Category Archives: Dundee United FC

A bheil cuimhne agad air seo?

A bheil cuimhne agad air seo?http://gnothach.blogspot.com/2011/01/grad-iongnadh-agus-goodwillie-fo.html Nise, seall seo (Beurla):http://news.stv.tv/scotland/east-central/290225-scotland-player-david-goodwillies-total-and-utter-hell-over-rape-charges/ Continue reading

Posted in Dùn Dè Utd, Dundee United FC, Goodwillie | Comments Off on A bheil cuimhne agad air seo?

Ceum sìos no ceum suas?

‘S iomadh uair bho chionn corra bhliadhna a-nis a tha luchd-leantainn Dhùn Dè Ate a’ cluinntinn gu bheil an club acasan mar “chlach-sìnteig” a dh’fhaodas cluicheadairean òga, tàlantach a chleachdadh air an slighe suas gu cliù is fortan aig club m… Continue reading

Posted in àrd-amas, Dùn Dèagh Aonaichte, DUFC, Dùn Dè Utd, Dundee United FC, glòir-mhiann | Comments Off on Ceum sìos no ceum suas?

Cugallach do Houston?

Chan eil cùisean a’ dol cho math an seusan seo do sgioba Dùn Dè Utd, agus leis gu bheil cuid den luchd-leantainn mì-thoilichte thog na meadhanan gum faodadh am manaidsear, Peadar Houston, a dhreuchd a chall ann an ùine gun a bhith fada.Tha dìon-c… Continue reading

Posted in Dùn Dèagh, Dùn Dè Utd, Dundee United FC, Peter Houston | Comments Off on Cugallach do Houston?

Cuimhneachain à Tannadice

Fear de na cluicheadairean-aghaidh Albannach a bu sgileile a bh’ ann riamh – Ralph MilneTadhal sgoinneil le Iain Fearghasdan an aghaidh HeartsSàr-sgioba na h-Eòrpa sna h-ochdadan, a’ gabhail air an sgioba còmhstri aca, Dùn Dèagh.Sàr-sgioba na h-E… Continue reading

Posted in Dùn Dèagh Aonaichte, Dundee United FC, tadhail | Comments Off on Cuimhneachain à Tannadice

Seallagain à….

PàirceThanachais (Tannadice Park), Dùn Dèagh Air stairsneach seusain ùr, tha sgioba coidsidh CB Dhùn Dèagh Aonaichte(Dundee United FC) gu dian an sàs ann a bhith a’ toirt nan cluicheadairean chun na h-inbhe as àirde de chor colainn a ghabhas… Continue reading

Posted in cor colainn, Dùn Dèagh Aonaichte, Dundee United FC, neart colainn | Comments Off on Seallagain à….

Dùn Dèagh Aonaichte – Buannaichean Cupa na h-Alba 2010

TIUGAINN LEAM GU PÀIRCE THANACHAISSÈISTTiugainn leam gu Baile Dhùn DèTiugainn leam gu Baile Dhùn DèTiugainn leam gu Baile Dhùn DèFar am faic sinn an glòir aig Tanachais.Chì sinn cuimhneachan nan laocha thug a’ bhuaidh san linn a dh’aoma c… Continue reading

Posted in Dùn Dèagh Aonaichte, Dundee United FC | Comments Off on Dùn Dèagh Aonaichte – Buannaichean Cupa na h-Alba 2010

Cairteal-chuairt dheireannach Cupa na h-Alba (Ath-chluich) – Dùn Dèagh Utd 1 Rangers 0

Grad iongnadh is fearg air sgioba coidsidh Rangers, nuair nach dubh an Rèitire às an tadhal a chuir Utd, mar is àbhaist dha bhith a’ dèanamh!Thachair e a-rithist a-nochd. Chuir DUFC tadhal ann, agus chaidh an tadhal a ghearradh às anns a’ bhad le … Continue reading

Posted in Cairteal Chuairt Dheireannach, Cupa na h-Alba, Dùn Dèagh Aonaichte, Dundee United FC, Iar-chuairt dheireannach, Rangers | Comments Off on Cairteal-chuairt dheireannach Cupa na h-Alba (Ath-chluich) – Dùn Dèagh Utd 1 Rangers 0

Rèitirean coirbe Rangers agus Celtic

Fhad ‘s a tha Celtic a’ cur ìmpidh air Comann Ball-coise na h-Alba (SFA) gus rannsachadh a dhèanamh air cuid de na co-dhùnaidhean a rinn rèitirean ann an geamannan an t-seusain seo, saoilidh mi gum bi e iomchaidh cleachdaidhean coirb rèitirean agu… Continue reading

Posted in Celtic, Dundee United FC, Ibrox, Rangers, rèitirean coirbe | Comments Off on Rèitirean coirbe Rangers agus Celtic

Ais-shealladh air an aiste roimhe seo

Ueill…ma dh’fhaoidte nach robh mi buileach cothromach a bhith a’ càineadh an rèitire aig Pàirc Celtic bho chionn seachdain gu leth. Bha mi fhìn a’ cur às mo chorp mun chlaon-bhàigh, mar a chì mis’ e, aig rèitirean nuair a bhios iad a’ cumail … Continue reading

Posted in Dundee United FC | Comments Off on Ais-shealladh air an aiste roimhe seo

Celtic 1 Dùn Dèagh Aonaichte 1 – geam dealasach!

Chan eil DUFC air geama a ghleidheadh aig Pàirce Celtic bho 1992, nuair a chuir Donnchadh Fearghasdan tadhal dhaibh, agus Jim MacGilleathain aig stiùir na sgioba. Bhon uairsin, ‘s e Celtic a tha a’ cumail ceann a’ mhaide riutha fad iomadh bliadhna…… Continue reading

Posted in Dùn Dèagh Aonaichte, Dundee United FC, Jim MacGilleathain, Jim Maclean | Comments Off on Celtic 1 Dùn Dèagh Aonaichte 1 – geam dealasach!