Category Archives: ràdh

Ràdh na Seachdaine 3 – A’ dol ann am muinchill neach

John Fleck – Tha e an-dràsta a’ dol ann am muinchill athair, Robert Fleck, is e na chluicheadair ball-coise mar a bha Robert Fleck roimhe.Tha mi a’ smaointinn nach eil an ràdh seo doirbh a thuigsinn mas e is gu bheil sibh eòlach air an fhacal “muinc… Continue reading

Posted in Gaelic idiom, gnàthsan-cainnte, ràdh, ràdh Gàidhlig | Comments Off on Ràdh na Seachdaine 3 – A’ dol ann am muinchill neach

Ràdh na Seachdaine /Scottish Gaelic Saying of the Week

Tha mi an dùil abairt shònraichte Ghàidhlig fhoillseachadh an seo gach seachdain.I intend to publish a particularly Gaelic expression on here each week.Bheir mi dhuibh eisimpleirean de chleachdadh cuideachd.I’ll give you examples of its use too.Mar … Continue reading

Posted in gealladh, promesses, promises, ràdh, ràdhan Gàidhlig | Comments Off on Ràdh na Seachdaine /Scottish Gaelic Saying of the Week