Category Archives: gnàthsan-cainnte

Na biodh ann an càs ’s nach cuimhnich thu ormsa

Nan rachadh film euchd no gaisge, uabhais, àbhachdais, gaoir, msaa. a chur ann an riochd gàidhealach, dh’fhaodamaid tarraing à pailteas sgeulachdan, ach cuideachd à òrain, bàrdachd agus dàin de dh’iomadach seòrsa. Tha na filmichean Hollywood as soirbheachaile a’ gabhail brath air na rudan as aithnichte ann an cultar na Beurla, agus a’ toirt caochladh orra… Continue reading

Posted in abairtean, àbhachdas, blockbusters, Cànain, Cànan & Cultar, cultar, drama, faclan, Faclan Feumail, Film, Fiolm, gnàthsan-cainnte, litreachas, ràdhan, riochd gàidhealach, TBh, tobar gnàth-fhaclan | Comments Off on Na biodh ann an càs ’s nach cuimhnich thu ormsa

OBAIR GHNÀTHSAN-CAINNTE

GNÀTHSAN-CAINNTE LEIS A’ GHNÌOMHAIR – CUIR   Beurla (Gnìomhairean) Extinguish (fire) Sea-sickness (ainmear) Kindle, light (a fire) Alarm, frighten Snow(ing) Do away with, kill Disturb Pass time Perseverance (ainmear) Accuse abandon Oppose Shorten Exasperate   An aithne dhut a’ Ghàidhlig air na h-abairtean seo gu h-àrd? Tha an gnìomhair CUIR a dhìth anns gach tè […] Continue reading

Posted in cuir, cur, Faclaireachd is gràmar, gnàth-fhaclan, gnàthsan-cainnte, ionnsachadh, luchd-ionnsachaidh, luchd-teagaisg, oileanaich, sgoilearan, teagasg | Comments Off on OBAIR GHNÀTHSAN-CAINNTE

Dad a thuirt thu?

Faclan Feumail A leughadair chòir! Seo agad taghadh de na gnàthsan-cainnte a tha a’ nochdadh ann an trì de na sgeulachdan goirid aig Dàna. Bidh tuilleadh fhaclan a’ tighinn ann an ùine gun a bhith fada. Ma tha thu airson mìneachadh fhaighinn air facal no abairt nach eil san liosta, leig fios dhuinn. Cuideachd, ma… Continue reading

Posted in abairtean, beag-fhaclair, briathrachas, Faclan Feumail, gnàth-fhaclan, gnàthsan-cainnte | Comments Off on Dad a thuirt thu?

Ràdh na Seachdaine 3 – A’ dol ann am muinchill neach

John Fleck – Tha e an-dràsta a’ dol ann am muinchill athair, Robert Fleck, is e na chluicheadair ball-coise mar a bha Robert Fleck roimhe.Tha mi a’ smaointinn nach eil an ràdh seo doirbh a thuigsinn mas e is gu bheil sibh eòlach air an fhacal “muinc… Continue reading

Posted in Gaelic idiom, gnàthsan-cainnte, ràdh, ràdh Gàidhlig | Comments Off on Ràdh na Seachdaine 3 – A’ dol ann am muinchill neach

Ràdh na Seachdaine 2

“Tha mi air m’ fhàgail air fraighean fàsa a-rithist”MÌNEACHADH -Dè th’ ann am “fraighean” ma-tà?’S e seòmar-cùil a th’ ann am fraigh , mar as trice ri taobh a’chidsin, far a bheil stòras bìdhe air a chumail.’S e buadhair a th’ ann am “fàs” sa… Continue reading

Posted in gnàthsan-cainnte, ràdh Gàidhlig | Comments Off on Ràdh na Seachdaine 2