Category Archives: às-earrann

Às-earrann 2 na Seachdaine – Òraid le Fionn do na Gàidheil, 1908

: “Cuimhnich orra-san a thig nad dhèidh is dèan buil cheart de na fhuair thu, oir ma leigeas tu a dholaidh an oighreachd luachmhor seo, èiridh ginealach as do dhèidh a mhallaicheas tu airson mar a chuir thu a dhìth oighreachd ‘Chlann nan Gàid… Continue reading

Posted in 1908, às-earrann, òraid, Gàidheil | Comments Off on Às-earrann 2 na Seachdaine – Òraid le Fionn do na Gàidheil, 1908