Category Archives: Gàidheil

Gàidheil Albannach aig Féile na Gealaí | Màrtainn Mac a’ Bhàillidh

Bha tiocaidean an-asgaidh a’ dol aig Féile na Gealaí – fèis-chiùil Ghaeilge – do Ghàidheil na h-Alba gus na bannan a neartachadh eadar Gàidheil òga dà thaobh Sruth na Maoile. Seo Màrtainn Mac a’ Bhàillidh, a fhrithealaich an fhèis, ag aithris. Fèis iongantach aca an Èirinn a-rithist is Féile na Gealaí seachad airson bliadhna eile. Gach… Continue reading

Posted in Cànain, Ceòl, féile na gealaí, gaeilge, Gaelic, gaels, Gàidheal, Gàidheil, Gàidhlig, Ireland, ráth chairn, siubhal | Comments Off on Gàidheil Albannach aig Féile na Gealaí | Màrtainn Mac a’ Bhàillidh

Gràin air a’ Ghàidhlig

Mar Ghàidheal, tha mi fhìn ? ’s tha mi cinnteach sibhse a tha a’ leughadh seo ? cleachdte ri droch-chainnt is aineolas a thaobh ar cànain. ‘S fhada on a dh’fhàs mi sgìth dheth is a-nis, às dèidh Bìog a sgrìobh John McTernan air Twitter fhaicinn, tha mi seachd searbh de bhith a’ cluinntinn a… Continue reading

Posted in a' Ghàidhlig, Cànain, Cànan & Cultar, fearg, Gàidheil, Gàidhlig, Goill, gràin, gràin-chinnidh, Naidheachdan & Poileataigs | Comments Off on Gràin air a’ Ghàidhlig

Às-earrann 2 na Seachdaine – Òraid le Fionn do na Gàidheil, 1908

: “Cuimhnich orra-san a thig nad dhèidh is dèan buil cheart de na fhuair thu, oir ma leigeas tu a dholaidh an oighreachd luachmhor seo, èiridh ginealach as do dhèidh a mhallaicheas tu airson mar a chuir thu a dhìth oighreachd ‘Chlann nan Gàid… Continue reading

Posted in 1908, às-earrann, òraid, Gàidheil | Comments Off on Às-earrann 2 na Seachdaine – Òraid le Fionn do na Gàidheil, 1908