Category Archives: murt

Sgeulachd ghoirid | ‘Mallachd a’ Mhaighstir-Chiùil’ (1/3)

Sgeulachd le Axel Koehler, air a roinn ’na trì pàirtean. Tha Ùisdean MacLeòid air droch-naidheachd fhaotainn a tha ga thoirt air ais a Dhùn Èideann air tòir nan daoine a mhurt ’athair ’s a chur a bhràthair san taigh-chuthaich. Ach, air dha tilleadh, tha naidheachd eile a’ cur a’ chùis-rannsachaidh bun os cionn. I. Bha e mu… Continue reading

Posted in axel koehler, cò rinn e, dana, dànamag, lovecraft, murt, Rosg, Sgrìobhadh Cruthachail | Comments Off on Sgeulachd ghoirid | ‘Mallachd a’ Mhaighstir-Chiùil’ (1/3)

Sianar gèidh air am murt ann an Irac

Tha dithis marbh ann an Sadr City, roinn Shiite dhe Bhaghdad, air sgàth ‘s clèir ionadail a dhìt co-sheòrsachd agus tha e air nochdadh gun deach ceithrar a bharrachd a mhurt sa Mhàrt. Continue reading

Posted in An t-Saoghal, ùrnaigh, baghdad, clèir, cleric, Creideamh, geidh, irac, iraq, Lagh/Poilitigs, Mahdi Army, marbh, murt, poileas, Sadr CIty, Sattar al-Battat, Shiite | Comments Off on Sianar gèidh air am murt ann an Irac

Sianar gèidh air am murt ann an Irac

Tha dithis marbh ann an Sadr City, roinn Shiite dhe Bhaghdad, air sgàth ‘s clèir ionadail a dhìt co-sheòrsachd agus tha e air nochdadh gun deach ceithrar a bharrachd a mhurt sa Mhàrt.Tha Clèir Shiite Sattar al-Battat air a bhith a’ dìteadh co-sh… Continue reading

Posted in An t-Saoghal, ùrnaigh, baghdad, clèir, cleric, Creideamh, geidh, irac, iraq, Lagh/Poilitigs, Mahdi Army, marbh, murt, poileas, Sadr CIty, Sattar al-Battat, Shiite | Comments Off on Sianar gèidh air am murt ann an Irac