Category Archives: tubaist

Là Dubh Ghlaschu ‘s na h-Alba – Tubaist-heileacoptair ann an Glaschu aig an Taigh-Osda #Clutha

Prìomh Mhinisteir: “‘S e latha dubh a th’ ann airson Glaschu agus Alba.”

Bha tubaist-heileacoptair ann an Glaschu aig an Taigh-Osda ‘Clutha’ a-raoir.
Chan fhaca mi a leithid. Tha mo ghuth is mo ghuidhe leis a h-… Continue reading

Posted in clutha, glaschu, Glasgow, Latha Naomh Anndra, tubaist | Comments Off on Là Dubh Ghlaschu ‘s na h-Alba – Tubaist-heileacoptair ann an Glaschu aig an Taigh-Osda #Clutha

Nuair a chuir mo chàr car!

‘S beag a bha dùil a’m ‘s mi a’ siubhalair rathad Inbhir Garaidh sa chàr,gun tigeadh stad grad air mo thriallmar uisg’ a’ cur teine na smàl.’S e uisge a rinn mo mhilleadh,no ola a thug bhuam mo smachd,no an e m’ astar a thug orm tilleadhdhachaigh gu… Continue reading

Posted in càr, tubaist | Comments Off on Nuair a chuir mo chàr car!