Category Archives: An Rìoghachd Aonaichte

Ceannard Caitligeach airson bhòtadh air pòsaidhean gèidh

Tha ceannard Eaglais Chaitligeach na h-Alba air iarraidh gun tèid bhòt a chumail ann an Alba a-thaobh pòsadh càraidean gèidh. Continue reading

Posted in Alba, An Rìoghachd Aonaichte, Breatainn, Caitligeach, càirdeis, còireachan, còirichean, còraichean, church, civil partnership, civil union, co-ionannachd, companas-catharra, companasan-catharra, Crìosdachd, Creideamh, cunntas-beachd, eaglais, Eaglais Chaitligeach, equality, gay, gay marriage, geidh, GLBT, Holyrood, Lagh, Lagh/Poilitigs, LGBT, marriage, Naidheachdan, naidheachdan pinc, pàrlamaid, pàrlamaid na h-alba, pòsadh, pòsadh-gèidh, pòsadh-lgbt, religious, riaghaltas, riaghaltas na h-alba | Comments Off on Ceannard Caitligeach airson bhòtadh air pòsaidhean gèidh

Ceannard Caitligeach airson bhòtadh air pòsaidhean gèidh

Tha ceannard Eaglais Chaitligeach na h-Alba air iarraidh gun tèid bhòt a chumail ann an Alba a-thaobh pòsadh càraidean gèidh.Thuirt Càirdineal Keith O’Brien: ” Tha e soiller ma bhios e ciallach gus bhòt a chumail a-thaobh neo-eisimeileachd, bidh… Continue reading

Posted in Alba, An Rìoghachd Aonaichte, Breatainn, Caitligeach, càirdeis, còireachan, còirichean, còraichean, church, civil partnership, civil union, co-ionannachd, companas-catharra, companasan-catharra, Crìosdachd, Creideamh, cunntas-beachd, eaglais, Eaglais Chaitligeach, equality, gay, gay marriage, geidh, GLBT, Holyrood, Lagh, Lagh/Poilitigs, LGBT, marriage, Naidheachdan, naidheachdan pinc, pàrlamaid, pàrlamaid na h-alba, pòsadh, pòsadh-gèidh, pòsadh-lgbt, religious, riaghaltas, riaghaltas na h-alba | Comments Off on Ceannard Caitligeach airson bhòtadh air pòsaidhean gèidh

Criomag às an trèan bho Mhalaig chun a’ Ghearastain

Cofaidh-eòlas
Grad-chofaidh,
droch chofaidh –
cofaidh daor.
Shrad mi an cofaidh
air an làr
anns an trèana shalach robach,
agus chuir mi mo mheur
ri uinneig
a bh’ air a smeuradh
le crèis. Continue reading

Posted in a' Ghàidhealtachd, An Rìoghachd Aonaichte | Comments Off on Criomag às an trèan bho Mhalaig chun a’ Ghearastain

Miotasan-cànain na h-Alba

Seo agaibh trì artaigeilean inntinneach a sgrìobh Paul Kavanagh mu dheidhinn miotasan-cànain na h-Alba

 

Scotland’s language myths: 1. Scots is a dialect of English

 

Scots is not a single dialect.  The Doric of the North East and the traditional speech of the Glaswegian working classes are rather…

Continue reading

Posted in a' Ghàidhealtachd, An Rìoghachd Aonaichte | Comments Off on Miotasan-cànain na h-Alba

Moireach Rangers a’ cur a thaic ri Ailig Salmond

Nuair a choimhead mi air ceann-naidheachd gun robh Dàibhidh Moireach, roimhe na
Chathraiche agus sealbhaiche air Glasgow Rangers, a’ cur a chuid taic ri
Ailig Salmond san taghadh ri tighinn – ‘s e a’ chiad smuain a thàinig
a-steach orm, gur e rud iongantach a bh’ ann, oir tha Moireach air innse
do na meadhanan, turas is turas, gu bheil e airson an aonaidh, airson
Breatann a bhith mar aon stàit, mar a tha e an-dràsta. Agus, tha
fhathast.

