Category Archives: An Fhraing

Lèirmheas TBh | Spiral, BBC4

O chionn ghoirid, ‘s e na Lochlannaich a tha air an cliù as motha fhaighinn airson an cuid dràma “dubh”. Tha na mìltean air coimhead air na sreathan Tbh Eòrpach a tha air a bhith a’ nochdadh air BBC4, leithid Wallander, Borgen agus Am Marbhadh no Forbrydeslsen. Ach tha barrachd ri fhaicinn air BBC4 na… Continue reading

Posted in An Fhraing, BBC4, Cànan & Cultar, Fraingis, Spiral, TBh | Comments Off on Lèirmheas TBh | Spiral, BBC4

EACHDRAIDH MU BHLIADHNA THEÀRLAICH

Leughaibh mu dheidhinn am Prionnsa Teàrlach a’ ruigsinn tirmòr na h-Alba. An dèidh dhuibh a bhith ga leughadh air fad, leughaibh a-rithist e agus feuchaibh ri na ceistean agus eacarsaichean a dhèanamh.  “Thainig am Prionnsa Teàrlach air tìr ann am Mùideart.” EARRANN A:  AM PRIONNSA A’ FÀGAIL NA FRAINGE   ‘S ann air an 20mh […] Continue reading

Posted in am Prionnsa Teàrlach, An Fhraing, an t-Eilean Fada, Arasaig, Eachdraidh, Eirisgeigh, Fear Bhòisdeil, Leughadh Fiosrachaidh, Mùideart, Uibhist | Comments Off on EACHDRAIDH MU BHLIADHNA THEÀRLAICH

Snàmh a-muigh san Fhraing

    Bha mi a-riamh dèidheil air snàmh a-muigh sa mhuir, no ann an loch no abhainn. A’ fàs suas san Òban, sin a’ chiad rud a dhèanamaid nuair a bhiodh a’ ghrian a’ dearrsadh – a’ dol do na tràighean a bha faisg oirnn sa bhaile, suas gu Mòrar, no a-null a Mhuile. Ged a… Continue reading

Posted in An Fhraing, Cànan & Cultar, Eòrpa, featured, nadar, siubhal, snàmh | Comments Off on Snàmh a-muigh san Fhraing

Gaisgich na h-Alba!

Cò chreideadh e? Rinn Alba an gnothach air an Fhraing ann am Paras 1-0, taing do thadhal mìorbhaileach math le Seumas MacFaidean. Bruth air tiotal na h-aiste seo airson an tadhal seo fhaicinn! (Bhideo ann am Frangais.) Chuir e an 15,000 luchd-leanta… Continue reading

Posted in Alba, An Fhraing, Euro 2008, France, James McFadden, Scotland | Comments Off on Gaisgich na h-Alba!