiùbhart, FTMG, GME, teagasg, tidsearan | Comments Off on Obair le Duais | Teagasg Àrd-sgoile

Cunntas air Blàr a’ Chumhaing (Pàirt 2)

Iain A. MacDhòmhnaill Cuir Gàidhlig eile air na leanas:   Cha mhòr èisteachd a fhuair iad – A’ toirt foghar às An cuid sprèidhe – A’ maoidheadh bàirligeadh air – 9 Air an t-seachdamh latha den Ghiblean chunnacas an triùir fhear a’ nochdadh aig Bealach Achadh na h-Anaid agus cha luaithe sin na thog an […] Continue reading

Posted in An t-Eilean Sgitheanach, Beinn Lì, blàr a' chumhaing, còraichean fearainn, croitearachd, croitearan, Eachdraidh, gabhaltas tèarainte, ionnsachadh, Leughadh Fiosrachaidh, luchd-ionnsachaidh, luchd-teagaisg, oileanaich, sgoilearan, Sloc nan Leatman, teagasg | Comments Off on Cunntas air Blàr a’ Chumhaing (Pàirt 2)

OBAIR GHNÀTHSAN-CAINNTE

GNÀTHSAN-CAINNTE LEIS A’ GHNÌOMHAIR – CUIR   Beurla (Gnìomhairean) Extinguish (fire) Sea-sickness (ainmear) Kindle, light (a fire) Alarm, frighten Snow(ing) Do away with, kill Disturb Pass time Perseverance (ainmear) Accuse abandon Oppose Shorten Exasperate   An aithne dhut a’ Ghàidhlig air na h-abairtean seo gu h-àrd? Tha an gnìomhair CUIR a dhìth anns gach tè […] Continue reading

Posted in cuir, cur, Faclaireachd is gràmar, gnàth-fhaclan, gnàthsan-cainnte, ionnsachadh, luchd-ionnsachaidh, luchd-teagaisg, oileanaich, sgoilearan, teagasg | Comments Off on OBAIR GHNÀTHSAN-CAINNTE

Teagasg Ladainn

Tha mi rud beag brònach an-dràsda, oir ‘s e seo a’ chiad turas as-dèidh gu bhith trì bliadhnaichean nach eil na clasaichean Ladainn agam a’ cumal a dhol, a bha mi a’ teagasg oidhche gach seachdain aig àite ris an … Continue reading Continue reading

Posted in cànan, ladainn, teagasg | Comments Off on Teagasg Ladainn

Aonadh Èireannach air ràdh gu bheil leth-bhreith ceadaichte ann an sgoiltean

Tha aonadh-teagaisg Èireannach air ràdh gu bheil laghanan co-ionannachd a’ toirt cead do sgoiltean cràbhach a bhith a’ dèanamh leth-bhreith air tidsearan gèidh. Continue reading

Posted in An t-Saoghal, aonadh, èireannach, Èire, Èirinn, Creideamh, Employment Equality Act, Foghlam, gay, geidh, INTO, Ireland, irish, Irish National Teacher's Organisation, Lagh/Poilitigs, religious, school, Section 37, teacher, teagasg, tidsear, union | Comments Off on Aonadh Èireannach air ràdh gu bheil leth-bhreith ceadaichte ann an sgoiltean

Aonadh Èireannach air ràdh gu bheil leth-bhreith ceadaichte ann an sgoiltean

Tha aonadh-teagaisg Èireannach air ràdh gu bheil laghanan co-ionannachd a’ toirt cead do sgoiltean cràbhach a bhith a’ dèanamh leth-bhreith air tidsearan gèidh. Continue reading

Posted in An t-Saoghal, aonadh, èireannach, Èire, Èirinn, Creideamh, Employment Equality Act, Foghlam, gay, geidh, INTO, Ireland, irish, Irish National Teacher's Organisation, Lagh/Poilitigs, religious, school, Section 37, teacher, teagasg, tidsear, union | Comments Off on Aonadh Èireannach air ràdh gu bheil leth-bhreith ceadaichte ann an sgoiltean

Aonadh Èireannach air ràdh gu bheil leth-bhreith ceadaichte ann an sgoiltean

Tha aonadh-teagaisg Èireannach air ràdh gu bheil laghanan co-ionannachd a’ toirt cead do sgoiltean cràbhach a bhith a’ dèanamh leth-bhreith air tidsearan gèidh.Tha INTO (Irish National Teacher’s Organisation) ag ràdh gu bheil an Employment Equa… Continue reading

Posted in An t-Saoghal, aonadh, èireannach, Èire, Èirinn, Creideamh, Employment Equality Act, Foghlam, gay, geidh, INTO, Ireland, irish, Irish National Teacher's Organisation, Lagh/Poilitigs, religious, school, Section 37, teacher, teagasg, tidsear, union | Comments Off on Aonadh Èireannach air ràdh gu bheil leth-bhreith ceadaichte ann an sgoiltean