An dàrna smuain a… Continue reading

Posted in a' Ghàidhealtachd, An Rìoghachd Aonaichte | Comments Off on Moireach Rangers a’ cur a thaic ri Ailig Salmond

Mo chreach – uair air adhart sa mhadainn, ciamar a dh’èireas mi.

Leis gu bheil Riaghaltas Shasainn a’ beachdachadh air Uaireadair na Rìoghachd Aonaichte air fad a ghluasad uair air adhart sa gheamhradh, tha mi a’ toirt sùil air ais agus a’ smaoineachadh ciamar fo ghrian a dh’èireas mi an uair sin ro 8 sa mhadainn, nuair a tha e doirbh gu leòr dhomh sin a dhèanamh an-dràsta!

 

Tha iad ag iarraidh uaireadair na Rìoghachd Aonaichte a bhith den aon uair ri dùthchannan na Roinn-Eòrpa, an leithid an Fhraing, an Eadailt, an Spàinn agus an…

Continue reading

Posted in a' Ghàidhealtachd, An Rìoghachd Aonaichte | Comments Off on Mo chreach – uair air adhart sa mhadainn, ciamar a dh’èireas mi.

Bùth Leabhar is Srùbag / Gaelic Book & Bite

Tachartas: Bùth Leabhar is Srùbag / Gaelic Book & Bite [Gaelic books for sale and refreshments available]

Àite:  Talla coimhearsnachd…

Continue reading

Posted in a' Ghàidhealtachd, An Rìoghachd Aonaichte | Comments Off on Bùth Leabhar is Srùbag / Gaelic Book & Bite

Sàbhail am Ploc! / Save Plocton Music School

Brath is iarrtas dian bho Iain is Heather

Bu toigh leam iarraidh air mo chàirdean is mo luchd-eòlais an ainm a chur ris an ath-chuinge seo. Tha Comhairle na Gàidhealtachd a’ maoidheadh Sgoil-chiùil na Gàidhealtachd sa Phloc, a tha air uimhir a dhèanamh airson piseach a thoirt air ceòl Albannach sna deich bliadhna mu dheireadh, a dhùnadh. Gu dearbh fhèin, tha na cinnich aig na geataichean!
Seach gu bheil ar mac fhèin anns an sgoil, tuigidh sibh gu bheil sinn iomagaineach is…

Continue reading

Posted in a' Ghàidhealtachd, An Rìoghachd Aonaichte | Comments Off on Sàbhail am Ploc! / Save Plocton Music School

Cor nan rathaidhean

Feumaidh tu a bhith faiceallach na dhraibhear ann an Inbhir Nàrann. Chan ann a-mhàin a tha na cunnartan àbhaisteach air do bheulaibh ach tha agad seòrsa de slalom a dhèanamh gus na tuill as miosa a sheachnadh. Chan e rud math a tha sin idir, idir gu h-àraidh nuair a tha coisichean… Continue reading

Posted in a' Ghàidhealtachd, An Rìoghachd Aonaichte | Comments Off on Cor nan rathaidhean

Grad-iongnadh agus Goodwillie fo chasaid èigneachaidh

Feumaidh mi ràdh gun do bhuail grad-iongnadh orm nuair a chuala mi gun robh Dàibhidh Goodwillie, ball-coisiche òg aig Dùn Dèagh Aonaichte, fo chasaid gun do dh’èignich e boireannach latha an dèidh na bliadhn’ ùire.

 

Bhon a chunnaic mi dheth ann an agallamhan tbh agus air a’ phàirc fhèin aig Tanachais, cha shaoilinn gum biodh e den leithid a dh’fhòirneadh feise air tè an aghaidh a toil.  Chan eil ann ach casaid an-dràsta ge-tà, agus gheibhear a-mach ri tìde cò dhiubh a rinn e…

Continue reading

Posted in a' Ghàidhealtachd, An Rìoghachd Aonaichte | Comments Off on Grad-iongnadh agus Goodwillie fo chasaid èigneachaidh