Category Archives: ràdh Gàidhlig

Ràdh na Seachdaine 3 – A’ dol ann am muinchill neach

John Fleck – Tha e an-dràsta a’ dol ann am muinchill athair, Robert Fleck, is e na chluicheadair ball-coise mar a bha Robert Fleck roimhe.Tha mi a’ smaointinn nach eil an ràdh seo doirbh a thuigsinn mas e is gu bheil sibh eòlach air an fhacal “muinc… Continue reading

Posted in Gaelic idiom, gnàthsan-cainnte, ràdh, ràdh Gàidhlig | Comments Off on Ràdh na Seachdaine 3 – A’ dol ann am muinchill neach

Ràdh na Seachdaine 2

“Tha mi air m’ fhàgail air fraighean fàsa a-rithist”MÌNEACHADH -Dè th’ ann am “fraighean” ma-tà?’S e seòmar-cùil a th’ ann am fraigh , mar as trice ri taobh a’chidsin, far a bheil stòras bìdhe air a chumail.’S e buadhair a th’ ann am “fàs” sa… Continue reading

Posted in gnàthsan-cainnte, ràdh Gàidhlig | Comments Off on Ràdh na Seachdaine 2